DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.

- Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 24.06.2019’dur. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği   Doçent 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Gen ve protein ağlarının çıkarımı ve kontrolü, ilaç ve çizgelerin sınıflandırılması, yapay öğrenme yöntemleri ile ilaç etkisi tahmini, çoklu-görev öğrenme konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.  Bu alanlarda  araştırma projesi yürütme tecrübesine sahip olmak.  Bilgisayar Bilimleri alanında yurt dışında ders verme tecrübesine sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme   Dr. Öğretim Üyesi 1 Kriz ortamında uluslararası brüt sermaye hareketlerinin analizi ve spekülatif atak modeli konularında araştırmaları bulunmak, Lisans ve lisansüstü programlarda Muhasebe ve Maliyet muhasebesi derslerini vermiş olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler    Doçent 1 Doçentlik unvanını "Karşılaştırmalı Siyasal Hareketler” alanından almış olmak; Kamuoyu, Siyasal Davranış, Siyaset Psikolojisi, Avrupa Birliği ve Göç Politikaları konularında uzmanlaşmış olmak; uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak ve bu alanlarda lisansüstü düzeyde tez yönetmiş olmak.
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp doktoru olmak, doktora ve doçentlik unvanlarını tıp tarihi ve etik anabilim dalından almış olmak, incinebilir gruplar, araştırma ve yayın etiği alanlarında yayın yapmış olmak, klinik araştırmalar ve etik kurullar konusunda yurtdışı tecrübesi olmak, klinik araştırmalar etik kurulunda çalışmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 1 Uluslararası oftalmolojik yeterlilik belgelerine sahip olmak, Yurtdışında katarakt ve refraktif cerrahi alanında  eğitim almış olmak Korneal halka cerrahisi ile çalışma yapmış olmak.
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR