DUYURUYU PAYLAŞIN

Aşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI (31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 4 Mart 2014 gün ve 28931 Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken sözlü sınav) 06.05.2019-17.05.2019 tarihleri arasında Yabancı Diller Bölümünde yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte 50 dakikalık bir ders planıyla (4 kopya) hazır bulunmaları gerekmektedir. Ders planı dinleme, konuşma, yazma, okuma ve/veya gramer öğretimine odaklı olabilir.

 

  Ad Soyad ALES ALES*0,40 Dil Puanı Dil Puanı *0,60 Toplam Lisans Mezuniyet Notu Durum Giriş Sınavı Tarihi
1 Tuğçe Yılmaz 82,30 32,92 87,50 52,50 85,42 86,90 Öndeğerlendirme Başarılı  07 Mayıs Salı 10:30
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR