Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Giden Öğrenci

Başvuru

Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci  Staj Hareketliliğinde yılda 3 kez olmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğünce elektronik postalarınıza gönderilen ilanlardaki başvuru süreçleri takip edilir.

İlanda hazırlanması gereken 6 belgeye ihtiyaç vardır:

  • DİM tarafından ilan ile birlikte gönderilmiş olan BAŞVURU FORMU eksiksiz doldurulur.
  • DİM tarafından ilan ile birlikte gönderilmiş olan Learning Aggrement (LA) adlı belge eksiksiz doldurulur.
  • Türkçe ve İngilizce Niyet Mektubu (Tercih edilen her firma için ayrı ayrı yazılmış olmalıdır.)
  • Türkçe ve İngilizce CV

İlan için başvuru şartları:

  • Lisans öğrencileri için asgari 2.20 ortalama ve TOEFL belgesi;
  • lisansüstü öğrenciler için asgari 2.50 ortalama ve TOEFL belgesi.

Her derecede de (lisans, lisansüstü ve doktora) her bir öğrenci hareketliliklerden toplamda 2-12 ay süreyle hareketliliklerden faydalanabilir.

Seçim Kriterleri

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında Yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyeTİ için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 1’er puan azaltma uygulanır.

2016 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +1 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -1 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -1 puan

-Sonuçta ortalaya çıkan sıralamaya göre başvuru formunda gerçekleştirilen 5 tercih üzerinden bütün başvuru sahiplerinin yerleştirmesi yapılır. Bu yerleştirme sonrasında sıralamada hak kazanan öğrencilerin başvuruları ortak üniversitelere gönderilir.

Davetlisiniz!

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Başladı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR