Araç Satışı Hk.

Başlangıç Tarihi: 20.01.2023, 10:00 
Bitiş Tarihi: 02.03.2023, 15:30 
İhale Usulü: Pazarlık Usulü 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü B38 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 02.03.2023, 15:30 
Geçici Teminat Miktarı: İstenmeyecektir
İlgili Kişi: Eren YAZAR 
İlgili Kişi E-posta: erenyazar@etu.edu.tr 

İhale Bilgileri:

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

 1. a) Adı : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 2. b) Adresi : Söğütözü Cad. No: 43 06520 Çankaya/ANKARA
 3. c) Telefon numarası :312.292 40 00

ç) Faks numarası         : 0.312.287 19 46

 1. d) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: Eren YAZAR Satın Alma Müdürlüğü Personeli

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

 1. a) Adı: Araç Satışı
 2. b) Miktarı ve türü : 1 Adet Mercedes S Class 500 / 4 Matic / 2010 Model / Benzinli / Otomatik / 06 DC 3000 Plakalı Araç Satışı
 3. c) Teslim edileceği yer : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Cd. No:43 Çankaya / ANKARA

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

 1. a) İhale kayıt numarası : 2022/
 2. b) İhale usulü : Pazarlık Usulü
 3. c) Tekliflerin sunulacağı adres : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

                                                             Satın Alma Müdürlüğü B35 Numaralı Ofis.

                                                             Söğütözü Cad. No: 43 06520 Çankaya/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres:              : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

                                                             Satın Alma Müdürlüğü B38

                                                             Söğütözü Cad. No: 43 06520 Çankaya/ANKARA

 

 1. d) İhale Tarihi       :03.2022
 2. e) İhale Saati : 15:30
 3. f) İhale komisyonu toplantı yeri : B38 Satın Alma Müdürlüğü

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini.

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

            a)İhale dokümanının alınabileceği yer : Satın Alma Müdürlüğü B33 Ofisi