DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine Araştırma Görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayların 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yazılı sınav yapmak üzere oluşturulan jürimiz, adayları 17 Eylül 2021 tarihinde sınava tabi tutmuştur. Sınav her sınav jürisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, giriş (yazılı) sınavı notu üç jüri üyesinin değerlendirilmesinin ortalaması olarak alınmış ve sonuç aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Ad Soyad Bölüm Ales 30% Y.DİL Y. DİL %10 Lisans Mezuniyet Ortalaması (x25) 30% Giriş Sınav Notu 30% Başarı Puanı Sonuç
Uğur Şahin TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği 88,3868 26,51604 91,25 9,125 76,5 22,95 94 28,2 86,79104 Kabul