DUYURUYU PAYLAŞIN

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (Bu durumdaki çocuklar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinde belirtilen haklardan faydalanabileceklerini belgelemek zorundadır.).
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığını da alarak çift uyruklu olanlar,
 • TC uyruklu olup;

      - 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

      - 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime (lise) başlayan adaylardan ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

 • KKTC uyruklu olup;

      - KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

      - 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki bir ülkede ortaöğrenim kaydı yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, başvurabilir.

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI

Adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış aşağıdaki sınavlardan herhangi birine ait belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekir:

 • Aşağıdaki sınavlardan herhangi birinin belirtilen puanla başarılmış olması;
 • SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1000 puan,
 • ACT (National College Admission Examination) sınavından en az 21 puan,
 • GCE sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi puan,
 • Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notunun en az 28 olması,
 • Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalamasının en az 80 olması,
 • Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaure at Libanais) sınavında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notunun en az 13 olması,
 • Abitur sınavından en fazla 4 puan, 
 • Azerbaycan ortaöğrenim bitirme sınav belgesi ATTESTAT,
 • TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olması,

Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihiv.s.) süresiz geçerlidir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT v.s.) geçerlilik süresi ise iki yıldır.

KONTENJANLAR

TOBB ETÜ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları

Fakülte/Bölüm

Kontenjanlar

Fen Edebiyat Fakültesi   

13

Tarih

2

Matematik

0

Türk Dili ve Edebiyatı

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı

4

Psikoloji

3

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   

20

Endüstriyel Tasarım

3

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

6

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

5

Mimarlık Bölümü

6

Sanat ve Tasarım Bölümü Sanat ve Tasarım Yönetimi Alanı

0

Hukuk Fakültesi

0

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   

22

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

6

İşletme Bölümü

6

İktisat Bölümü

6

Uluslararası Girişimcilik Bölümü

4

Mühendislik Fakültesi   

19

Bilgisayar Mühendisliği

0

Biyomedikal Mühendisliği

3

Elektrik Elektronik Mühendisliği

6

Endüstri Mühendisliği

5

Makine Mühendisliği

2

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

3

Tıp Fakültesi

0

TOPLAM

74

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu (Birden fazla programa başvurulması halinde, yalnız bir başvuru formu doldurulur)
 • Sınav Sonuç Belgesinin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği.
 • Lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe olmalıdır).
 • Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe sureti ile birlikte sunulmalıdır.
 • Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği.
 • İki adet vesikalık fotoğraf.
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hesabına yatırılan 200 TL başvuru ücretini gösterir banka dekontu. ( başvurulan her bir program için ayrı ücret ödenir) Banka Hesap no: Garanti Bankası Emek Şubesi, 6299915’dir. Swift ve IBAN numarası da belirtilmelidir.
 • Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını (yıllık 12.500.-TL tutarındaki) karşılayabilecek mali imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.

BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversitemize başvuru tarih aralığı 10-21 Temmuz 2017 olup başvurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne posta yoluyla (posta gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir)  ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci, birden fazla programa tercih yapabilir (Her bir program için ayrı dosya hazırlanır). Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersizdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversitemiz kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuruların değerlendirilmesi 26 Temmuz- 28 Temmuz 2017’dir.

BAŞVURU SONUÇLARI

Başvuru sonuçları Üniversitemiz internet sayfasında ve aynı zamanda adaylara yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliği’nden “öğrenim meşruhatlı” vize almaları gerekmektedir. Değerlendirme sonucu kesin kayıt hakkı kazananların ilanları 31 Temmuz 2017, kayıtları ise 1 - 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için gerekli belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek olup, ayrıca internet sayfasında da ilan edilecektir.

DİL BİLGİSİ DÜZEYİ

Adayların kayıt oldukları bölümde eğitime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde Türkçe ve İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim ücreti KDV dâhil 12.000 Amerikan Dolarıdır. Tıp Fakültesi için ise 16.300 Amerikan Dolarıdır. Hazırlık sınıfı için bütün programlarda ücret 12.000 Amerikan Dolarıdır.

Davetlisiniz!

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Başladı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR