Araştırma Konuları

Computerized Vision
Computerized vision is a field of research that seeks to ensure that the recognition process of the visualized items by humans is replicated by computers. The retrieval of the required information by running certain processes over images acquired from cameras can be possible thanks to computerized vision. Among the primary application fields of computerized vision are vehicle tracking, face recognition, character recognition, license place recognition etc.
Academics
Relevant Courses
BİL 441: Artificial Intelligence
BİL 467: Visual Processing
Image Processing
Image Processing is a field of research that seeks to process images received from various resources in order to convert them into a more desirable format and render them conducive to information retrieval. The new image to be retrieved as a result of Visual Processing is transformed into a usable format for stages like computerized vision, pattern recognition, and real time video among others. Primary fields of application for visual processing include image enhancement, background inference, image compression, movement identification and image decomposition.
Academics
Relevant Courses
BİL 467: Image Processing
Information Security & Cryptography
As cyber-attacks become more widespread and complex by the day, the development of new techniques in the intervention to computer-related incidents are becoming more and more vital. The intervention in the incident and the process of evidence collection in principle have three goals: (i) understanding the impact of the attack, (ii) characterizing the threat and identifying its way of spreading, and (iii) identifying the means of the attack and how it can overcome current security mechanisms. These targets can only be achieved by analyzing the data incoming from multiple resources related to the attack. This analysis process is typically very complex, manual, and slow. The primary purpose of this research is to develop a system that will help and guide the teams intervening in the incident following an attack in their efforts to analyze the incident. The system will proactively follow the data incoming through multiple resources, and, via batching and analyzing, try to detect what is not “right” in the data. In the stage of the intervention in the incident, the system will start with the information provided on the incident and from these network- and system-based data, generate data compatible with the work flow of the analyst.
Academics
Relevant Courses
BİL 553: Internet and Data Security
BİL 452: Data Communication and Computer Networks
BİL 457: Wireless Networks
Embedded Systems
Relevant Projects
Kasırga Microprocessor Design
Academics
Related Courses
BİL 466: Embedded Systems
Robotics
As an interdisciplinary field, robotics involves expertise from the fields of computer engineering, electric and electronic engineering and mechanical engineering. The study area of robotics can be divided as studies on mobile robots (which can go from place to place on the ground, in the water or the air, or on other planets) and manipulators (robotic arms). The fields of research and application include the mobility of robots (route planning, action planning), processing the information received from sensors to render them meaningful, writing programs to make sure that robots use the acquired information to a particular end, designing different robot bodies according to different fields of application, the interaction between robots and humans, and algorithms that enable teams of robots to work together in an effective way.
Academics
Related Courses
BİL 441: Artificial Intelligence
BİL 443: Pattern Recognition
BİL 467: Image Processing
BİL 476: Data Mining
BİL 486: Robotics
Computer Architecture
Computer architecture concerns itself with the hardware of computers. Primary issues of Computer architecture include processor architecture, low energy consumption, and performance enhancement. Low energy consumption and multiple-core processors in particular rank high on the sectoral agenda over the last years. Other fields of research include soft errors and graphic processors.
Relevant Projects
"Durable Microprocessors against Soft Errors ", TÜBITAK-COST Project, 2012 - 2015
Academics
Relevant Courses
BİL 264: Logical Circuit Design
BİL 361: Computer Architecture
BİL 362: Microprocessors
BİL 566: Advanced Computer Architecture
Data Mining
Data Mining is the field of research that involves the detection of the relevant data among a big dataset, information retrieval, data analysis and the related decision-making processes. Its primary fields of application include analysis of social networks, big data analysis, document content analysis, text mining, bio-informatics, meteorological data analysis, geographical information systems among others.
Academics
Osman Abul Tansel Özyer Murat Özbayoğlu
Relevant Courses
BİL 441: Artificial Intelligence
BİL 443: Pattern Recognition
BİL 467: Image Processing
BİL 476: Data Mining
Machine Learning
Machine learning is a field of research that focuses on how machines can learn and make decisions like human beings. Among the studies techniques are approaches like linear classifiers, Artificial Neural Networks, Decision-Making Trees, Statistical Learning Method, Support Vector Machines, and Fuzzy Expert Systems. There are various and very diverse fields of application that include autonomous cars, speech recognition, protein sequences, financial risk analysis, tabulation, social networks and computer games.
Academics
Relevant Courses
BİL 441: Artificial Intelligence
BİL 443: Pattern Recognition
BİL 467: Image Processing
BİL 476: Data Mining
Bioinformatics
Bioinformatics is a field of research that seeks to develop methods to store and analyze ever-increasing biological data and brings together biology and computer science disciplines to this end. Among the primary fields of study are the prediction of the structure and function of proteins, cancer research, amelioration/acceleration of drug discovery processes and system biology, which seeks disclose the interaction of molecules in living organisms. At the Computer Engineering Program at TOBB ETÜ, we work on protein-gene interaction, the classification of molecules, cancer system biology and the interaction of drugs with other molecules.
Academics
Relevant Courses
BİL 476: Data Mining
BİL 595: Bioinformatics
Semantic Web
Semantic Web is the sum of the technologies that will shape the future of the Internet, a.k.a. Web 3, by overcoming the shortcomings of the current web. While the Web of the future will continue to be a Web of Documents, it will at the same time be a Web of Data. This web of data, the Semantic Web will be easily scanned not only be humans but also by machines, i.e. computers and programs, which will find the required data in a much faster manner. We carry out research on the use of linked data in the field of Semantic Web in order to render texts meaningful. This research will have a guiding role in query-response systems and the development of smart search engines.
Relevant Projects
"Virtual Factory" SanTez Program, Ministry of Science, Industry and Technology, 2012-2014, Budget: 500,000 TL
Öğretim Üyeleri
Relevant Courses
BİL 471: WEB Database Applications
BİL 546: Semantic Web
BİL 554: Internet Application and Development
Parallel Computation
Academics
Relevant Courses
BİL 455: Parallel Computation
Bilgisayarla Görü
İnsanların gözleriyle gördükleri nesneleri tanıyabilmesi işlemini bilgisayarların da gerçekleştirebilmesi için uğraş veren araştırma alanıdır. Kameralardan alınan görüntüler üzerinde işlemler yapılarak, istenilen bilginin görüntüden çıkarılması bilgisayarla görü sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bilgisayarla görünün belli başlı uygulama alanları arasında araç takibi, yüz tanıma, karakter tanıma, plaka tanıma, vb. konular yer almaktadır.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 441: Yapay Us
BİL 467: Görüntü İşleme
Görüntü İşleme
Çeşitli kaynaklardan alınan görüntüler üzerinde işlemler yaparak görüntünün daha istenilir bir şekile dönüştürülmesi, görüntüden bilgi çıkarımına uygun hale getirilmesini amaçlayan araştırma alanıdır. Görüntü işleme sonucu elde edilecek yeni görüntü bilgisayarla görü, örüntü tanıma, gerçek zamanlı video gibi aşamalarda kullanılacak şekile getirilmektedir. Görüntü işlemenin başlıca uygulama alanları arasında görüntü iyileştirme, arka plan çıkarımı, görüntü sıkıştırma, hareket tespiti, görüntü ayrıştırma gibi çalışmalar bulunmaktadır.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 467: Görüntü İşleme
Bilgi Güvenliği & Kriptografi
Gün geçtikçe yaygınlaşan ve karmaşıklaşan siber saldırılar, bilgisayar olaylarına müdahalede yeni teknikler geliştirilmesini gerektirmektedir. Esasen, olay müdahale ve delil toplama işleminin üç hedefi vardır. Bunlar; (i) saldırının etkisinin anlaşılması, (ii) tehditin karakterize edilmesi ve yayılma yönteminin belirlenmesi ve (iii) saldırı yolunun tespiti ve saldırının var olan güvenlik mekanizmalarını nasıl aşabileceğinin tespitidir. Bu hedefler sadece saldırı ile ilişkili birden fazla kaynaktan elde edilen veriler analiz edilerek gerçekleştirilebilir. Bu analiz süreci genellikle çok karmaşık, manuel ve yavaştır. Bu araştırmanın temel amacı bir saldırı sonrasında olay müdahalesini gerçekleştiren ekiplere olay çözümlemesinde yardımcı ve yol gösterici olacak bir sistemin geliştirikmesidir. Sistem proaktif bir şekilde birçok kaynaktan gelen verileri izleyip, harmanlama ve analiz etme suretiyle, verilerde neyin "doğru" olmadığını tanımlamaya çalışacaktır. Olay müdahalesi sırasında sistem, kendisine verilen olay bilgisinden başlayarak ağ ve sistem tabanlı bu verilerden, analistin iş akışına uyumlu veriler üretecektir.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 553: İnternet ve Veri Güvenliği
BİL 452: Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
BİL 457: Kablosuz Ağlar
Gömülü Sistemler
Gömülü sistemler daha büyük bir elektronik ya da mekanik sistemin gerçekleştirdiği göreve özel bir işlevi, çoğu zaman gerçek zamanda hesaplama kısıtları altında, gerçekleştiren bilgisayar sistemleridir. Gömülü sistemler uygulamaya özel yazılım ve donanım içerir ve kendilerine ait bir mikroişlemcileri vardır. Günümüzde masaüstü bilgisayarlarında ve taşınabilir aygıtlarda özel görev tanımı olan grafik işlemcisi gibi donanımlar vardır. Bu tür özel hizmetleri hızlandıran donanım ve yazılım bileşenlerine sahip sistemlerin tasarlanması ve bu sistemlerin verimli kullanılması da gömülü sistem tasarımının konuları arasındadır.
İlgili Projeler
Kasırga İşlemcisi Tasarımı
Gömülü Grafik İşlemci Tasarımı,Destekleyen Kuruluş: Vivante
OpenGL ES Test Ortamı Geliştirilmesi ve Sürücü Testlerinin Geliştirilmesi,Destekleyen Kuruluş: Vivante
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 466: Gömülü Sistemler
Robotik
Disiplinler arası bir alan olan robotik, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanlarından konular içerir. Robotik konusu, mobil robotlar (yerde, havada, suda, başka gezegenlerde bir yerden bir yere gidebilen) ve manipulator (robot kol) robotlar üzerine çalışmalar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Robotların hareket şekilleri (rota planlama, hareket planlama), sensörlerden gelen bilginin işlenip anlamlı hale getirilmesi, elde edilen bilgiyi belirli bir amaca yönelik olarak kullanabilecekleri programların yazılması, farklı uygulama alanlarına göre robot gövde tasarımları, robotların insanlarla etkileşimi, robot takımların etkin şekilde çalışmalarını sağlayacak algoritmalar, vb. konularda araştırma ve uygulama alanları bulunmaktadır.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 441: Yapay Us
BİL 443: Örüntü Tanıma
BİL 467: Görüntü İşleme
BİL 476: Veri Madenciliği
BİL 486: Robotik
Bilgisayar Mimarisi
Bilgisayar mimarisi, bilgisayarların donanım kısmı ile ilgilenir. İşlemci mimarisi, düşük güç tüketimi, performans arttırımı bilgisayar mimarisinin temel konularındandır. Özellikle düşük güç tüketimi ve çok çekirdekli işlemciler, sunucular son yılların güncel konularındandır. Bu çalışmaların yanı sıra, geçici hatalar(soft error) ve grafik işlemcileri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
İlgili Projeler
"Geçici Hatalara Karşı Dayanıklı Mikroişlemciler", Tübitak-COST Projesi, 2012 - 2015
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 264: Mantıksal Devre Tasarımı
BİL 361: Bilgisayar Mimarisi
BİL 362: Mikroişlemciler
BİL 566: İleri Bilgisayar Mimarisi
Veri Madenciliği
Büyük miktarda veri arasından işe yarar verilerin tespiti, bilgi çıkarımı, veri analizi ve buna bağlı karar verme işlemi ile ilgilenen araştırma alanıdır. Belli başlı uygulama alanları arasında sosyal ağ analizi, büyük veri (big data) analizi, döküman içerik tespiti, metin madenciliği, biyoinformatik, meteorolojik veri analizi, coğrafi bilgi sistemleri, vb. sayılabilir.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Osman Abul, Yrd. Doç. Dr. Tansel Özyer, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özbayoğlu
İlgili Dersler
BİL 441: Yapay Us
BİL 443: Örüntü Tanıma
BİL 467: Görüntü İşleme
BİL 476: Veri Madenciliği
Makine Öğrenme
Makinelerin insanlar gibi öğrenerek karar verebilmeleri üzerinde çalışan araştırma alanıdır. Üzerinde yoğunlaşılan teknikler arasında doğrusal sınıflandırıcılar, Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, İstatistiksel Öğrenme Metotları, Destek Vektör Makineleri, Bulanık Uzman Sistemler gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. Çok değişik uygulama alanları mevcuttur. Bunların bazıları arasında otonom arabalar, konuşma tanıma, protein dizileri, finansal risk analizi, çizelgeleme, sosyal ağlar, oyun oynama sayılabilir.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 441: Yapay Us
BİL 443: Örüntü Tanıma
BİL 467: Görüntü İşleme
BİL 476: Veri Madenciliği
Biyoenformatik
Sürekli artan biyolojik verinin saklanması ve analiz edilmesi için metotlar geliştirmeyi hedefleyen, biyoloji ve bilgisayar bilimi disiplinlerini bir araya getiren araştırma alanıdır. Üzerinde çalışılan temel konulardan bazıları, proteinlerin yapısı ve işlevlerinin tahmini, kanser araştırmaları, ilaç keşfi süreçlerinin iyileştirilmesi/hızlandırılması ve moleküllerin canlılardaki etkileşimlerini ortaya çıkarmaya çalışan sistem biyolojisi olarak sayılabilir. Biz de, TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliğinde, protein/gen etkileşimleri, moleküllerin sınıflandırılması, kanser sistem biyolojisi ve ilaçların diğer moleküllerle etkileşimleri üzerinde çalışmaktayız.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 476: Veri Madenciliği
BİL 595: Biyoenformatik
Semantik Web
Mevcut Web'deki yetersizlikleri gidermek üzere kurgulanmış Web 3.0 olarak da anlandırılan Web'in geleceğini şekillendirecek teknolojilerden oluşmaktadır. Geleceğin Web'i bir dökümanlar ağı (Web of Documents) olmaya devam etmekle birlikte, aynı zamanda bir veri ağı (Web of Data) olacaktır. Bu veri ağı, Semantik Web, yalnızca insanlar değil, makinalar yani bilgisayarlar ve yazılımlar tarafından da kolay bir şekilde taranacak ve istenen bilgileri çok daha hızlı bir şekilde bulabileceklerdir. Semantik Web alanında bağlı veriler (linked data) kullanarak metinlerin anlamlandırılması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar soru- cevaplama sistemleri, akıllı arama motorları geliştirme konularında yol açıcı olacaktır.
İlgili Projeler
"Sanal Fabrika" SanTez Programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012-2014, Bütçe: 500,000 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 471: Web Veritabanı Uygulamaları
BİL 546: Semantik Web
BİL 554: İnternet Uygulama Geliştirme
Paralel Hesaplama
Paralel hesaplama büyük bir çok hesaplama görevinin küçük parçalara bölünerek birden çok işlem birimi üzerinde eşsamanlı olarak gerçekleştirilmesidir. Paralel hesaplama çeşitli yönetemlerle yapılabilir. Bu yöntemlerde buyruklar, iş ve ya veri çeşitli işlem birimlerine dağıtılabilir. Günümüzde gerek grafik işlem birimlerinde(GPU) gerek de merkezi işlem birimlerinde(CPU) işlemci sayısının artması ve çoklu işlem birimi mimarisinin öne çıkması paralel hesaplamayı daha anlamlı ve uygulanabilir hale getirmiştir.
İlgili Projeler
OpenCL ile Görüntü İşleme Kütüphanesi Geliştirilmesi ve Uygulamaları, SAN-TEZ
OpenCL Sürücü ve Derleyicisi İçin Test Ortamı Geliştirilmesi ve Sürücü Testlerinin Geliştirilmesi, Destekleyen Kuruluş: Vivante
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
BİL 455: Paralel Hesaplama
Nanotıp
Nanoteknolojinin tıp alanındaki uygulamaları olarak adlandırılabilecek olan nanotıp, başta nanomalzemelerin tanı ve tedavi amaçlı kullanımı olmak üzere, nanoelektronik biyosensörler ve kişiye özel tıp uygulamalarına imkan verecek moleküler nanoteknoloji gibi alanları içerisinde barındırmaktadır. Birden çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bu alanın günümüzde ağırlıklı olarak odaklandığı konular ise hassas canlı görüntüleme sistemleri, özellikle kanser için etkin ilaç dağıtım yolları ve nanoparçacık kaynaklı toksisite konularıdır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Fatih Büyükserin
Biyomekanik
Biyomekanik temel mekanik prensiplerin canlı organizmalar için uygulamasını içermektedir. 1970'lerin başlarında ortaya çıkan biyomekanik terimi biyolojik sistemlerin mekanik bir perspektiften incelenmesini içeren bir bilim dalıdır. İnsan hareketlerinin biyomekaniği Kinesiyoloji biliminin alt dallarından biridir. Yine biyomekanik spor hekimliğinin branşlarından biridir. Aşağıda 16. yüzyılda Giovanni Alfonso Borelli'ye ait ilk biyomekanik çalışma kabul edilen çizimler görülebilir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Teyfik Demir
Biyomalzemeler
Biyomalzemeler biyolojik dünya ile fiziksel dünya arasındaki arayüzeyleri oluştururlar ve biyolojik sistemler ile etkileşim halindeki malzemelerin tamamı bu sınıfa dahil edilebilirler. Biyomalzeme bilimi son 50 yıl içerisinde devamlı ve hızlı bir büyüme göstermiştir. Günümüzde farklı sektörlerden birçok firma biyomalzemeler konusunda yeni ürünler geliştirebilmek için büyük miktarlarda yatırım yapmaktadır. Biyomalzeme bilimi, tıp, biyoloji, kimya, doku mühendisliği ve malzeme bilimi gibi alanlar ile doğrudan etkileşim içerisindedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ersin Emre Ören
Biyoteknoloji
Biyoteknolojinin farklı tanımları olsa da en geniş ve basit hali ile biyolojik sistemlerin, yaşayan organizmaların ve türevlerinin mühendislik, teknoloji ve tıp alanlarında uygulanması ve kullanılmasıdır. Günümüzde Biyoteknoloji çok farklı uygulama alanları ile karşımıza çıkmaktadır. Biyoteknolojinin disiplinler arası bir çalışma alanı olması nedeniyle, aslında birçok uygulamanın aşağıda tanımladığımız alanların birden fazlası için geçerli olduğunu görmekteyiz.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Fatih Büyükserin
İlaç Taşınımı
Geleneksel ilaçlara ek olarak, protein, peptid, antikor ve RNA gibi terapötik etki gösterebilen ajanların hedeflenen işlevi en etkin bir biçimde yerine getirmesini amaçlayan uygulama alanıdır. Bu amaç doğrultusunda lipozom, mikrokapsül, makromoleküler polimer ve jel yapıdaki değişik ilaç taşıyıcı platformların etkisiyle birlikte ağız, deri ve karın boşluğu gibi veriliş yolaklarının doğuracağı sonuçları da inceler. Bu alanda öne çıkan bir diğer ana araştırma alanı da yeni nesil kontrollü ve çevresel koşullara duyarlı ilaç salınım yollarının bulunmasıdır.
Biyomoleküler Makineler
Moleküler boyutlara sahip minik enerji dönüşüm cihazlarıdır. Gerek doğadan gerekse sentetik olarak elde edilebilen bu makineler günlük hayatta kullandığımız makinelerle kıyaslandığında çok daha verimli çalışmaktadırlar. Biyomoleküler makinelerin kendilerine özgü mekanokimyasal ve dinamik mekanizmaları bulunmakta ve doğanın yapıtaşları olan protein, DNA vb. moleküler yapılardan oluşmaktadırlar.
Biyomedikal Görüntüleme
Vücut fonksiyonlarının, anatomik ya da fizyolojik özelliklerin görüntülerinin elde edilmesine denir. Biyomedikal mühendisliğinin hayatımızda en çok karşılaştığımız uygulama alanlarından birisidir. MR, ultrason, tomografi, röntgen, mamografi cihazları görüntüleme alanının somut ürünleridir.
Öğretim Üyeleri
Arş. Gör. Galip Özdemir
Biyoelektronik - Sinyal İşleme
Biyoelektronik, elektroniğin biyolojik sistemlere uygulanmasıdır. EKG cihazlarından, kandaki şeker oranını ölçen cihazlara ve kalp pillerine kadar uzanan geniş bir uygulama alanı vardır. Biyomedikal sinyal işleme, vücuttan elde edilen sinyallerin toplanması, eğer mümkünse bu sinyallerin daha temiz ve belirgin hale getirilmesi ve de sonuçların yorumlanmasıdır. Beyinden ölçülen EEG, ve kalpten alınan EKG sinyallerinin gerçeğe yakın bir şekilde elde edilmesi, teşhis ve tedavide önemli rol oynar.
Biyoalgılayıcılar
Herhangi bir biyolojik mekanizmada girdi ya da çıktılarda oluşan değişimi, yapısındaki biyoaktif tabaka, çevirici ve ölçüm sistemi aracılığı ile belirleyen sistemlerdir. Biyoalgılayıcıların yapısındaki biyoaktif tabaka tayin edilecek madde ile seçici etkileşime girebilecek enzim, antikor, DNA gibi biyomoleküllerden, çevirici sistem ise optik, piezoelektrik, termal ve amperometrik gibi izleme kanallarından oluşur. Kandaki oksijen miktarını bulma çabalarıyla başlayan bu alan günümüzde glikoz, antikor, hormon, toksik madde, virüs, DNA vb. pekçok yapının tayininde kullanılmaktadır.
Protein Tasarımı
Tıpta ve biyomühendislikte kullanılmak üzere istenilen fonksiyonlara sahip yeni protein moleküllerinin bilgisayarlar kullanılarak tasarlanmasıdır. Bu amaçla; kuantum mekaniği, moleküler dinamik, homoloji modellemesi ve biyoenformatik gibi hesaplama araçları kullanılarak ya tamamen sıfırdan ya da var olan proteinlerin belirli bölümleri değiştirilerek tasarımlar yapılabilmektedir.
Optik Fotonik
Optik ve Fotonik çalışmaları elektronlar yerine fotonların kullanılmasına dayalı araştırma ve uygulamaları içeren bir disiplindir. Bilginin fotonlarla işlenebilmesi verinin ışık hızında ve yüksek bant aralığında iletilmesini mümkün kılmaktadır. Yonga seviyesinde foton manipülasyonu için entegre fotonik aygıtlar tasarlanmaktadır. Haberleşme, aydınlatma, enerji, sensörler, biyomedikal ve askeri uygulamalar fotoniğin araştırma konuları arasında yer almaktadır. Fotonların yapay yöntemlerle tasarlanmış ortamlarla etkileşimi neticesinde daha önce mümkün olmayan pek çok alışılmamış özellikler ortaya çıkmıştır. Işığın negatif kırılımı, optik görünmezlik pelerini, yavaş ışık bu özelliklerin bazılarıdır. Nanofotonik Araştırma Grubu, Silikon fotonik, fotonik kristaller, biyokimyasal sensörler, yavaş ışık, GRIN optik, güneş pilleri, aydınlatma ve yenilenebilir enerji konularında faaliyet göstermektedir.
İlgili Projeler
"Derecelendirilmiş Kırılma İndisine Sahip Dielektrik Yapıların Tasarımı ve Fotonik Uygulamaları", TÜBİTAK 1001 Projesi, 2011-2014, Bütçe 353.079 TL.
"Fotonların Hızının Fotonik Kristal Dalga Kılavuzları Kullanılarak Yavaşlatılması", TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi, 2009-2011, Bütçe 84.182 TL.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
ELE 451: Optik
ELE 452: Fotonik
ELE 453: Optik Haberleşme
ELE 454: Opto-Elektronik
ELE 457: Güneş Enerji Sistemleri
Radar Sistemleri ve Görüntüleme
Radar hedefleri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla algılayan uzaktan, hava şartları gece gündüz ve hatta arada engel olması durumlarında dahi hedefin tespit edilmesini, görüntülenmesini, takip edilmesini sağlayan bir sensördür. Bölümüzde radar alanında aktif araştırmalar yürütülmekte özellikle sentetik açıklıklı radar, yer altı ve duvar arkası radar görüntüleme ve radar ile insan sezimi alanlarında aktif projeler savunma sanayi ve Tübitak işbirliği ve destekleri dahilinde yürütülmektedir. Rarad Sistemleri Araştırma Laboratuvarı
İlgili Projeler
Compressive Data Acquisition and Processing Techniques for Sensing Applications (COMPSENSE), Bütçe: 75000 €, Avrupa Birliği, Süre: 2010-2013
Yeraltı Görüntüleme Radar Prototip Çalışması, Bütçe: 100000 TL, Destekleyen: Sanayi Bakanlığı, Süre: 2011-2012
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
ELE 371: Sinyaller ve Sistemler
ELE 432: Antenler ve Yayılım
ELE 465: Radar Sinyal İşleme Temelleri
ELE 471: Sezim ve Kestirim Kuramı
ELE 473: Sayısal Görüntü İşleme
ELE 474: Sayısal Sinyal İşleme
ELE 475: Uzamsal Dizilim Sinyal İşleme
Analog ve Dijital Elektronik
Elektronik devreler aklınıza gelebilecek bütün teknoloji ürünlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bütün bilgisayarlar, haberleşme ürünleri, görüntüleme cihazları, ses ve görüntü üreten cihazlar, hepsi elektronik devreler üzerinde çalışır. Elektronik devreler geleneksel olarak ikiye ayrılır: sayısal elektronik devreler ve analog elektronik devreler. Sayısal elektronik devreler bilgisayar ve benzeri aygıtlarda ve genel anlamıyla bilginin sayısal olarak (yani bitler halinde) saklandığı veya taşındığı her ortamda kullanılır. Her ne kadar sayısal bir dünyada yaşıyor olsak da birler ve sıfırlarla ifade edilen sayısal bilginin her zaman başka formlara çevrilmesi gerekir. Bu da analog elektronik devreler ile sağlanır
İlgili Projeler
"Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) ve Ultrason Demedi Oluştrumak için Transdiser dizin elemanlarına uygulanan fazların manyetik rezonans (MR) görüntülerinden çıkarılan doku bilgisi ile optimize edilmesi", TÜBİTAK – 1001, 2011-2014, Bütçe 360.000 TL
"Taşınabilir Düşük Maliyetli Kablosuz Ultrason Cihazı", TÜBİTAK – 1003, 2013-2016, Bütçe 480.000 TL
"Kateter içi Odaklı Ultrason Sistemi", TÜBİTAK – 1001, 2012-2015, Bütçe 360.000 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
ELE 421: Yarı İletken Devre Teknolojisi
ELE 422: CMOS VLSI Tasarımı
ELE 430: Doğrusal Olmayan Haberleşme Elektroniği
ELE 431: Mikrodalga Elektroniği
ELE 442: Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Süperiletken Elektroniği
Süperiletken malzemelerin elektronik devrelerde kullanılması, güç kaybı olmaksızın enerji aktarımından ve elektronların çok yüksek hızlara ulaşabilmelerinden dolayı ilk keşfinden beri arzulanan bir gelişme olmuştur. Süperiletkenler on yıllardır üzerinde araştırma yapılan malzemelerdir fakat süperiletken malzeme kullanılarak sayısal devreler oluşturulması, işlemci birimleri yapılması Türkiye çapında yalnızca TOBB ETÜ'de, Dünya çapında ise Amerika ve Japonya'daki bazı araştırma kurumlarında çalışılan bir konudur. RSFQ kısaltması ile anılan bu araştırma konusu üzerinde çalışan araştırma grubuna linkten ulaşabilirsiniz: Süperiletken Laboratuvarı
İlgili Projeler
"RSFQ Tabanlı Entegre Devre Tasarım Aracı ve Aritmetik Mantık Birimi Geliştirilmesi", TÜBITAK, 2012-2015, Bütçe 358.783 TL.
"Süperiletkenlik Merkez Laboratuvarı Kurulumu", T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2010-2013, Bütçe 9.250.000 TL.
"Linak-LHC Bazında eP, gammaP, eA VE gammaA Çarpıştırıcıları", TAEK, 2008-2011, Bütçe 215.000 TL.
"RSFQ Tabanlı Analog-Dijital Dönüştürücü Tasarım ve Karakterizasyonu", TÜBITAK, 2009-2011, Bütçe: 239.173 TL.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
ELE 421: Yarı İletken Devre Teknolojisi
ELE 422: CMOS VLSI Tasarımı
ELE 428: Süperiletken Elektroniği I
ELE 429: Süperiletken Elektroniği II
Otomatik Kontrol
Kontrol Sistemleri herhangi bir insan etkisi olmadan, bağlı olduğu sistemi istenen seviyelerde tutmaya yarayan sistemdir. Günümüzde kontrol sistemleri bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arabalarda, uçaklarda, evlerde kullanılan klima, ısıtma ve havalandırma sistemleri, gemilerde, robotlarda, trafik kontrolünde ve sayılamayacak kadar çok örnekte karşımıza çıkmaktadır
İlgili Projeler
"Akış Kontrolü için Modelleme ve Kontrol Yaklaşımları", TUBİTAK, 2010-2013, Bütçe 85.000TL
"FLOCON: Flow Control", EU-FP7, 2010-2014, Bütçe 100.000 €
"Milli Otomatik Meteroloji Gözlem İstasyonu (MOMGİ)", Proje süresi: Değerlendirme Aşamasında, Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK, Bütçe: 2.500.000 TL,
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Coşku Kasnakoğlu
İlgili Dersler
ELE 301 Kontrol Sistemleri
ELE 301 Kontrol Sistemleri Laboratuvarı
ELE 401/501 Doğrusal Sistemler
ELE 402/502 Optimal Kontrol
ELE 403/503 Doğrusal Olmayan Sistemler
ELE 404/504 Dijital Kontrol Sistemleri
ELE 405/505 Endüstiriyel Kontrol Sistemleri
ELE 411/511 Robotik
ELE 412/512 Mekatronik Sistem Tasarımı
ELE 416/516 Akıllı Sistemleri
ELE 508 Uyarlamalı Kontrol
ELE 515 MATLAB ile Bilgisayarlı Kontrol
Kablosuz Haberleşme
Genişbant telsiz, uydu haberleşmesi, askeri ağlar, GPS, cep telefonu teknolojileri, kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11) , algılayıcı ağları ve pek çok diğer uygulamaları ile kablosuz iletişim hızla gelişmekte olan bir teknolojidir. Yüz milyarlarca dolarlık yıllık pazarı olan dev bir endüstri koludur. TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Haberleşme Sistemleri grubu, alanında tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Pek çok projenin yürütücüsü olan bu grup TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Aselsan A.Ş. gibi kurumlardan destek almaktadır.
İlgili Projeler
"İşbirlikli Kablosuz Haberleşmede Dik Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM)-Tabanlı Öz Kaynak Tahsisi", TÜBİTAK 1001, 2009-2011, Bütçe 163.354 TL.
"Oransız Kodlar Kullanılan Telsiz Ağlarda Yol Atama", TÜBİTAK 3501 “Kariyer”, 2011-2013, Bütçe 128.000 TL.
"Yüksek Hızlı Dalga Şekli Alternatif Çözümler Geliştirme Projesi", ASELSAN, Ocak-Ağustos 2012, Bütçe 28.800 TL
"APCO Telsiz Sistemlerinde Oransız Kodların Kullanımı", San-Tez ve ASELSAN, 2012-2014, Bütçe 76.000 TL
"Frekans Atlamalı Tasarsız Ağlarda Dağıtık Frekans Tahsisi ve Yönlendirme", San-Tez ve ASELSAN, 2013-2015, Bütçe 98.000 TL
"Gelecek Nesil Aşağı Gönderim Sistemleri İçin Temel Yöntemler", Bütçe: 156000 TL, Destekleyen: TÜBİTAK 3501 “Kariyer”, Süre: 2012-2015
"Yüksek Hızlı Askeri Haberleşme için Çok Katmanlı İletim", San-Tez ve ASELSAN, 2012-2014, Bütçe 114.141 TL
"Kablosuz Sensör Ağları için Sıkıştırmalı Algılama (SA) Odaklı Enerji Verimli İletişim (Compressive Sensing Based Energy Efficient Communications for Wireless Sensor Network", Türk Telekom, 2013-2014, Bütçe 66000 TL
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Bülent Tavlı, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Melda Yüksel Turgut, Yrd. Doç Dr. İsrafil Bahçeci, Doç. Dr. Tolga Girici, Doç. Dr. Ali Cafer Gürbüz
Uzaktan Algılama
Uzaktan algılama herhangi bir algılayıcı sensörden gelen bilgileri kullanarak algılanan ortam hakkında istenilen bilgiyi üretmeye çalışan kamera, akustik, sismik, infrared, manyetik, hiperspectral ve radar gibi birçok farklı sensör tipini yakın mesafelerden uydu sistemlerine kadar çeşitlikteki sistemlerdeki kullanılışını analiz eden savunma sanayii, güvenlik, çevresel gözlemler gibi birçok uygulama alanına sahip çok geniş bir alanı ifade eder. Elektrik Elektronik bölümü aktif projeler ve Tübitak Uzay gibi kurum işbirlikleriyle bu alanda aktif araştırma projeleri yürütmektedir.
İlgili Projeler
"Uzaktan Algılama Uygulamaları için Bilişsel ve İşbirlikçi Sinyal İşleme Teknolojileri", Avrupa Birliği, 2011-2014, Bütçe 75000€
"Sıkıştırılmış Uzaktan Algılama ve Görüntüleme", TÜBİTAK
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ali Cafer Gürbüz, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Zübeyde Gürbüz
İlgili Dersler
ELE 371: Sinyaller ve Sistemler
ELE 432: Antenler ve Yayılım
ELE 465: Radar Sinyal İşleme Temelleri
ELE 471: Sezim ve Kestirim Kuramı
ELE 473: Sayısal Görüntü İşleme
ELE 474: Sayısal Sinyal İşleme
ELE 475: Uzamsal Dizilim Sinyal İşleme
Ultrason
Ultrason insan kulağının duyamadığı frekanslardaki ses dalgaları olarak tanımlanır. Ultrasonun insanlar tarafından kullanımı 19, yüzyıla kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarında ilk ultrason üreten aletin yapılması (http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound) ve Curie kardeşler tarafından piezoelektrik etkinin keşfedilmesi (elektrik sinyali ile uyarılınca mekanik titreşim, mekanik kuvvet ile uyarılınca elektrik sinyali üreten asimetrik yapılı kristaller, http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity) ultrasonun miladı sayılabilir. Ultrasonun ilk kullanım alanı sualtında olmuştur. 1. dünya savaşında başlayan sonar çalışmaları 2. dünya savaşı sırasında büyük hız kazanmış ve günümüzde de sualtında bütün vasıtaların en önemli görüş aracı olmuştur. Ultrasonun tıp alanında kullanımı ise 1950'lerde başlamıştır. Su altındaki görüntüleme yeteneğinin çoğunluğu su olan insan vücudunda da kullanılabileceğini düşünen bilim adamları ilk görüntüleme sistemini 1950'lerde geliştirmişlerdir. Bir su küveti içinde gerçekleştirildiği için pek de pratik olmayan bu sistemin yerini 1970'lerde entegre devre teknolojisinin gelişmesiyle modern ultrason sistemleri almıştır. Günümüzde gerçek zamanlı ve en az zararla görüntü alan tek görüntüleme sistemidir ultrason ile görüntüleme. Son 10-20 senede ise ultrasonun terapik etkileri de kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek dozlarda kullanıldığında lokal olarak dokuları ısıtabilmesi ve yakabilmesi sayesinde bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.
İlgili Projeler
"Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) Frekansının ve Ultrason Demedi Oluşturmak için ...." Tübitak 1001, 2011-2014, Bütçe : 352170,00 TL
"Kateter içi Odaklı Ultrason Sistemi" Tübitak 1001, 2012-2015, Bütçe: 360000,00 TL "Taşınabilir Düşük Maliyetli Kablosuz Ultrason Cihazı" Tübitak 1003, 2013-2016, Bütçe : 480000,00 TL
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Arif Sanlı Ergün
İlgili Dersler
ELE 441/541: Biyomedikal Mühendisliği
ELE 442/542: Tıbbi Görüntüleme
ELE 443/543: Akustik Dalgalar ve Aygıtlar
ELE 444/544: Ultrasonik Görüntüleme
Üretim ve Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama
Üretim ve servis sistemleri tasarımı üretilecek ürün/hizmet ailesine karar verilmesi, uzun dönem talep tahmini, kullanılacak malzemelerin, süreçlerin ve metotların belirlenmesi, makine ve teçhizat seçimi, iş akışının, iş sisteminin ve yerleşkenin tasarlanmasını içerir. Planlama problemi ise mevcut bir üretim veya hizmet sisteminde gelebilecek işlerin veya siparişlerin tahmin edilmesi, önceliklendirilmesi, kapasitenin taleple eşlenmesi için kapasite planlamasını yapılması ve mevcut üretim birimlerinin gelen iş ve siparişlerin hangisini, ne zaman, ne miktarda yapacağının belirlenmesidir.
İlgili Projeler
MEB Bütçesinin Kontrolü ve Performansa Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi, KAMAG Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2009-2012, Bütçe: 1,400,000 TL
Esnek İşlemli Akış Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi: Esnekliğin Getirisi, Matematiksel Modelleme ve Çözüm Teknikleri, TÜBİTAK, 2011-2013, Bütçe: 121,530 TL
Emniyet Stokları ve Sipariş Parti Büyüklüklerinin Optimizasyonu İçin Matematiksel Modellere Dayalı Yazılım Geliştirmek, KOSGEB, 2011-2012, Bütçe: 158,400
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
END 520: İleri Üretim Sistemleri ve Stok Kontrol
END 522: Kalite Mühendisliği
END 524: Sıralama ve Çizelgeleme
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi küreselleşen pazarda rekabetçi avantaj sağlamak için giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin planlanması, tasarımı ve kontrolü için analitik yöntemlerin kullanılması önem kazanmaktadır.
İlgili Projeler
Tam kamyon yükü gönderici işbirliğinde güzergâh planlama ve maliyet dağıtımının eniyilenmesi, TÜBİTAK, 2012-2015, Bütçe: 168,860 TL
Ana dağıtım üsleri için yer seçimi ve kapasiteli intermodal ana dağıtım üssü ağları tasarımı, TÜBİTAK, 2012-2014, Bütçe: 139,970 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
END 411: Tedarik Zinciri Yönetimi
END 426: Lojistik
END 504: Şebeke Modelleri ve Optimizasyon
END 540: Tedarik Zincirinde Analitik Modeller
Optimizasyon
Gerçek hayatta karşımıza çıkan birçok problem bu şekilde ifade edilebilmekte olup üretim, tedarik zinciri, lojistik, mühendislik tasarımı, finans gibi pek çok alanda başarı ile uygulanmaktadır. Matematik, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilimi gibi birden fazla disiplini içeren disiplinlerarası bir yaklaşım ve altyapı gerektirir. Temel çözüm teknikleri olarak matematiksel modelleme ve sezgisel yöntemler sayılabilir.
İlgili Projeler
Topoloji Kontrolü ve Kısmî Fazlalığa Dayalı Güvenlik Önemleri ile Enerji Verimli Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı, TÜBİTAK, 2013-2016, Bütçe: ~ 84,000 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
END 501: İleri Doğrusal Programlama
END 502: Tamsayılı Programlama
END 503: Doğrusal Olmayan Programlama
END 507: Sezgisel Arama Yöntemleri
Rassal Modeller ve Karar Analizi
Üretim ve hizmet sektörlerinde belirsizlik içeren mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanıldığı gibi benzer dinamiklerin oluşacağı ekonomi, sağlık, kamu yönetimi ve işletme problemlerinin ele alınmasında da kullanılabilir. Karar analizi alanı da bireylerin tek veya çok ölçütlü karar problemlerindeki davranışlarını hem analitik modeller geliştirerek hem de davranışsal olarak inceler.
İlgili Projeler
Karmaşık Stokastik Sistemlerin Asimptotik Özellikleri, TÜBİTAK, 2011-2014, Bütçe: 82,380 TL
Bilginin Değerinin Riske Duyarlılığa Bağlı Davranışının Farklı Yaklaşımlarla Analizi, TÜBİTAK, 2011-2012 Bütçe: 12,000 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
END 423: Karar Analizi
END 521: İleri Sistem Benzetimi
END 570: Stokastik Süreçler
END 572: Markov ve Yenileme Süreçleri
Bulanık Mantık ve Esnek Hesaplama
Esnek Hesaplama (Soft Computing) yönteminin geleneksel hesaplama yöntemlerinden farkı, belirsizlik, kısmi doğruluk ve kesin olmama durumlarını tolere ederek çözümlerin gürbüzlüğünü ve yönetilebilirliğini arttırmasıdır. Esnek hesaplama kendine rol modeli olarak insan beyninin çalışma prensiplerini alır.
İlgili Projeler
Tip 1 ve Tam Tip 2 Bulanık Sistem Modelleri, NSERC (National Science and Engineering Council)- Discovery Grant, Kanada, Yıl: 2011- 2015, Bütçe: 300,000 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
END 450: Bulanık Küme ve Mantık Teorisi
END 451: Bulanık Sistem Modelleri ve Uygulamaları
END 552: Bulanık Olasılık
END 641: Tip-2 Bulanık Sistem Modelleri
İnsansız Hava Araçları
21. yüzyılda insansız hava araçlarının gerek sivil gerek askeri havacılık alanlarında vazgeçilmez taktik ve stratejik görevler yükleneceği şüphesizdir. Bu bağlamda üniversitemizde başta güneş ve yakıt pilleri uygulamalı alternatif enerji odaklı ve otomatik pilot uygulamalı insansız hava araçları geliştirilmektedir. İnsansız hava araçları konusunda teknolojik kabiliyet kazanmak üzere öğrencilerimiz başlangıçta ulusal ve AIAA Design Build Fly gibi uluslararası uçak tasarım yarışmalarına katılımları sağlanarak teşvik edilmektedir. Daha ileri aşamalarda yetişen bu insan gücüne üniversitemiz tarafından yürütülen ya da danışmanlık yapılan TÜBİTAK, Ulaştırma Bakanlığı vb. projelerde görev verilmektedir.
İlgili Projeler
"Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracı", TK3-Teknik Ltd. (teknopark) şirketinin TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen projesinde tasarım ve otomatik pilot geliştirme konusunda danışmanlık, Bütçe 385.000 TL, 2012-2013.
"Hidrojen Yakıt Pilli İnsansız Hava Aracı Tasarımı", TOBB-ETÜ Rektörlüğü ve TESEM Ltd. Şti. tarafından desteklenen bağımsız Ar-Ge projesi, 2010.
"Design Build Fly (DBF) Competition", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010-2013, Wichita, Tucson, ABD.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ünver Kaynak, Doç. Dr. Coşku Kasnakoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol, Yrd. Doç. Dr. Yiğit Taşçıoğlu
İlgili Dersler
MAK 473: İnsansız Hava Aracı Tasarım
ELE 515: MATLAB ile Bilgisayarlı Kontrol
Üretim Teknolojileri ve Sistemleri
Türkiye’nin vizyonu 2023 yılında avrasyanın orta ve yüksek teknolojili ürünlerde üretim üssü olmaktır. Bu bağlamda orta ve yüksek teknoloji sektörlerinin üretimdeki paylarının artırılması için özellikle KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürünlere geçislerinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için bilgiye ve inovasyona dayalı imalat teknoloji ve sistemlerinin geliştirilmesi zorunludur. Bu çalışmaların odak noktaları, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için kritik işlem teknolojileri geliştirmek, tasarım ve üretici firmalar arası işbirliğini kolaylaştıracak sistemleri ortaya koymak, ve de üretimdeki kaynak kullanımı ve çevreye verilen zararlı etkileri en aza indirgemek olmalıdır. Bölümümüzde bu alanlara odaklı, sanayi ve diğer üniversiteler ile işbirliği içinde yürüyen çeşitli projeler bulunmaktadır.
İlgili Projeler
"Ekoverimli üretim için bir sistem ve yönem geliştirilmesi", TÜBİTAK-TEYDEB, Bütçe: 164.151 TL
"Mikro Ölçekte Bir Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Tasarım, Üretim ve Testleri", TÜBİTAK-ARDEB, Bütçe: 278.000 TL
"ECOMANINDUSTRY", AB 7nci çerçeve, LEAD-ERA programı, Bütçe: 380.100 Euro
“Sanal Fabrika”, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Projesi, Bütçe: 353.827 TL
Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Selin Aradağ, Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özgür Ünver
İlgili Dersler
Mak 307: Tasarım ve Üretim
Mak 521: Bilgisayar Tümleşik Üretim
Mak 527: Sistem Mimarisi ve İnovasyon
Mak 528: Sürdürülebilir Üretim ve Eko-İnovasyon
Otomotiv
21. yüzyılda, araç güvenliklerinin artırılabilmesi için çarpma testleri düzenlenmekte ve motorlu araç satın alan tüketicilere Avrupa'da satılan en popüler arabaların güvenlik performansları hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Yeni bir araba satın alırken güvenliğin son derece önemli bir kriter olduğu göz önünde bulundurulursa çarpışma analizleri de araç güvenliği için gelinen son noktayı ifade etmektedir. Üniversitemizde de bu konu çerçevesinde sanayi ile iş birliği içinde olan araştırmalar yürütülmektedir.
İlgili Projeler
“Şehirlerarası Otobüslerde Önden Çarpışma Enerjisini Yutucu Pasif Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi”, SanTez Programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2008-2010
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
MAK 206: Mukavemet
MAK 312: Makine Elemanları
MAK 404: Mekanik Sistem Tasarımı
Akışkanlar Mekaniği
Su enerjisi, ülkemizin önde gelen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Baraj mühendisliği konusunda oldukça ileri olan ülkemizde barajların en önemli ekipmanı olan su türbinlerinin tasarım ve testlerinin yapılabilmesi için TOBB ETÜ’de “ETÜ HİDRO” adıyla bir türbin tasarım, üretim ve test merkezi kurulma çalışmaları yürütülmektedir. Yaklaşık 19 m yükseklikteki bu test merkezinin sadece türbin testlerinin gerçekleştirileceği deney düzeneğinin taban alanı 600 metrekare olup, merkez TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nin en büyük laboratuvarıdır.
İlgili Projeler
“TOBB ETÜ Su Türbini Tasarımı ve Testleri Altyapı projesi, Kalkınma Bakanlığı destekli, Bütçe 20 milyon TL, Eylül 2011-Eylül 2014
“Akış Modellemesi ve Kontrolü”, Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP projesi, Haziran 2010-Haziran 2013, Bütçe 45.000 TL
“Düşük su tüketimli soğutma kulesi”, Tübitak Teydeb projesi, Bütçe 400.000 TL, Eylül 2012-Nisan 2014
"Deneysel Çalışmalar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yapay Sinir Ağları ile Plakalı Isı Değiştirgeci Tasarımı", TÜBİTAK,, Bütçe 141.000 TL, Kasım 2012- Kasım 2014.
"Sesüstü Kavitelerde Lazer Enerjisi Yardımıyla Akış Modellemesi ve Kontrolü", TÜBİTAK-1001, Bütçe 80000 TL, Mayıs 2011-Mayıs 2013.
Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Selin Aradağ, Yrd. Doç. Dr. Özgür Ünver, Yrd. Doç. Dr. Yiğit Yaşcıoğlu, Prof. Dr. Sadık Kakaç
İlgili Dersler
MAK 311: Akışkanlar Mekaniği
MAK 480: Isıl Sistem Tasarımı
MAK 562: İleri Akışkanlar Mekaniği
İçten Yanmalı Motorlar
Ülkemizde uçak motoru geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu konuda TOBB ETÜ'de yapılan çalışmalar TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Uçak motoru Yanma Odası geliştirilmesi alanında stratejik işbirliği protokol sözleşmesi imzalanmıştır. Turbojet veya turboşaft uygulamalarında kullanılmak üzere Çekirdek Motor Geliştirme projesi için yanma odası alanında yakın işbirliği ile ters bir yanma odası projesi devam etmektedir.
İlgili Projeler
"Küçük Bir Turbojet için Hava Parçalamalı Yakıt-Hava Püskürtücülü Yanma Odası Geliştirilmesi", T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ), 2010-2013, Bütçe = 968.000 TL
"Çekirdek Uçak Motoru Geliştirme", TEI işbirliği, 2013-2015, Bütçe = 557.000 TL
"ESPOSA - Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft", FP7, Avrupa 7. Çerçeve Projesi
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Uslu
İlgili Dersler
MAK 471: İçten Yanmalı Motorlar
Toz Metalurjisi
Toz metalurjisi net-şekle yakın parçaların düşük maliyetli olarak üretildiği bir imalat teknolojisidir. Toz metalurjisi sektöründe imal edilen parçaların en önemli bölümünü yapısal amaçlı uygulamalarda kullanılan demir ve çelik esaslı tozlardan üretilen iş parçaları, savunma sanayisinde kullanılan tungsten esaslı ağır alaşımları, ve tungsten karbür–kobalt (WC-Co) tozlarından üretilen sertmetal kesici takımları oluşturmaktadır. Toz metalurjisi konusunda yapılan çalışmalarda öncelikli olarak demir esaslı parçaların sinterleme ile birleştirilmesi ve sinterleme ile sertleştirilmesi, tungsten esaslı ağır alaşımlar, ve sertmetal kompozit malzemeler konularında araştırmalar yapılmaktadır.
İlgili Projeler
"Demir Esaslı Parçaların Sinterleme ile Birleştirilmesi" SanTez Programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2008-2009, Bütçe: 200,000 TL
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
Mak 514: Toz Metalurjisi
Mak 515: Sinterleme Teorisi ve Uygulaması
Mak 516: Isıl İşlem
Yapısal Optimizasyon
Yapısal optimizasyon çalışmalarında hedef; tasarlanan yapıların (uçak, otomobil, vb.) güvenlikten ödün verilmeksizin hafifletilmesi, tasarım süresinin ve maliyetin azaltılması, kalite ve verimin arttırılmasıdır. Yapısal optimizasyon çalışmaları genellikle topoloji optimizasyonu ile başlayıp, şekil ve boyut optimizasyonu ile devam eden çalışmalardır.
İlgili Projeler
"DP20 Çekirdek Motor Teknolojisi Geliştirme ve Gösterimi Projesi Kapsamında Blade-disk Firtree Yapısal Optimizasyonu," TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
"Uçak Yapılarının Modal Analizlerinde Kullanılacak Algılayıcı ve Uyarıcıların Tip, Adet ve Konumlarının Genetik Algoritma ile Optimizasyonu", TÜBİTAK, MAG- 112M845
"Uçak Yapılarının ve Yapısal Test Adetlerinin Olasılıksal Yöntemler Kullanarak Eşzamanlı Optimizasyonu", TÜBİTAK, MAG-109M537
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
MAK 405: Güvenilirlik
MAK 408: Makine Mühendisliğinde Eniyileme Teknikleri ve Uygulamaları
Martensitik Faz Dönüşümleri
Martensitik faz dönüşümleri, yüksek sıcaklıkta kararlı olan östenit fazından, düşük sıcaklıkta kararlı olan martensit fazına difüzyonsuz olarak gerçekleşen dönüşümlerdir. Katıdan katıya olan bu dönüşümler şekil hafızalı alaşımların (ŞHA) deformasyon mekanizmasını oluşturmaktadır ŞHA sahip oldukları sıradışı özelliklerden dolayı son yıllarda üzerinde çalışmalar yapılan önemli malzemelerdendir.
İlgili Projeler
“İnelastik Malzemelerde Martensitik Faz Dönüşümleri”, TÜBİTAK 3501- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, 2010-2012, Bütçe 65.000 TL
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. İstemi Barış Özsoy
İlgili Dersler
MAK 410: Makine Mühendisleri için Sonlu Elemanlar Yöntemi
MAK 502: Mühendislikte Sayısal Yöntemler
MAK 506: Elastisite Teorisi
MAK 509: Sürekli Ortamlar Mekaniği
MAK 519: İleri Plastisite Teorisi
Proton Geçirgen Zar Yakıt Pilleri
Yakıt pilleri bilinen alternatif enerji kaynakları arasında (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) yüksek verimli güç üretme kapasitesine sahip ve yakın geleceğin en önemli enerji üreteci olarak öngörülmektedir. Yakıt pillerinin temel prensibi zararlı gaz emisyonu olmaksızın, kullandığı yakıtı doğrudan yakmadan enerji elde etmesidir. Günlük yaşamda kullandığımız normal pillerden farkı ise, sisteme yakıt beslendiği sürece enerji üretimine devam edilmesidir. Bu enerji, bir otomobili çalıştırabilir veya bir yerleşim merkezinin enerji ihtiyacını karşılayabilir. TOBB ETÜ Enerji Araştırmaları Laboratuarında Doç. Dr. Mehmet Sankır ve ekibi tüm kompenetleri yerli olarak üretilen ilk yakıt pilini dizayn etti. Bu yakıt pilini insansız hava taşıtlarında kullanmak üzere protoip üretim çalışmalarına da başlandı.
İlgili Projeler
"1-5 kW Arasında Çalışan Proton Geçirgen Zar Yakıt Pilinin Üretilmesi ve Güç Ünitesi Olarak Kullanılması", T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - SANTEZ, 2009-2012.
"Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler ile Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi", TUBİTAG MAG, 2012.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet Sankır
İnce Film Güneş Pilleri İçin Alternatif Malzemeler ve Üretim Teknolojileri
Güneş pilleri yarıiletken malzemeler kullanılarak güneş enerjisinin direkt olarak elektriğe çevrilmesini sağlayan cihazlardır. Genel olarak güneş pilleri, yarıiletken malzemenin tek kristal yığın veya polikristal ince film olarak üretilmesi ile elde edilir. İnce film güneş pilleri yığın güneş pillerine kıyasla daha az aktif malzeme kullanılması ve farklı alttaşlar üzerinde üretim yapılabilmesi gibi avantajlarından dolayı öne çıkmıştır. Özellikle ağırlık/performans/maliyet ilişkisinin kritik olduğu uygulamalarda bu teknoloji önemli bir yer tutumaktadır. TOBB ETÜ Enerji Araştırmaları Laboratuarında yeni nesil üretim yöntemleri ve malzemeler kullanarak maliyet etkin ince film güneş pilleri polimerler gibi mekanik olarak dayanımı yüksek, esnek ve hafif malzemeler üzerinde üretilmektedir.
İlgili Projeler
"CdS/CdTe Hetero Nano Yapılarının Elektrokimyasal Sentezi, Elektrik ve Optik Performanslarının İncelenmesi", TÜBİTAK, Ekim 2007-Nisan 2010.
"Ultrasonik Sprey Isıl Ergime Yöntemi ile Bükülebilir CIGS Güneş Pillerinin Üretimi ve Elektro-Optik Performanslarının İncelenmesi", TÜBİTAK, Kasım 2010-Mart 2013
"Bakır-İndiyum-Sülfür İnce Film Güneş Pillerinin Üretimi", T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül 2012-Eylül 2014
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Nurdan Demirci Sankır
İlgili Dersler
MNT 506: Nanoteknolojide Seçilmiş Konular
MNT 510: Katıhal Fiziği
Optik Biyosensör Tasarımı
Biyosensörler, biyolojik materyaller içeren ve/veya bunların çeşitli ortamlardan kalitatif ve kantitatif tayininde ve izlenmesinde kullanılan cihazlardır. Bir biyosensör 3 temel bileşenden oluşur: (i) tanıyıcı bölüm; (ii) tanıyan ile tanınan arasındaki etkileşimi elektrik sinyaline çeviren “çevirici”; (iii) elektronik bölüm. Biyosensörün tanıyıcı tabakasına sabitlenmiş “tanıyan” ile tayini gerçekleşecek olan “tanınan” arasında, sensör yüzeyinde bir etkileşim oluşur. Bu etkileşim sonucunda oluşan değişiklik, örneğin bir elektrokimyasal değişikliğe neden olur. Alternatif olarak etkileşim sonucu ısı çıkışı veya ısı kaybı olur, optik özellikler değişir veya kütle değişimi gözlenir. Cihazdaki “çevirici” birimi bu değişimi algılar ve elektrik sinyaline çevirir, bu da elektronik bölüm tarafından değerlendirilir ve sayısal olarak okunabilir verilere dönüştürülür. Yüzey plazmon rezonans (SPR) biyosensörleri, sensör yüzeyi üzerindeki optik değişimleri algılayan, optik çevirici temelli bir biyosensör çeşididir. Bizim geliştirdiğimiz biyosensör düzeneğinde (Nano Letters 2010), fonksiyonel polimerik nanoçubuk dizilimleri dalga-klavuzu görevi görmekte ve geleneksel biyosensörlere nazaran 7.5 kat daha hassas sonuçlar vermektedir. İleriye dönük planımız nanoçubuk dizilimli sensör platformumuzun hassalığının yanı sıra seçiciliğnin de artttırılmaıs ve maliyetinin düşürülmesidir.
İlgili Projeler
"Moleküler Baskılı Polimerik Nanoçubuk Dizilimlerinin Entegre Elektrik-Mekanik-Optik Biyotarayıcı Uygulamaları Için Tasarım Ve Üretimi", TUBITAK 1001, 2013-2016.
"Effect of Hard-Confinement on Soft Matter", Max-Planck Society Partner Group Grant, 2013-2016.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Hatice Duran
İlgili Dersler
KİM 101: Genel Kimya
MBN 304: Nanomalzemeler ve Üretim Metotları
MBN 413: Yüzeyler ve Arayüzeyler
MBN 461: Polimerlerin Fiziksel Kimyasi
İlaç Tasarımında Moleküler Modelleme Yöntemleri
İyon kanalları sinir ve kas hücrelerinde elektrik sinyallerinin iletilmesini sağlar. İyon kanallarının çevresel ya da genetik nedenlerle düzgün çalışmaması birçok hastalıkların kaynağıdır. Dolayısıyla iyon kanallarının işleyişlerinin moleküler düzeyde anlaşılması, nöroloji, fizyoloji ve ilaç biliminde en önemli problemlerden biridir. İyon kanalları için tabiat, etkili, seçici ve gereksinimleri karşılayan zengin bir toksin kütüphanesi sunmaktadır. İlaç tasarımında laboratuar çalışmalarıyla bilgisayar simülasyonlarını birleştirmek, süreci daha da zenginleştirilebilir. Kapasite ve hız olarak yüksek performanslı bilgisayarların gelişimiyle proteinlerin moleküler seviyedeki simülasyonlarını ve ligandlarla etkileşimini doğru olarak incelemek mümkündür. Bu gücü kullanarak kanal, taşıyıcı ve reseptörlere toksin bağlanmasını hesapsal olarak çalışmak suretiyle toksin peptitlerinden yeni ilaçlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Turgut Baştuğ
İlgili Dersler
MBN 508: Kuantum Mekanik
MBN 511: Atom ve Molekül Fiiziği
MBN 520: Biyofizik
MBN 521: Bio ve Nanoteknolojide Bilgisayar Modellemesi
MBN 523: Biyoinformatik
MBN 509: Klasik Mekanik
Desalinasyon
Tatlı su kaynakları tüm yaşam ve insan aktiviteleri için en gerekli, sürdürülebilir gelişim içinse öncül koşuldur. Dünya yüzeyinin %70'i sularla kaplı olmasına rağmen, içilebilir tatlı su miktarı bunun yalnızca %0.7'sidir. Desalinasyon, tuzsuzlaştırmaktır. Suda mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek; içme, sulama, kullanma amaçlı su elde edilmesini hedefleyen proseslere genel olarak desalinasyon prosesleri adı verilir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, desalinasyon sisteminin hayata geçirilmesine son derece uygundur. Desalinasyon sayesinde mevsimsel etkenler yüzünden veya küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynaklarındaki azalmanın olumsuz etkisi ortadan kaldırılabilecektir.
İlgili Projeler
"Su arıtım sistemleri için yeni yüksek teknolojili ultrafiltrasyon ve ters ozmos zarlarının hazırlanması ve test edilmesi", TÜBİTAK TBAG 108T099, 2008-2010.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet Sankır
Atık Plastik Malzemelerin Katalitik Ortamda Parçalanması ile Değerli Kimyasal ve Sıvı Yakıt Üretimi
Günümüzde plastik malzeme tüketimi hızla artmakta olup, bu tüketim sonucunda oluşan atıklar ciddi boyutta çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek ve depolama, yakma yöntemlerinin dezavantajlarından kurtulmak için plastiklerin katalizörsüz veya katalizörlü ortamda ısı yoluyla parçalanarak monomerlerine, çeşitli yakıtlara ve/veya petrokimya sanayi için gerekli olan kimyasallara dönüştürülmesi, plastik atıkların oluşturduğu kirlilik probleminin çözümü için diğer yöntemlere alternatif olarak düşünülmekte, bu dönüştürmenin daha verimli olabilmesi için tepkime ortamında kullanılacak yeni nesil katalizörlerin (nanokatalizörler) sentezlenmesi hedeflenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Obalı
Kanser Genetiği ve Moleküler Biyolojisi
NF1 (Nörofibromatosis tip 1) ilişkili tümörlerin moleküler biyolojisinde önemli olan Ras sinyal iletim yolağını etkileyen ve ilaç hedefi olabilecek moleküllerin (APP - Amyloid Precursor Protein, Coronin 1A ve CXCR4 gibi) bu tümörlerdeki ekspresyonları ve NF1 moleküler patolojisindeki yeri araştırılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Şükriye Ayter
Rekombinant DNA Teknolojisi
Proteinleri kodlayan yapısal genlerin plasmid vektörlerine klonlanması ve bu plasmidlerin prokaryotik ya da ökaryotik hücrelere aktarımı (transformasyon ve transfeksiyon) yoluyla hücrelerde rekombinant proteinler üretilebilir. Rekombinant proteinler saflaştırılarak kullanılabileceği gibi, hücre içindeki yerleşimi, aktivitesi vb özellikleri incelenebilir. Normal ya da hastalıklara özgü defektli proteinler üretilerek yapısal ve işlevsel açıdan karşılaştırılabilir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Ediz Demirpençe
Proteinlerin Saflaştırılması ve Tanımlanması
Proteinler, bulundukları biyolojik ortamdan yapılarına özgü farklı yöntemler kullanılarak saflaştırılabilir ve saflaştırılan proteinin yapısal ve işlevsel özellikleri tanımlanabilir. Söz konusu protein bir enzim olduğunda bilinen substrat(lar)ı kullanılarak kinetik özellikleri tanımlanır. Farklı inhibitörlerin enzimin aktivitesi ve kinetik davranışına etkileri incelenerek inhibisyonun tipi belirlenir. Enzimler üzerinde aktiviteyi arttırıcı (aktivatör) ya da azaltıcı (inhibitör) etkiye sahip moleküller potansiyel ilaç adayı olarak değerlendirilebilir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ediz Demirpençe
Üç Boyutlu Anatomik Modelleme
Üç boyutlu anatomik modelleme, seri kesitler, seri radyolojik görüntüler veya lazer tarayıcıyla yüzey taramasını takiben elde edilen ham modellerin birçok ek aşamadan geçirilmesiyle bilgisayar destekli eğitim veya araştırmada kullanılacak dijital modellerin oluşturulmasıdır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe Beliz Taşçıoğlu, Doç. Dr. Selçuk Tunalı
İlgili Dersler
Anatomi
Trombopoez ve Trombosit Fonksiyonları
Hiperbarik oksijenasyonun, çeşitli egzersiz modellerinin ve Platelet Aktive Edici Faktörün (PAF) hücresel oksidatif stres ve antioksidan savunma mekanizmalarına etkilerinin araştırılması.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Behice Gülseli Yıldırım
İzole Organ Çalışmaları
İzole perfüze organ çalışmaları, özellikle düz kas kontraktilitesini etkileyen çeşitli faktörlerin hücresel düzeyde etki mekanizmalarının araştırılması.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Behice Gülseli Yıldırım
Plastinasyon
Plastinasyon, her türlü biyolojik dokudaki hücre içi ve hücrelerarası suyun özel yöntemler kullanılarak polimer ile yer değiştirilmesi esasına dayanan eşsiz bir doku koruma yöntemidir. İşlem sonunda plastik hale gelen örnek, uzun yıllar eğitim ve araştırmada kullanılabilmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe Beliz Taşçıoğlu, Doç. Dr. Selçuk Tunalı
İlgili Dersler
Anatomi
Biyolojik Sistemlerde Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
İskemi-reperfüzyon durumları ile, travma ve benzeri patolojik durumlarda oksijen radikalleri ve reaktif nitrojen türlerinin yapımında değişiklikler olur. Bu reaktif türlerin biyolojik moleküllere etkileri, buna bağlı olarak dokularda gelişen oksidatif hasar, nötrofil infiltrasyonu, antioksidan savunma sisteminde ve proinflamatuvar/antiinflamatuvar sitokin düzeylerindeki değişimler, bazı doğal ya da sentetik bileşiklerin antioksidan savunma mekanizmalarına etkileri bu kapsamda incelenebilir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ediz Demirpençe, Prof. Dr. Gülseli Yıldırım
Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyon Bekletileri
Enflasyon Hedeflemesi ilk olarak 1990 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmaya başlanan ve para politikalarının belirli bir dönem için belirlenen enflasyon orana ulaşacak şekilde yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Enflasyon hedeflemesinin fiyat istikrarını sağlamaktaki başarısı görülmektedir. Fakat, enflasyon hedeflemesinin başarısı arkasında yatan mekanizmalar incelenmemiştir. Doç. Dr. Bedri Kamil Taş'ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK destekli 'Enflasyon Hedeflemesi Neden Başarılıdır?: Kredibilite ve Beklentilerin Ampirik ve Teorik Analizi' başlıklı proje enflasyon hedeflemesinin başarısının arkasındaki mekanizmaları ampirik ve teorik olarak incelenmektedir. Proje sonuçları enflasyon hedeflemesi sonrası Merkez Bankası kredibilitesinde ve Merkez Bankalarının beklentileri etkileme (beklenti yönetimi) gücündeki artışın enflasyon hedeflemesi başarısındaki önemli sebepler arasında olduğu belirlenmiştir.
İlgili Projeler
"Enflasyon Hedeflemesi Neden Başarılıdır?: Kredibilite ve Beklentilerin Ampirik ve Teorik Analizi", Tübitak
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Bedri Kamil Taş
İlgili Dersler
İKT 335: Para Teorisi ve Politikası İKT 496: İleri Makroekonomi Teorisi
Oyun Kuramı ve Mekanizma Tasarımı
Oyun kuramı, bireyler (kişiler, firmalar, ülkeler, politik partiler, kurumlar vb…) arası stratejik ilişki ve etkileşimi inceleyen ekonomi alt dalıdır. Birçok ilişki işbirliği, koordinasyon ya da çatışma potansiyeli içerir. Bir oyun; oyuncular, oyuncuların sahip olduğu stratejiler ve bu stratejilerin sonucu olarak her bir oyuncu için belirlenen ödüller üçlemesinden oluşur. Oyun kuramı, birey davranışları üzerinde bazı varsayımlarda (rasyonalite) bulunarak oluşabilecek sonuçları (dengeleri) öngörmeye çalışır. Oyun kuramsal yöntemler, ekonominin birçok temel problemini incelemede kullanılır. Bunlardan birkaçı piyasa (kartel) oyunları, piyasa aksaklıkları, seçimler, pazarlık ve ihalelerdir. Mekanizma tasarımı ise, bir tasarımcının oyunun yapısını ve kurallarını belirlediği oyun kuramı alanıdır. Tasarımcı, oyunun yapısını istediği sonuç çıkacak şekilde tasarlamaya çalışır. Bu alanın en temel çalışma konuları arasında ihale, eşleşme, sözleşme ve vergi sistemi tasarımı yer alır.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
Gelir Eşitsizliği Dinamikleri
Ekonomik reformların gelir dağılımı üzerindeki etkisi yıllar alabilir. Çünkü reformları takip eden zamanda gelir dağılımı ölçülürken gencinden yaşlısına kadar tüm bireyler kullanılmaktadır. Oysa ki yaşlı nüfusun gelir profili reform öncesindeki ekonomik şartlardan etkilenmiştir. Dolayısıyla gelir dağılımının yeni dengesine gelebilmesi için genç nüfusun yaşlanarak önceki yaşlı nüfusun yerini alması, ya da bu duruma yaklaşılabilmesi için en azından toplumun belirli bir adaptasyon sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bunun teorik olarak gösterimi, ekonomideki yapısal değişikliklerin gelir eşitsizliği üzerindeki etkilerini ölçerken kullanılacak istatistiki metotları da şekillendirecektir.
İlgili Projeler
"Türkiye'deki Gelir Eşitsizliğinin Analizi", Tübitak
İlgili Dersler
İKT 496: İleri Makroekonomi Teorisi
Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Toplum ve bireyleri, kendileri için çok önemli olan bazı karar ve idealleri arasında ciddi ve zor ödünleşmeler yaşamaktadır. Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, ekonomiyi ekosistemin bir parçası olarak görüp, doğanın korunması ile ekonomik aktiviteler arasındaki ödünleşmeleri çalışmaktadır. Bu çalışmalar bir yandan çevre ve doğal kaynak problemlerinin ekonomik teoriler ve teknikler yardımı ile incelenmesini, öte yandan ekonomik teorilerin ekosistem perspektifinden geliştirilmesini içermektedir. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, yeşil büyüme, ekolojik hizmetlerin değerlemesi, yenilemeyen kaynakların optimal tüketimi, yenilenen kaynakların optimal kullanımı ve ekonomik politikalar alt konularından bazılarıdır.
İlgili Projeler
"Environmental Innovations in the Manufacturing Small and Medium Sized Enterprises: A Case of Turkey," Economic Research Forum, Cairo, Egypt, ERF #2009-021, Ağustos 2009-Mayıs 2011.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Bahar Çelikkol Erbaş
İlgili Dersler
İKT 313: Kamu Ekonomisi
İKT 418: Çevre Ekonomisi
İKT 421: Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Bilgi sistemleri ekonomisi
Günümüz ekonomisinde, bilgi teknolojisi (BT) bilgiyi kullanıma hazır kılarak birçok endüstrideki iş uygulamalarını değiştirdi. Bilgi teknolojisi ve ekonomik rekabetin doğasındaki dramatik değişiklikler firmaların işlerini organize etmede yeni yollar bulmalarını zorunlu kıldı. Bilgi sistemlerini araştırmada, ekonomi en önemli referans disiplinlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ekonomi bilgi teknolojisi ve yönetimi politikalarına yönelik önemli bir bakış açısı kazandırır ve bilgi sistemleri araştırma ve uygulamalarını anlamamıza yardımcı olur. İlgilenilen konulara bilgi kuramı, karar analizi, oyun teorisi ve ekonometrik uygulamalar örnek olarak verilebilir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Asunur Cezar, Yrd. Doç. Dr. Hulisi Öğüt
İlgili Dersler
İŞL 371: Yöneylem araştırması
İŞL 581: Bilgi sistemleri yönetimi
Finansal Risk Yönetimi
Risk yönetimi tüm şirketler için kilit faaliyet durumuna gelmiştir. Geçtiğimiz dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları, faiz oranlarındaki oynaklık, kredi temerrütleri ve şirket içi dolandırıcılık vakaları büyük finansal kayıplarla sonuçlanmıştır. Şirket itibarlarını da zedeleyen bu gelişmeler sonucunda, şirketlerin maruz kaldığı tüm risk unsurlarının izlenmesi ve yönetilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda finansal risk ölçümü ve piyasalar arası risk etkileşimlerinin yanı sıra Türkiye'de şirketlerin risk yönetim faaliyetleri üzerine çalışılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
İŞL 461: Risk Yönetimi
İŞL 563: Risk Yönetimi ve Türev Araçlar
Gelir Yönetimi:
Şirketlerin gelirlerini maximuma getirmek için uygulanan politikaların bütünüdür. Doğru ürünü, doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru fiyata satmak için çeşitli matematiksel ve davranışsal modeller geliştirmektedir. Özellikle havayolu, otel, araç kiralama, reklam, yük ve yolcu taşımacılığı, perakende gibi alanlarda kullanımı çok yaygındır.
İlgili Projeler
"Esnek kesikli seçim sistemleri ve gelir yönetimi modellerinin entegrasyonu", Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı, Marie Curie Career Integration Grant. 2011-2014. Bütçe: 180.000 TL.
Öğretim Üyeleri
Kobiler
Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %99.89'unu oluşturan KOBİ'ler teknolojiye erişim, inovasyon, yatırım ve finansman kaynaklarına erişim, stratejik planlama gibi konularda yetersizlikler yaşamaktadırlar. Finansal sistem içindeki payları da çok düşük düzeylerde kalan KOBİ'ler için erişilebilir finansman kaynakları, mali başarısızlık tahmin yöntemleri, kurumsallaşma ve verimlilik yönetimi alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
İŞL 464: Kurumsal Yönetim
İŞL 513: Girişimcilik
Kurumsal Kaynak Planlama
İşletmelerdeki bütün kaynakların (insan, makine, para, saat, malzeme, alan, vb.) verimli ve entegre bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemleridir. İşletmenin bütün birimlerinin, tedarikçilerin ve müşterilerin bütünleşik bir şekilde çalışmalarını sağlar. Milyarlarca dolarlık yıllık dünya pazarı olan bir alandır ve Türkiye ve dünya da çok yaygın kullanılan bilişim sistemleridir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Melike Meterelliyoz Kuyzu, Yrd. Doç. Dr. Hulisi Öğüt
İlgili Dersler
İŞL 448: Kurumsal Kaynak Planlama
İŞL 546: Kurumsal Kaynak Planlaması
Bölge Çalışmaları
TOBB Uluslararası ilişkiler bölümü bölge çalışmaları konusunda aktif araştırmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Ortadoğu, Balkanlar, Avrasya ve Uzakdoğu, Latin Amerika ve ABD uluslararsı ilişkileri konularında uzman akademik kadronun yayınları yanı sıra Balkan Çalışmaları konusunda yüksek lisans programı Dış İşleri Bakanlığı ile ortaklaşa olarak yürütülmektedir.
• Şaban Kardaş: ABD
• Burak B. Özpek: Ortadoğu
• Bahadır Pehlivantürk: Uzakdoğu
• Birgül Demirtaş: Balkanlar
• Toğrul Ismayıl: Avrasya
• Tuğrul Arat: Avrupa Birliği
• Zeynep Dağı: Rusya ve Avrasya
Türk Dış Politikası Çalışmaları
Türk Dış Politikası ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmekte ve alanında saygın uluslararası ve ülke içindeki dergilerde bu konudaki çalışmaları yayınlanmaktadır. Ayrıca Türk dış politikası ve uluslararası ilişkilere ilişkin farklı düşünce kuruluşları ve kamu kurumları ile ortak çalıştaylar ve eğitim programları oluşturulmuştur.
• Tuğrul Arat: Türkiye - AB İlişkileri
• Serdar Palabıyık
• Şaban Kardaş
Uluslararası Hukuk ve Çatışma Çözümleri
Bölümümüzde kapsamlı uluslararası hukuk (silahlı çatışmaların hukuken düzenlenmesi, yabancıların hukuki durumu, AB ve Hukuku), çalışmalarının yanı sıra, çatışma analizi, müzakere teknikleri, diplomasi ve insan hakları alanında araştırmalar, makaleler ve kitap çalışmaları yürütülmektedir.
• Tuğrul Arat: Uluslararası Silahlı Çatışma Hukuku
• Nihat Ali Özcan: Çatışma Çözümü
• Haldun Yalçınkaya: Savaş, Barışı Koruma
Duygular ve Siyasal Davranış
Duyguların siyasal davranış, kararlar ve değerlendirmeler üzerindeki rolünü deneysel yöntem ve sosyal anketler aracılığıyla araştırmaktayım. Toplumlar arası karşılaştırmalı bir şekilde araştırılan bu proje duyguların vatandaşı ne derecede etkilediğini irdelemektedir.
İlgili Projeler
"Türkiye’deki Siyasal Davranışın Temelleri", International Society of Political Psychology, 2012, Bütçe: ~15,000 TL
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erişen
İlgili Dersler
Siyaset Psikolojisi
Siyasetin PsikoSosyal Temelleri
Sosyal Ağların Siyasal Davranış ve Siyasi Düşünceler Üzerindeki Etkisi
Bireyler sosyal ağları içerisindeki kişilerle iletişime geçmekte ve siyasi düşüncelerini paylaşmaktadır. Bu etkileşim siyasi düşünceler kadar siyasi tutum ve değerlendirmeleri de etkilemektedir. Bu araştırma projesi karşılaştırmalı bir şekilde toplumlar içerisinde sosyal ağların bireylerin siyasal davranışına nasıl yön verdiğini irdelemektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erişen
Dış Politika Analizi
Dış politika analizi, uluslararası arenada meydana gelen olayları anlamlandırabilmek ve açıklayabilmek için çok faktörlü ve birden fazla seviyede yapılmaktadır. Bu proje de öncelikle birey odaklı bir bakış açısıyla devletlerin dış politik kararlarının analizine yönelik bir araştırmadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erişen
Toplum-Siyaset Kompleksleri
Toplum ve siyaset arasındaki ilişkilerin niteliği, genel algı tarafından, birinin diğerine üstünlüğü veya güç mücadeleleri bağlamında anlaşılma eğilimindedir. Oysa, toplum ve siyaset, karmaşık alanlarda birbirini etkileyen ve aralarındaki üstünlük ilişkisinden ziyade uyum veya uyumsuzluk tanımlarıyla kuramsallaştırılabilecek kavramlar olarak da algılanabilir. Araştırmalarımda, Türkiye'de ve Avrupa'da toplum-siyaset komplekslerinin kimlik oluşumu, azınlıklar, tüketim kültürü, biyo-politika ve tarihsel mitler gibi olgular üzerinden, sürekli ve günlük bir yeniden-kurulum süreci çerçevesinde değerlendirilmesi hedef alınmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Hakan Övünç Ongur
Yakın İlişkilerde Bağlanma
Bağlanma kuramına göre her çocuk ona temel bakımı veren kişi ile ilişkisinin kalitesine göre (örn, çocuğun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ulaşılabilir olması ve ihtiyaçlarına duyarlılık göstermesi) olumlu ya da olumsuz içsel benlik ve başkaları modelleri geliştirirler. Yapılan araştırmalar bağlanma örüntülerinin, insanların duygularını, davranışlarını ve sonuç olarak ilişkinin kalitesini belirlemede çok önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada farklı ilişki türlerinde (örneğin, evlilik, arkadaşlık ve romantik ilişkiler) ve farklı kültürlerde benlik ve bağlanmanın duygular, sosyal beceriler, çatışma çözüm stratejileri, mutluluk ve ilişki uyumu üzerindeki etkisi incelenmektedir.
İlgili Projeler
Bağlanma, Sosyal Beceriler, Arkadaşlığın Kalitesi ve Mutluluk: 3 Farklı Kültürde Model Karşılaştırması (“Parental Attachment, Social Skills, Friendship Quality and Happiness: Test of a Model in Three Cultures”; Proje Yöneticisi, Melikşah Demir, Department of Psychology, Northern Arizona University, Flagstaff, AZ, USA)
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ayça Özen
İlgili Dersler
PSİ 210 Sosyal Psikoloji
PSİ 4XX Benlik Psikolojisi ve Bağlanma
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Dikkatin Kontrolü
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku apneleri içinde en yaygın olanıdır. Uyku sırasında üst hava yolunun tıkanması neticesinde tekrarlı solunum kesilmeleri ile karakterizedir. OUAS’ta problem çözme, bellek gibi beynin frontal lob fonksiyonlarının bozulduğu bilinmektedir. Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Baykal Tülek’in ortak yürüttüğü mülti-disipliner bir çalışmada dikkat kontrol süreçlerinin OUAS'lı hastalarda kısmi olarak bozulduğu gösterilmiş ve sonuçlar Journal of Sleep Research dergisinde yayınlanmıştır. Gelecek araştırmalarda bu kısmi bozulmanın hangi beyin bölgeleri ile ilişkili olduğu ve CPAP terapisinin bu bozulmayı düzeltip düzeltmeyeceği araştırılacaktır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay
İlgili Dersler
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
PSİ 4XX Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış
Dikkatsizliğe Bağlı Körlük ve Psikiyatrik Bozukluklar
Sinema salonuna girip yerinizi ararken size el sallayan arkadaşınız görmediğiniz oldu mu? Veya yola çıkarken bakmanıza rağmen gelen arabayı fark etmediğiniz? Dikkatsizliğe bağlı körlük (inattentional blindness), dikkat belirli bir işe odaklandığında beklenmedik (süpriz) uyarıcının farkedilememesidir. Dikkatsizliğe bağlı körlüğün neden ve hangi durumlarda ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Asena Akdemir ve ekibinin ortak yürüttüğü mülti-disipliner bir çalışmada dikkatsizliğe bağlı körlüğün çeşitli psikiyatrik bozukluklar ile karakterize olup olmadığı araştırılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay
İlgili Dersler
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
PSİ 3XX Hafıza
Hayatta Kalma Bağlamında Bellek Yanılsamaları
İnsan belleğinin fonksiyonu nedir? Purdue Üniversitesi’nden Prof. Dr. James S. Nairne’ye göre belleğin en önemli fonksiyonu hayatta kalmaya yardımcı olacak kritik bilgileri seçici olarak kodlamaktır. Bu nedenle hayatta kalma bağlamının sadece doğru hatırlamayı arttırması değil, yanlış hatırlamayı da azaltması beklenir. Hayatta kalma bağlamının bellek yanılsamalarını etkileyip etkilemediği Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mine Mısırlısoy’un ortak yürüttüğü bir çalışma ile incelenmektedir.
İlgili Projeler
TÜBİTAK-111K033-Hayatta Kalma Bağlamının Bellek Yanılsamaları Üzerine Etkisi
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay
İlgili Dersler
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
PSİ 4XX Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış
Yargı ve Karar Vermede Kültürel ve Motivasyonel Etmenler
Risk ve belirsizlik altında karar verme farklı akademik disiplinler tarafından farklı kuramlarla açıklanır. Bu çalışmada, Psikoloji, İşletme ve İktisat teorileri arasında bir köptü kurmak hedeflenmekte. Kültür, motivasyon ve bilişsel süreçlerin, yargı ve karar vermede nasıl bir etkileşim içerisinde olduğuna bakılmakta ve bu etkileşim kapsamlı bir kuramla modellenmeye çalışılmaktadır. Karar vermede farklılıkların, insanların kendilerine bakış açısı (birey veye grubun elemanı olarak görme), motivasyonel eğilimleri (kazanımlar veya kayıplara odaklanma) ve bunlara aracılık eden bilişsel süreçlerin rasyonel ve duygusal verileri nasıl kullandığı ile ilgili olduğu varsayılmaktadır. Bir grup deney ile hangi koşullar altında daha iyi kararlar alındığı araştırılmaktadır.
İlgili Projeler
National Science Foundation-Decision, Risk and Management Sciences. Award #: 0922778. Title: The interplay between self-construals and regulatory focus in decision making under risk and uncertainty.
Öğretim Üyeleri
Dr. İrem Uz
İlgili Dersler
PSİ 210 Sosyal Psikoloji
PSİ 3XX Sosyal Biliş
PSİ 4XX Tüketici Psikolojisi
İŞL 333 Tüketici Davranışları
PSİ 4XX Yargı ve Karar Verme
İKT 416 Deneysel İktisat
Kültürlerarası Psikoloji
Kültürlerarası Psikoloji’de bölümümüz iki alanda yoğunlaşılmaktadır. Birincisi farklı dillerin yapısal özellikleri ile kültürel değerlerin bağlantısı. Bu alanda özellikle zamirlerin cümle içerisindeki yeri ve varlığının kişiye odaklılık ya da gruba odaklılık açısından fark yaratıp yaratmadığı üzerine kültürlerarası deneyler yapılmaktadır. İkinci alanda ise kültürün sabit ve değişken olan özellikleri incelenmektedir. Bu kapsamda kültürel normların gücü ve bu normlara uyulmadığında gösterilen tolerans olarak tanımlanabilecek kültürel sıkılık-gevşeklik kavramı üzerine ölçüm çalışmaları yürütülmekte. Zaman içerisinde değişik kültürlerden insanların birbirine toleransında değişim olmuş mudur incelenmekte.
Öğretim Üyeleri
Dr. İrem Uz
İlgili Dersler
PSİ 210 Sosyal Psikoloji
PSİ 3XX Grupiçi ve Gruplararası Davranış
PSİ 4XX Kültürlerarası Psikoloji
SB XXX Sosyal Psikoloji ve Siyaset
TDE 261 Dilbilimine Giriş
Anayasa Hukuku
Bu alanda, devletlerin yönetim biçimlerini belirleyen, kişilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen ve ülkelerin temel kanunu görevini gören anayasaların hangi esaslara göre oluşturulduğu açıklanmakta, günümüzde kullanılan farklı anayasa sistemleri incelenmekte ve bu sistemler birbirleriyle karşılaştırarak tartışılmaktadır. Aynı zamanda, Kanun-i Esasi döneminden bugüne Türk Anayasa Hukukunun tarihi gelişimi ve bugün yürürlükte olan 1982 Anayasası'ndaki temel ilkeler, demokratik devlet yönetimini sağlayan organlar arasındaki ilişkiler ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi konuları da incelenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hasan Tunç, Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül, Arş. Gör. M. Murat Öngel
İlgili Dersler

HUK 105: Anayasa Hukuku I, HUK 106: Anayasa Hukuku II, HUK 116: Genel Kamu Hukuku, HUK 336: Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, HUK 341: Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku, HUK 345 - Modern Siyasal İdeolojiler, HUK 346: Parlamento Hukuku

İnsan Hakları
Her insanın sahip olduğu, vazgeçilemez ve devredilemez haklarının korunması ve geliştirilmesi, hem iç hukuk düzenlerinin, hem de uluslararası hukukun üzerinde en çok durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Konunun taşıdığı bu önemden dolayı bu alanda, toplumdaki bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin kapsamı; insan hakları kavramının tarihi gelişimi ve içinde bulunduğumuz yüzyılda geldiği nokta üzerinde değerlendirmeler yapılmakta ve insan haklarını güvence altına alan ulusal ve uluslararası düzenlemelere yer verilmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül, Arş. Gör. Elif Oral, Arş. Gör. M. Murat Öngel
İlgili Dersler

HUK 105: Anayasa Hukuku I, HUK 106: Anayasa Hukuku II, HUK 208: İnsan Hakları, HUK 344: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk alanında, devletlerin ve uluslararası örgütlerin tanımı, unsurları; uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkilerde geçerli olan ilkeler; devletlerin diğer devletlere, uluslararası örgütlere ve gerçek kişilere karşı uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri gibi konular araştırılmaktadır. Aynı zamanda farklı uyrukluğa sahip gerçek ve/veya tüzelkişiler arası yatay ilişkiler ile bunların devletlerle olan dikey ilişkileri de inceleme alanı kapsamındadır. Uluslararası örgütlerin, özel olarak da ulus-üstü bir örgüt olan Avrupa Birliği'nin yapısı, kurumları ve müktesebatı da araştırma konuları arasındadır. Uluslarası Hukuk alanının çalışma konuları arasında Uluslararası Ticari Tahkim ve Uluslararası Çevre Hukuku yanında Anglo-Amerikan hukukunun temel ilkeleri ve özellikle Common Law Teorisi ve Sözleşmeler Hukuku yer almaktadır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Tuğrul Arat, Öğr. Gör. Dr. Larry D. White, Arş. Gör. Elif Oral
İlgili Dersler
HUK 211: Uluslararası Hukuk, HUK 408: Uluslararası Özel Hukuk, HUK 321: Avrupa Birliği Hukuku
Borçlar Hukuku-Sözleşmeler Hukuku
Borçlar hukuku alanında, borç ve borç ilişkisi kavramları, borcun kaynakları, hukukî işlemler, sözleşmenin kurulması, şekli, geçerlilik şartları, temsil konuları açıklanmakta; şarta bağlı borçlar, cezai şart, alacağın temliki, borcun nakli gibi borç ilişkilerinde özel durumlar ve borç ilişkisinin sona ermesi ele alınmaktadır. Hukuki işlemler dışında haksız fiiller, kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz işgörme ile borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin temerrüt, kötü ifa, imkânsızlık gibi ifa engelleri de borçlar hukukunun kapsamında incelenen önemli konulardır. Borçlar hukukunun genel nitelikteki konuları yanında sözleşmeler önemi dolayısıyla, Borçlar Kanununun özel hükümlerinde düzenlenmiş ve düzenlenmemiş (isimsiz) sözleşme türleri ele alınarak incelenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Yrd. Doç. Dr. F. Tülay Karakaş, Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Özlük, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Eren Özdemir
İlgili Dersler
HUK 201: Borçlar Hukuku I, HUK 202: Borçlar Hukuku II, HUK 301: İfa Engelleri ve Sözleşmeler Hukuku I, HUK 302: İfa Engelleri ve Sözleşmeler Hukuku II, HUK 328: Sürüm Sözleşmeleri, HUK 335: Tüketici Hukuku, HUK 425: Viyana Satım Sözleşmesi
Kişiler ve Aile Hukuku
Kişiler Hukukunun inceleme alanını gerçek ve tüzel kişiler oluşturmaktadır. Gerçek kişiler insanlardır. Tüzel kişiler ise belirli özellikleri bulunan kişi ya da mal topluluklarıdır. Aile hukukunun konusunu ise kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kurallar oluşturur. Ayrıca aile hukuku, normal bir aile düzeninin koruyuculuğundan yoksun küçükler ya da korunmaya muhtaç erginler için devletin kontrolü altındaki bir teşkilatın, yani vesayet teşkilatının nasıl işleyeceğini de düzenlemektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Yrd. Doç. Dr. F. Tülay Karakaş, Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük, Yrd. Doç. Dr. Betül Özlük, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Eren Özdemir.
İlgili Dersler
HUK 103: Medeni Hukuk I
HUK 103: Medeni Hukuk II
HUK 342: Çocuk Hukuku
HUK 344: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
HUK 327: Kişisel Verilerin Korunması
HUK 326: Fikri ve Sınai Haklar
Sürüm Sözleşmeleri
Mal veya hizmetlerin piyasaya sürülmesi genellikle üreticinin alıcılara yapacağı doğrudan satış veya sunumlarla değil, dağıtım zincirinin elemanlarıyla yapacağı sözleşmelerle gerçekleşmektedir. Sürüm sözleşmeleri alanında, üretici, sağlayıcı veya franchise veren ile bayi, tek satıcı ya da franchise alan arasındaki sürüm sözleşmeleri inceleme konusu yapılmakta; ayrıca acentelik, know how, lisans sözleşmeleri anlatılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Özlük, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Eren Özdemir
İlgili Dersler

HUK 328: Sürüm Sözleşmeleri

Kişisel Verilerin Korunması
Teknolojik gelişmeler ile birlikte veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması hayati önem kazanmıştır. Bu alanda kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması sorunu, kişisel verilerin tanımı ve hassas veriler, kişisel verilerin hukuki niteliği, kişisel verilerin korunması ve koruma yolları incelenmektedir
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük
İlgili Dersler
HUK 327: Kişisel Verilerin Korunması
Ticaret Hukuku
Özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ticari iş – adi iş ayrımı büyük bir önem taşımakta, bu sonuca bağlı olarak uyuşmazlıklara uygulanacak hükümler değişiklik göstermektedir. Ticari İşletmeler Hukuku dersi bu ayrımın yapılabilmesi için gerekli temel bilgileri içermektedir. Bu alanın ikinci ayağını oluşturan Şirketler Hukukunda ise ticaret hayatının en önemli unsurları olan adi şirketler ve ticaret şirketleri ele alınmakta; şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi incelenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun üçüncü kitabında düzenlenen Kıymetli Evrak Hukukunda ticaret hayatına sürat kazandıran kıymetli evrakın temel ilkeleri ve kambiyo senetlerinin özelliklerine yer verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun beşinci kitabında yer alan Deniz Ticareti Hukukunda ise gemi, deniz taşıması, bağlama kuralı ve çatma gibi konular ele alınmaktadır. Modern dünyanın en güçlü ticari aktörü olan bankaların yapısı, işleyişi ve Türk Hukuku'ndaki yerine ise Banka Hukuku dersinde değinilmektedir. Ticaret Hukukunun bir başka alt dalı olan Sermaye Piyasası Hukukunun başlıca inceleme konuları borsa, halka açık şirketler, menkul kıymetler, türev araçlar, aracılık faaliyetleri ve portföy yönetimidir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. İsmail Kırca, Prof. Dr. Asuman Turanboy (m.ö.ü), Prof. Dr. Mertol Can (m.ö.ü), Prof. Dr. Hakan Karan (m.ö.ü), Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız (m.ö.ü), Dr. Yusuf Ziyaeddin Sönmez (m.ö.ü), Arş. Gör. Çiğdem Yatağan
İlgili Dersler
HUK 212: Ticaret Hukuku I, HUK 335: Ticaret Hukuku II, HUK 401: Kıymetli Evrak Hukuku, HUK 423: Deniz Ticareti Hukuku, HUK 331: Banka Hukuku, HUK 332: Sermaye Piyasası Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza hukuku suç olarak kabul edilen davranışları ve suçun karşılığında kanun ile öngörülen yaptırım türü olarak cezayı inceleyen hukuk dalıdır. Ceza Hukuku alanında suç olgusu, suçun unsurları, suçun özel işleniş biçimleri, hukuk düzenindeki en ağır yaptırım türü olan ceza ve diğer cezai güvenlik tedbirleri ile özel suç tipleri araştırılmaktadır. Bir suçun işlendiğine dair iddiadan başlayıp, bu iddianın kesin bir mahkeme hükmüyle çözüme kavuşturulması arasında geçen yargılama sürecini ele alan ceza yargılaması da bu alanın araştırma konuları arasında yer alır. "Suç bilimi” anlamını taşıyan Kriminoloji, suç ve suçlu tanımı, suçluların karakteristik ve fiziki özellikleri, suçlu psikolojisi ve suç işlenmesine sebep olan çeşitli etmenleri konu almaktadır. Bilişim Suçları ise gelişen teknolojiyle birlikte artan ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçları ele almaktadır. Uluslararası Ceza Hukuku, devletlerin suç yaratma ve cezalandırma konusunda mutlak egemenlik sahibi olduğu yönündeki anlayışın değişmesi ve bazı suçların cezalandırılmasının, devletlerin münhasır egemenlik alanları dışına çıkması ile gelişen bir ceza hukuku dalıdır. Bu alanda, savaş ve insanlığa karşı suçlar gibi özel suç tipleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin görevleri ve ceza hukukunda uluslararası alanda gerçekleşen gelişmeler incelenmektedir. Adli Tıp dersinde ise, ölüm, yaralanma, cinsel saldırı gibi suçlara ilişkin olarak teknik bilgiyi gerektiren ve ceza muhakemesi sırasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgiler verilmektir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Muharrem Özen (m.ö.ü.), Prof. Dr. Hamit Hancı (m.ö.ü.), Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu (m.ö.ü.), Doç. Dr. Devrim Güngör (m.ö.ü.), Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü (m.ö.ü.), Arş. Gör. Duygu Çağlar Doğan
İlgili Dersler

HUK 203: Ceza Hukuku I, HUK 204: Ceza Hukuku II, HUK 306 - Ceza Hukuku Özel Hükümler, HUK 403: Ceza Usul Hukuku I, HUK 404: Ceza Usul Hukuku II, HUK 343: Kriminoloji, HUK 338: Bilişim Suçları, HUK 435: Adli Tıp, HUK 422: Uluslararası Ceza Hukuku

Bilişim Hukuku
Bu alanda bilişim hukukunun önemi, internet üzerinde sözleşmelerin kurulması, elektronik ticaret, elektronik imza, internette fikri mülkiyet hakları, alan adları, bilişim ve kişilik hakları, bilişim ile birlikte ortaya çıkan suç tipleri, internet yayıncılığı ve uluslararası hukuk, internet alanındaki sorumluluklar, bilişim hukuku ve veri güvenliği, hak ihlallerinde uygulanacak prosedür, erişimin engellenmesi gibi konular anlatılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Muharrem Özen (m.ö.ü), Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük, Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Özlük, Ar. Gör. Duygu Çağlar Doğan, Ar. Gör. Can Boyacı
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Bu alanda, genel olarak özel hukuka ilişkin bir hakkın ihlal edilmesi durumunda, bu hakkın devlet mahkemeleri aracılığıyla nasıl ileri sürüleceği araştırılmaktadır. Bu bağlamda, mahkemelerin görev ve yetkisi, dava açılması, davada ispatın nasıl yapılacağı, ilk derece mahkemelerinde yapılan yargılamanın esasları, arabuluculuk ve tahkim gibi mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı başvurulacak kanun yolları (üst mahkemelere başvuru) gibi konular incelenmektedir. İcra Hukuku alanında, bir borçlunun borcunu zamanında kendi rızasıyla ödememesi durumunda, devletin cebri icra organları (icra dairesi) aracılığıyla, alacağın nasıl tahsil edileceği araştırılmaktadır. Bu bağlamda, değişik icra takibi çeşitleri anlatılmakta, icra takibinin nasıl yapılacağı, borçluya ödeme emri gönderilmesi, haciz, hacizli malların satışı ve satış bedelinin paylaştırılması gibi konular incelenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Kudret Aslan, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Elif Oral, Arş. Gör. Eren Özdemir
İlgili Dersler

HUK 307: Medeni Usul Hukuku I, HUK 308: Medeni Usul Hukuku II, HUK 347: Kurgusal Duruşma Dersi, HUK 353: Tebligat Hukuku, HUK 354: Avukatlık Hukuku, HUK 355: Adlî Yazışma Usûlleri, HUK 405: İcra Hukuku, HUK 446: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

İdare Hukuku
İdarenin işleyiş şekilleri ve tabi olduğu hukuk kurallarının incelendiği bu alanda, idare hukukuna egemen olan ilkeler, idari teşkilat, idari işlemler, idarenin eylemleri, idari sözleşmeler, idari yaptırımlar, kolluk, kamu hizmeti, kamulaştırma, kamu ihaleleri, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri üzerinde durulacak başlıca konulardır. İmar hukuku, belli bir bölgede ya da yerleşim alanında bulunan, yapılaşmaya ya da yerleşmeye konu olan alanların belirli bir plan çerçevesinde idari anlamda düzenlenmesini konu alır. İdari yaptırımlar hukuku kapsamında, kamu düzenini korumak adına idarenin sahip olduğu “idari yaptırım” uygulama yetkisi, ceza hukuku ile olan ilişkiler dikkate alınarak incelenir. İdari yargılama hukuku içeriğinde idari işlem ve eylemlerin idari yargı yerlerinde uyuşmazlık konusu yapılmasına ilişkin muhakeme usulü konu edilmektedir. İhale Hukukunda ise idarenin tarafı olacağı özel hukuk sözleşmelerinin imza aşamasından önce tabi olduğu usul ele alınmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bayar, Arş. Gör. Burçak Bal

HUK 205: İdare Hukuku I, HUK 206: İdare Hukuku II, HUK 309: İdari Yargılama Hukuku , HUK 339: İhale Hukuku, HUK 433: İdari Yaptırımlar Hukuku

Hukuk Metodolojisi
Hukuk kurallarını sadece akılda tutmakla yetinen kişiler yerine, onları anlayıp somut uyuşmazlığa uygulama yeteneğine sahip olan, problemleri çözme konusunda öneriler getirip değerlendirme yapan, hukuki düşünme yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmeyi amaçlayan TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi, Hukuk Metodolojisine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda hukuk mantığının genel yapısı, norm bilimi olarak hukuk dogmatiği, hukuki soruna konu olan olayın oluşumu ve hukuken değerlendirilmesi; kanunların yorumu ve yorum unsurları, hukuktaki boşlukların doldurulması, boşluk kavramı ve türleri; kanunu aşan hukuk yaratma; hukuk düzeninin iç ve dış sistemi gibi önemli konular bulunmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Yrd. Doç. Dr. F. Tülay Karakaş, Yrd. Doç. Dr. Oytun Canyaş, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Eren Özdemir
İlgili Dersler

HUK 103: Medeni Hukuk, HUK 406: Hukuk Metodolojisi

Mali Hukuk
Mali hukuk, vergi, harç, resim ve benzeri mali yükümlülükler gibi kamu gelirlerinin toplanmasını ve kamu giderlerinin yapılmasını inceleyen hukuk dalıdır. Mali hukukun kamu gelirlerini inceleyen kısmı “vergi hukuku”; kamu giderlerini inceleyen kısmı ise “gider hukuku” olarak adlandırılmaktadır. Vergi hukuku dersleri kapsamında vergi hukukunun kaynakları, metodolojisi, vergilendirme süreci, vergi uyuşmazlıklarını çözüm yollarlı ve Türk Vergi Sistemi gibi konular ele alınmaktadır. Gider hukukunun kapsamına ise bütçe, harcama yönetim ve denetimi gibi konular girmekte ve bu alan “Bütçe Hukuku” dersi altında incelenmektedir. “ihale hukuku” dersi de gider hukuku çerçevesinde ele alınacak derslerden bir diğeridir. Öte yandan “Hukukun Ekonomik Analizi” dersi adı altında mülkiyet, haksız fiil, suç ve ceza, uyuşmazlık çözüm yolları gibi hukukun temel kavram ve kurumları iktisadi perspektiften ele alınmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat Bayar, Yrd. Doç. Dr. Oytun Canyaş, Arş. Gör. Burçak Bal

HUK 310: Vergi Hukuku I, HUK 411: Vergi Hukuku II, HUK 333: Hukukun Ekonomik Analizi, HUK 337: Vergi Ceza Hukuku, HUK 339: İhale Hukuku, HUK 429: Bütçe Hukuku

Eşya Hukuku
Medeni Kanun'da yer alan dört kitaptan biri olan Eşya Hukuku alanında, ayni hak kavramı, eşya kavramı, eşya hukukuna hâkim olan ilkeler, zilyetlik ve tapu sicili kurumları açıklanmakta; mülkiyet hakkı; kazanılması ve kapsamı, mülkiyet türleri, kat mülkiyeti, taşınmaz malikinin sorumluluğu, eşyaya bağlı irtifaklar, intifa hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı gibi irtifak hakları; taşınmaz rehni, ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi, sabit dereceler sistemi, taşınır rehni, alacak rehni gibi pek çok konu teorik ve uygulamaya yönelik olarak ele alınmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Özlük, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Eren Özdemir
İlgili Dersler

HUK 303: Eşya Hukuku I, HUK 304: Eşya Hukuku II

Fikri Haklar
İnsanın yaratıcılığı ve emeği sonucu ortaya çıkan birtakım ürünlerin hukuken korunması şarttır. İşte bu sebeple, fikri ve sınai haklar, hukuki güvence altına alınmıştır. Bu ders, marka, patent, endüstriyel tasarım ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki hakların ortaya çıkışı, tescili ve korunması konularını içermektedir.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Öğr. Gör. Kaan Dericioğlu (m.ö.ü), Arş. Gör. Çiğdem Yatağan

HUK 326: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, HUK 439: Fikri Haklar

Roma Hukuku
Antikçağ hukuklarından özellikle Avrupa ve dolayısıyla Türk özel hukuku üzerinde büyük etkisi olan Roma hukuku, Roma şehrinin kuruluş tarihi olan MÖ 753'ten Doğu Roma İmparatoru Iustinianus'un ölüm tarihi MS 565 yılına dek Roma'da ve Roma egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuku ifade eder. Iustinianus tarafından hazırlatılan ve yasa gücündeki Medeni Hukuk Derlemesi (Corpus Iuris Civilis), modern dünyadaki hâkim hukuk sistemleri içerisinde en yaygını olan Kıta Avrupası Hukuk Sistemi'nin temeli olup, 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun İsviçre'den iktibas (benimseme) yoluyla kabul edilmesi sebebiyle, Türk özel hukuk sistemi de Roma hukuku ailesinin bir üyesidir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük
İlgili Dersler

HUK 113: Roma Hukuku I, HUK 114: Roma Hukuku II

Medikal Ürün Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım
Medikal Ürün sektöründe ülkemiz %85 oranında ithalata bağımlıdır. İleri teknoloji, kullanım kolaylığı ve estetik unsurları barındıran bu sektörde ülkemiz üreticilerine bilimsel katkı sağlamak ve ürün geliştirme adımlarına yol göstermek amacıyla medikal ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
İlgili Projeler
Sıvı İlaç Hazırlama Cihazı Tasarımı, Santek Sağlık, 2013
Hidrojen Peroksit Sterilizatör Tasarımı, Stericool, 2013
Santrifüj ve Santrifüj Kilitlenme Mekanizması Tasarımı, NÜVE Tıbbi Cihazlar, 2013
“Medikal Ürün Tasarım Merkezi”, Ankara Kalkınma Ajansı, 2012, Bütçe: 271.700
Fototerapi Cihazı Tasarımı, Medikal Ürünler Tasarım Merkezi, 2012
Ameliyathane Lavabosu Tasarımı, Royal Tıbbi Cihazlar, 2012
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Aydın Öztoprak
İlgili Dersler
EÜT 321: Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu III
Ergonomik Değerlendirme ve Kullanılabilirlik
Üretim yöntemleri ve teknolojinin ilerlemesi ile hemen her türlü işleve ve görünüme sahip ürün üretilebilmektedir. Günümüzde endüstriyel tasarım tasarımcının hayal gücü ile sınırlıdır ancak bu tasarımların kullanıcıyla dost olması, kolay kullanılması ve kullanım esnasında kullanıcıyı rahat ettirmesi tasarımların ergonomik ve kullanılabilir olmasına bağlıdır. Bu amaçla bölümümüzde ergonomik değerlendirme ve kullanılabilirlik çalışmaları yürütülmektedir.
İlgili Projeler
Çok Ağır Yükler İçin Taşıma Aparatı Tasarımı, Roketsan A.Ş., 2013
Helikopter Görev Planlama Konsolu Tasarımı, Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş., 2013
Modem Tasarımı, Turkcell, 2012
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Aydın Öztoprak, Yrd. Doç. Dr. Ali Emre Berkman
İlgili Dersler
EÜT 409: Kullanıcı Araştırmaları
EÜT 211: Ürün Tasarımında Ergonomi
Kavramsal Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Prototip Üretimi
Herhangi bir fikrin ürüne dönüşmesi ürün geliştirme süreci sonunda mümkün olmaktadır. Ürün geliştirme süreçleri göreceli olarak pahalı ve yavaş süreçlerdir ve bu süreçleri hızlandırmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım yazılım ve donanımları ağırlıklı olarak kullanılmakta ve bu araçların farklı uygulamaları araştırılmaktadır.
İlgili Projeler
Raylı Sistemler Kavramsal Tasarım Projesi, ASELSAN A.Ş., 2013
Fototerapi Cihazı Tasarımı, Medikal Ürünler Tasarım Merkezi, 2012
“Medikal Ürün Tasarım Merkezi”, Ankara Kalkınma Ajansı, 2012, Bütçe: 271.700
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Aydın Öztoprak
İlgili Dersler
EÜT 318 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı III
EÜT 322: Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu IV
EÜT 405 Bilgisayar Destekli Üretim
İllüstrasyon
Manuel ve digital illüstrasyon teknikleriyle yaratıcı ve özgün çalışmalar yapma. Teknik beceri yanında, konsept üretebilme ve kişisel özgün illustrative bir dil oluşturabilme. Brief üzerinden editöryel ve reklam illustrasyonu üzerine uygulama çalışmaları.
Öğretim Üyeleri
Prof. Hülya İz Bölükoğlu, Yrd. Doç. Filiz Şenler, Yrd. Doç. Banu İnanç Uyan Dur
İlgili Dersler
GRT 403: İllüstrasyon
İletişim Tasarımı
İletişim tasarımı ile diğer tasarım disiplinlerinin ilişki, kültür-¬‐tasarım ilişkisi ve görsel kültürün iletişim tasarımında kullanımı. İletişim tasarımında problem çözme yöntemleri, soruna yaklaşım, araştırma, problemin tanımlanması, hedef kitle, problemin görsel olarak çözümü ve değerlendirilmesi gibi tasarım süreçleri kapsamlı olarak incelenir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Hülya İz Bölükoğlu, Yrd. Doç. Filiz Şenler
İlgili Dersler
GIT 201: Görsel İletisim Tasarımı Stüdyosu I GIT 202: Görsel İletisim Tasarımı Stüdyosu II GRT 301: Grafik Tasarımı I GRT 302: Grafik Tasarımı II
Fotoğraf
Bu ders, Konvansiyonel fotoğrafın kısa tarihçesi ve fotoğraf çeşitleri, fotoğrafın sanatsal nitelikleri, temel estetik kurallar, karanlık oda, dış ve iç mekan, stüdyo çekim bilgileri. Sayısal fotoğraf imkanları, bilgisayarda post-prodüksiyon ve çeşitli karışık ortam teknikleri.
Öğretim Üyeleri
Öğr. Gör. Ruhi Oğuz Sağdıç
İlgili Dersler
SAT 205: Fotoğraf I
SAT 206: Fotoğraf II
GRT 305: Tasarımda Fotoğraf
Web Tasarım
Görsel olarak etkili, içeriğe uygun ve kullanışlı web sitesi arayüzleri tasarlama. Kapsamlı web sitelerinin içeriksel ve biçimsel tasarımı. Webde kullanıcı davranısları ve kullanıcıları yönlendirme. Web sayfalarında hareketli grafik kullanımı.
İlgili Projeler
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Banu İnanç Uyan Dur
İlgili Dersler
BLT 303: Web Tasarımı I BLT 304: Web Tasarımı II
Tasarıma Küresel Bakış Açısı
Mekân tasarımının herkes için kullanılabilir ve geleceğe aktarılabilir ortamlar yaratmak üzere kurgulanması ile ilgili araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Gözen Güner Aktaş
İlgili Dersler
İÇT 420 Evrensel Tasarım
İÇT 409 Sürdürülebilir Tasarım
İnsan Davranışları
İç mekân ve çevre tasarımında insan ve toplum bilimleri ile etkileşimli içeriklerde çalışmalara önem verilmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Ayşe Müge Bozdayı
İlgili Dersler
İÇT 307 Çevre Psikolojisi
SAT 220 Sosyal Psikoloji
İletişim
İç mimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili 2 ve 3 boyutlu görsel iletişim yöntem ve teknikleri çalışılmakta, ayrıca bunların diğer medyalarla birlikte kullanım olanakları araştırılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fatih Karakaya, Dr. Meryem Yalçın
İlgili Dersler
SAT 109 Teknik Çizim
İÇT 207 Sunum Teknikleri
İÇT 203 Bilgisayar Destekli Tasarım
Mekân Tasarım Tarihi
Mekân tasarımının geçmişe ve geleceğe yönelik oluşum süreçlerinin her boyutu ile araştırılması alanın bilgi birikimine önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu konuda bölümümüzde araştırma çalışmaları yürütülmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Nur Ayalp
İlgili Dersler
SAT 107 Sanat Tarihi
İÇT 311 Mekân Tasarım Tarihi
İÇT 315 Tasarım Kuram ve Yöntemleri
İÇT 320 Mobilya Tarihi
Mekân ve Form Araştırmaları
İç mekâna dair tüm kavramsal altyapıyı oluşturan düşünsel temellerin araştırılması ve bunların biçimsel karşılıklarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Ayşe Müge Bozdayı
İlgili Dersler
İÇT 318 Mekân Analizi
İÇT 418 Çağdaş İç Mekân Analizleri
İç mekânda Renk, Işık ve Doku
İç mekânda form ve anlam bütünlüğünü oluşturan ışık, renk ve doku konularının tasarıma yön veren olgular olarak kullanım yöntemleri araştırılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Gözen Güner Aktaş
İlgili Dersler
İÇT 316 Işık, Renk ve Doku
Fiziksel Etkenlerin Denetimi
İç mekânların sağlık, konfor ve güvenlik koşullarının sağlanması ile birlikte çevreye duyarlı çözümler üretecek yaklaşımların geliştirilmesine dair araştırmalar yürütülmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç. Nur Ayalp
İlgili Dersler
İÇT 208 Yapı Fiziği: Aydınlatma ve Akustik
İÇT 304 Yapı Sistemleri
İÇT 319 İç Mekânda Güvenlik
Şehir Tarihi Araştırmaları
Şehirlerin morfolojik, kültürel ve sosyal gelişimi, şehir-politika ilişkisi. Şehirlerin dönüşümü, başkalaşması ve modernizasyonu.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Murat Gül
İlgili Dersler
MİM 318: Kent ve Mimarlık
MİM 319: Mimarlık, Kent, Sinema
Sanal Ortamda Tasarım Araştırmaları
Bu araştırma alanı tasarım, bilgisayar ve çeşitli mühendislik alanlarını da kapsayan çok disiplinli bir yapıya sahiptir. İleri teknolojilerin tasarım sürecinde kullanılması sonucunda değişen tasarım davranışı, işbirlikli tasarım, bilişim, algılama ve bu teknolojilerin kullanımına yönelik tasarımcının değişen davranışını anlamaya ve teoriler oluşturmaya yönelik bir araştırma alanıdır.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Leman Figen Gül
İlgili Dersler
MİM 305 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri V
Dijital Tasarım ve Fabrikasyon
Hesaplamalı tasarım ve tasarımda bilişim kavramı hesaplamalı teknolojileri ve teorilerin tasarımı destekleyici unsur olarak kullanılmasını hedefleyen, son zamanlarda önem kazanan yeni bir araştırma alanıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar prototip üretme teknolojilerinin tasarım sürecinde etkin olarak kullanılması, algoritma çalışmaları, form ve biçim araştırmalarında kullanılmasını içerir.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Leman Figen Gül
İlgili Dersler
MİM 306 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri VI
MİM 405 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri VII
English Drama and Theatre Studies
Studies in this field provide in-depth analyses of the development, origins, dramatic genres, traditions, prominent works and playwrights of theatre and drama.
Academic Staff
Assist. Prof. Dr. Mustafa Bal, Assist. Prof. Dr. Sibel Dinçel
Related Courses
İDE 405: Twentieth Century Drama
İDE 406: Contemporary Drama
İDE 309: Shakespeare I
İDE 409: Shakespeare II
İDE 224: American Drama
İDE 305: Elizabethan and Jacobean Drama
İDE 306: Drama from Dryden to Wilde
English Poetry Studies
Englih poetry studies involves the analysis of poems, poets, poetic movements and periods in terms of language and style, content and form, literary techniques and figures of speech, interactions, transformations and continuations and the such, at times in light of literary theory, at times comparatively and at times with in-depth close reading of individiual poems in order to discover their unique qualities.
Academic Staff
Lecturer Reyyan Bal
Related Courses
İDE 302: Renaissance Poetry
İDE 303: Seventeenth Century Poetry
İDE 304: Eighteenth Century Poetry
İDE 223: American Poetry
İDE 401: Romantic Poetry
İDE 402: Victorian Poetry
İDE 403: Twentieth Century Poetry
İDE 404: Contemporary Poetry
İDE 425: Creative Writing
English Fiction Studies
In this field, the first examples of English fiction are studied; the works of the prominent writers as the representatives of various movements since the 18th century are analyzed in terms of plotline, characterization and themes.
Academic Staff
Asst. Prof. Dr. Hasan İnal
Related Courses
İDE 307: Eighteenth Century Novel
İDE 105: Short Story
İDE 308: Victorian Novel
İDE 407: Modern Novel
İDE 408: Contemporary Novel
İDE 328: Science Fiction
İDE 327: Fantasy
İDE 324: Children’s Literature
İDE 325: Detective Fiction
İDE 326: Utopias and Dystopias
Translation Studies
Studies in this field focus on the main principles of Translation and Interpretation and provide in-depth study of oral and written translations of the texts from English to Turkish and from Turkish to English and thus, help students to prepare for the translatorship as an occupation.
Academic Staff
Assist. Prof. Dr. Mustafa Bal, Assist. Prof. Dr. Hasan İnal, Assist. Prof. Dr. Sibel Dinçel, Lecturer Reyyan Bal
Related Courses
İDE 426: Translation I
İDE 427: Translation II
British Culture Studies
British Culture Studies provide in-depth analyses of English society, gender studies, class, family structure, traditions, ethnic groups, urban and rural cultures, music and films, education system, health care and the political system. The courses, via audio-visual materials, also provide students with an opportunity to understand and compare elements of the British culture with theirs, and thus, acquire a deep understanding of the global world as an individual.
Academic Staff
Assist. Prof. Dr. Hasan İnal, Assist. Prof. Dr. Sibel Dinçel
Related Courses
İDE 106: British Culture
İDE 322: Popular Culture
İDE 423: Literature and Film
İDE 424: Literature and Music
İngiliz Tiyatrosu Çalışmaları
Bu alanda klasik dönemden başlayarak İngilitere’de tiyatronun gelişimi, kökenleri, tiyatroya hakim olan gelenekler, tiyatro teorileri, akımları, önemli tiyatro yazarları ve oyunları dönemler ve çeşitili bağlamlar göz önüne alınarak incelenir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bal, Yrd. Doç. Dr. Sibel Dinçel
İlgili Dersler
İDE 315: 20. Yüzyıl Tiyatrosu (1900-1960)
İDE 316: Çağdaş Britanya Tiyatrosu (1960-günümüz)
İDE 219: Shakespeare I
İDE 319: Shakespeare II
İDE 224: Amerikan Tiyatrosu
İDE 215: Elizabeth ve Jakoben Dönemi Tiyatrosu
İDE 216: 19. Yüzyıl Britanya Tiyatrosu
İngiliz Şiiri Çalışmaları
İngiliz şiir çalışmalarında İngilizce yazılmış şiirler, şairler, şiir türleri, akımları ve dönemleri, dil ve üslup, içerik ve tema, söz sanatları, karşılıklı etkileşimler ve benzeri açılardan, kimi zaman edebiyat kuram ve teorileri ışığında, kimi zaman kıyaslamalı olarak, kimi zaman kendi derinliklerini keşfetmeye yönelik olarak analiz edilir
Öğretim Üyeleri
Öğr. Gör. Reyyan Bal
İlgili Dersler
İDE 212: Rönesans İng. Şiiri ve Düzyazısı
İDE 213: 17. YY. ve Restorasyon Dönemi İngiliz Edebiyatı
İDE 214: 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
İDE 223: Amerikan Şiiri
İDE 311: Romantik Şiir
İDE 312: Viktorya Dönemi Şiiri ve Düzyazısı
İDE 313: 20. YY. Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1900-1960)
İDE 314: Çağdaş Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1960-günümüz)
İDE 425: Yaratıcı Yazı
İngiliz Romanı Çalışmaları
Bu alanda roman türünün ilk örneklerine değinilir; 18. yy. başlangıcından günümüze kadar geçen sure içinde görülen çeşitli akımların temsilcisi kabul edilen roman yazarlarının eserleri, olay örgüsü, kişiler, temalar göz önüne alınarak incelenir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan İnal
İlgili Dersler
İDE 217: Roman Türünün Doğuşu
İDE 105: Kısa Hikaye
İDE 218: Viktorya Dönemi Romanı
İDE 317: Modern Britanya Roman
İDE 318: Postmodern ve Postkolonyal Britanya Romanı
İDE 328: Bilimkurgu
İDE 327: Fantastik Edebiyat
İDE 324: Çocuk Edebiyatı
İDE 325: Polisiye Hikaye/Roman
İDE 326: Ütopya ve Distopyalar
Çeviri Çalışmaları
Bu alanda öncelikle çevirinin temel prensipleri üzerinde durulur ve gerek sözlükler yardımıyla yazılı metinlerin, gerekse sözlük kullanımı olmaksızın sözel metinlerin çevirilmeleri sağlanarak öğrencilerin her iki dili de doğru kullanmaları ve ayrıca günümüz dünyasının gözdesi olan çevirmenlik mesleğine hazırlanmaları sağlanır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Sibel Dinçel, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bal, Öğr. Gör. Reyyan Bal, Yrd. Doç. Dr. Hasan İnal
İlgili Dersler
İDE 426: Çeviri I
İDE 427: Çeviri II
İngiliz Kültürü Çalışmaları
Bu alanda kültür-edebiyat ilişkisi bağlamında günümüz İngiltere’sindeki toplum, toplumsal cinsiyet, sınıflar, aile yapısı, gelenek-görenekler, etnik gruplar, kentsel-kırsal kültürler, dinlenen, seyredilen müzikler ve filmler, eğitim sistemi, sağlık hizmetleri, siyasi system gibi konularda dersler sunulur ve incelemeler yapılır. Görsel-işitsel materyal kullanımı yoluyla sunulan derslerde öğrencilerin bu konulardaki bilgileri artırılırken, öğrendiklerini kendi kültürleriyle de ilişkilendirmeleri yoluyla küreselleşen dünyaya daha uyumlu bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan İnal, Yrd. Doç. Dr. Sibel Dinçel
İlgili Dersler
İDE 106: Britanya Kültürü
İDE 322: Popüler Kültür
İDE 423: Edebiyat ve Film
İDE 424: Edebiyat ve Müzik
Bilgi Güvenliği, Kriptografi ve Kodlama Teorisi
Teknolojinin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının hızlı artışından dolayı güvenlik ve iletişim hızı problemleri ortaya çıkmaktadır. Bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması ve bunun yanı sıra hızlı ve doğru iletilmesi gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Çetin Ürtiş, Yrd. Doç Dr. Zülfükar Saygı
İlgili Dersler
MAT 421: Şifreleme Teorisine Giriş
MAT 422: Kodlama Teorisine Giriş
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
Fonksiyonlar teorisi, fonksiyonel analiz, cebir ve Riemann yüzeyleri bu sahanın konuları arasındadır. Kompleks düzlemde veya Riemann yüzeylerinde konform bölgeler, bu bölgeler üzerindeki analitik fonksiyon halkaları, maksimal idealler, konform bölgelerin cebirsel karakterizasyonu esas teşkil eder.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Bayraktar
İlgili Dersler
MAT 311: Kompleks Fonksiyonlar Teorisi
MAT 312: Fonksiyonel Analiz
MAT 309: Cebir
Sayısal Analiz, Bilimsel Hesaplama
Sayısal yöntemler geliştirip, bunları kısmi diferansiyel ve integral denklemleri için sayısal çözümler üretmek için kullanılmaktadır. Özelde, önhazırlama, tekrarlamalı çözücüler, peridinamik uygulamaları için ölçeklenebilir çözücüler geliştirilip, bunların teorik ve algoritmik yönleri analiz edilir.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Burak Aksoylu
İlgili Dersler
MAT 395: Sayısal Analiz
MAT 521: Sayısal Analiz
MAT 562: Sayısal Lineer Cebir
MAT 666: Uygulamalı Matematikte Seçme Konular
MAT 561: Bilimsel Hesaplamada Seçme Konular
Matris Teorisi
Birçok bilim dalı lineer denklem sistemlerinin çözümüne ihtiyaç duyar. Bu sistemlerin çözümünde ise matrisler büyük öneme sahiptir. Matrislerin özdeğerleri, özvektörleri, determinantları, çarpanlanmaları ve tersleri gibi karakteristik yapılarının belirlenmesi matris teorisinin temelini teşkil eder.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Emrah Kılıç
İlgili Dersler
MAT 211: Doğrusal Cebir I
MAT 212: Doğrusal Cebir II
MAT 570: Matris Teorisi
Kombinatorik
Sayma problemlerinden lineer cebir problemlerine kadar birçok yerde kombinatoryal ifadelerle karşılaşırız. Bunlar binomyal toplamlar, lineer yada lineer olmayan indirgeme bağıntıları, çeşitli sayı dizilerinin terimlerini ihtiva eden toplamlar, üreteç fonksiyonu hesaplamaları gibi çeşitli ifadeler olabilir. Ayrıca çoğu zaman bu tür kombinatoryal ifadelerin Q-versiyonlarının hesaplanması da günümüzde kombinatorigin temel konuları arasında yer almaktadır.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Emrah Kılıç
İlgili Dersler
MAT 425: Sayılar Teorisi
MAT 566: Kombinetoryal Matematik
MAT 568: Sayılar Teorisi
MAT 685: Uygulanabilir Analiz ve Hesaplamalı Sayılar Teorisi
Yaklaşımlar Teorisi ve Toplanabilme Teorisi
Yaklaşımlar Teorisi, bir fonksiyona daha basit fonksiyonlarla (polinomlar ya da operatörler) nasıl yaklaşılabileceği problemini incelemektedir. Toplanabilme Teorisindeki metotlar yardımıyla ise, bu yaklaşımın nasıl zayıflatılabileceği araştırılmaktadır. Özellikle “en iyi yaklaşım problemi”, matematikte olduğu kadar fizik ve mühendislikte de sıklıkla incelenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Oktay Duman
İlgili Dersler
MAT 411: Ölçü Teorisi
MAT 414: Yaklaşımlar Teorisi
MAT 533: Reel Analiz I
MAT 520: Yaklaşımlar Teorisi
Finans Matematiği
Dünya finansal piyasalarının son birkaç yıl içerisinde karşılaştığı krizler ve bunu takip eden gelişmeler, finansal piyasaların dinamik yapısını anlamamıza yardımcı olabilecek, karşılaşılan problemlere çözüm üretebilecek matematiksel modellerin geliştirilmesine gereksinim olduğunu birkez daha göstermiştir. Bu çalışma sahası, deterministik ve stokastik yaklaşımlar kullanılarak matematiksel modellerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Hüseyin Merdan, Yrd. Doç. Dr. Ceren Vardar
İlgili Dersler
MAT 441: Finans Matematiği
MAT 443: Matematiksel Modelleme
MAT 447: Dinamik Sistemler
Matematiksel Biyoloji
Matematiksel biyoloji, matematiğin biyoloji, tıp ve biyoteknoloji dallarına uygulandığı disiplinlerarası bir çalışma dalıdır. Bu alan günümüzün en hızlı gelişen ve matematiğin uygulandığı en heyecan verici çalışma sahalarından bir tanesidir. Bu bilim dalı, çok çeşitli matematiksel araçları bilmeye ve iyi bir analiz gücü ile problemleri modellemeye dayalıdır. Kaos, karmaşıklık, sinir bilimi, çatallanma ve kararlılık son zamanlardaki popüler çalışma konularıdır.
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Hüseyin Merdan
İlgili Dersler
MAT 443: Matematiksel Modelleme
MAT 446: Matematiksel Biyoloji
MAT 447: Dinamik Sistemler
Tarih Yazımı ve Metodolojisi
Tarihin tanımını, önemini, diğer bilim dallarıyla ilişkisini ve tarihi olay ve kaynakları değerlendirme yöntemlerini inceleyen bu alan, bilimsel bir tarih eserinin hazırlanma, araştırma ve yazma sürecini ele alır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Yrd. Doç. Dr. İhsan Çomak
İlgili Dersler
TAR 141: Tarih Metodolojisi
TAR 148: Tarih Felsefesi
TAR 361-362: Tarih Semineri I-II
TAR 450: Müzecilik ve Tarih
TAR 460: Tarihi Metin Yazarlığı
TAR 466: Tarih Terimleri Semineri
Türk Siyasi ve Fikir Hayatı
Bu alan, son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimi ve bu değişime bağlı olarak ortaya çıkan fikir akımları ile bu akımları temsil eden kişileri inceler.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Dr. Serpil Atamaz
İlgili Dersler
TAR 326: 19.YY’da Osmanlı Fikir Hareketleri
TAR 328: Türk Modernleşme Tarihi
TAR 413: Çağdaş Türkiye Tarihi I
TAR 414: Çağdaş Türkiye Tarihi II
Ermeni Sorunu
Arşiv belgelerinden yararlanarak bu alan, tehcir sürecinde yaşanan olayları, devletin izlediği politikaları ve tehcirin sebep ve sonuçlarını inceler.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Sarınay
Karşılaştırmalı Kadın Tarihi
Kadınları hem bir birey hem de bir sınıf olarak tarih yazımına dahil etmeyi amaçlayan bu alan, kadınların farklı bölgelerde tarih boyunca siyasete, topluma, ekonomiye ve kültüre yaptıkları katkıları karşılaştırmalı olarak inceler.
Öğretim Üyeleri
Dr. Serpil Atamaz
Modern Ortadoğu
I. Dünya savaşı sonrası bölgede ortaya çıkan ulus devletlerin tarihini, birbirleriyle ve Batı ülkeleriyle olan ilişkilerini ve yaşadıkları siyasi, sosyal ve ekonomik değişimleri inceleyen bu alan siyonizm, emperyalizm, milliyetçilik, pan-Arabizm, laiklik ve siyasal İslam gibi konular ile bu ideolojilerin şekillendirdiği politikaları ve neden olduğu olayları ele alır.
Öğretim Üyeleri
Dr. Serpil Atamaz
İlgili Dersler
TAR 452: Ortadoğu Tarihi
Arşivcilik
Tarihçinin ana kaynaklarından olan arşivleri kullanma usullerini inceleyen bu alan, Türkiye’de ve bilhassa Türk tarihi bakımından önem arz eden İngiltere, Fransa, Venedik, Hollanda, Avusturya ve Rusya arşivlerinde yer alan değişik fonları ve bunların kullanılma şartlarını inceler.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Sarınay
İlgili Dersler
TAR 441: Arşiv ve Tarih
Selçuklu ve Osmanlı Siyasi, Sosyal ve Kültürel Tarihi
Bu alan, Selçuklu ve Osmanlı siyasi ve toplumsal hayatını Türk İslam tasavvufu, fütüvvet ve ahilik, Alevi-Bektaşi kültürü, göçebelik, yazılı ve sözlü kültür ve heterodoksi gibi konular ekseninde ele alır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Doç. Dr. Rıza Yıldırım
İlgili Dersler
TAR 350: Türkiye Selçukluları Tarihi TAR 348: Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi TAR 233: Osmanlı Tarihi I TAR 234: Osmanlı Tarihi II TAR 324: Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi TAR 352: Osmanlı Toplum Yapısı TAR 393: Bizans Tarihi TAR 455: Osmanlı Diplomasisi
İslam Tasavvufu ve Medeniyeti
Bu alan, İslam toplumunun düşünsel ve dinsel gelişimini ve edebiyat, sanat ve bilim alanlarındaki faaliyetlerini idari, toplumsal ve ekonomik yapı çerçevesinde inceleyerek İslâm medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkilerini ve geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Doç. Dr. Rıza Yıldırım
İlgili Dersler
TAR 223: İslam Tarihi ve Medeniyeti - I TAR 224: İslam Tarihi ve Medeniyeti-II TAR 351: Türkler ve İslamiyet
Balkanlar ve Göçler
Bu alanda, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından bu yana yoğun bir şekilde Balkanlardan Anadolu’ya yapılan göçler, bu göçlerin siyasal, sosyal ve kültürel sonuçları arşiv belgeleri ve saha çalışmaları ışığında incelenir.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Sarınay
İlgili Dersler
TAR 423: Balkan Tarihi
Avrasya Çalışmaları
Polonya’dan Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan Avrasya tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de dünya gündeminde çok önemli bir yere sahip. Avrasya’nın tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine uzmanlara ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.
Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç. Dr. İhsan Çomak
Türk Dış Politikası
Üç kıtanın kesişme noktasında çok önemli bir jeopolitik konuma sahip ülkemizin bugüne kadar izlediği politikalar ve sorun alanları; dış politika karar vericilerinin bakış açıları; mevcut ve çıkabilecek dış politik krizlere yönelik ön hazırlıklar bu alanın temel çalışma konularıdır.
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Yrd. Doç. Dr. İhsan Çomak
Eski Türk Dili
Bu alanda Göktürkçe (Orhon Türkçesi ve Yenisey Türkçesi), Eski Uygurca, Karahanlıca, Harezm Türkçesi, Çağatayca gibi tarihi Türk lehçelerini öğrenmek ve bu lehçelerde yazılmış metinleri anlayıp yorumlamak hedeflenir.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
TDE 132: Türk Dili Tarihi
TDE 221: Tarihi Türk Lehçeleri I (Orhun-Uygur)
TDE 222: Tarihi Türk Lehçeleri II (Karahanlı)
TDE 321 Tarihi Türk Lehçeleri III (Harezm-Çağatay)
Yeni Türk Dili
Bu alanda Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türk lehçelerinin ses bilgileri, morfolojileri, söz dizimleriyle ilgili bilgilerin ve eski harfli metinlerin okunmasına yönelik yatkınlığın kazanılması hedeflenir.
İlgili Dersler
TDE 111, 112, 211, 212: Osmanlı Türkçesi I-II-III-IV
TDE 121, 122: Türkiye Türkçesi I-II
TDE 322: Tarihi Türk Lehçeleri IV (Eski Anadolu Türkçesi)
TDE 412: Dil Öğretimi
TDE 261: Dilbilimine Giriş
TDE 442: Anlambilimi
Eski Türk Edebiyatı
Bu alanda Divan Edebiyatı olarak da bilinen Klasik Osmanlı Edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı gibi alt alanlardaki eserler incelenir, o eserleri meydana getiren şair ve yazarların sanat anlayışı, üslupları, kullanılan sanat ve mazmunlar incelenir.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
TDE 241: Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları
TDE 242: Türk-İslam Edebiyatında Tür ve Şekil
TDE 311, 312, 421, 422: Klasik Edebiyat İncelemeleri I-II-III-IV
TDE 251: Klasik Arapça
TDE 252: Klasik Farsça
TDE 272: Türk Tasavvuf Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Bu alanda Tanzimatla başlayan Yeni Türk Edebiyatı, edebiyat teori ve akımları, dünya edebiyatı gibi konularda araştırma yapılmaktadır.
Öğretim Üyeleri
İlgili Dersler
TDE 131: Edebiyata Giriş
TDE 141 Çağdaş Türk Edebiyatı (1960 sonrası)
TDE 142 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
TDE 231-232: Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı I-II
TDE 411: Edebiyat Öğretimi