Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Giden Öğrenci

Başvuru

Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci  Staj Hareketliliğinde yılda 3 kez olmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğünce elektronik postalarınıza gönderilen ilanlardaki başvuru süreçleri takip edilir.

İlanda hazırlanması gereken 6 belgeye ihtiyaç vardır:

  • DİM tarafından ilan ile birlikte gönderilmiş olan BAŞVURU FORMU eksiksiz doldurulur.
  • DİM tarafından ilan ile birlikte gönderilmiş olan Learning Aggrement (LA) adlı belge eksiksiz doldurulur.
  • Türkçe ve İngilizce Niyet Mektubu (Tercih edilen her firma için ayrı ayrı yazılmış olmalıdır.)
  • Türkçe ve İngilizce CV

İlan için başvuru şartları:

  • Lisans öğrencileri için asgari 2.20 ortalama ve TOEFL belgesi;
  • lisansüstü öğrenciler için asgari 2.50 ortalama ve TOEFL belgesi.

Her derecede de (lisans, lisansüstü ve doktora) her bir öğrenci hareketliliklerden toplamda 2-12 ay süreyle hareketliliklerden faydalanabilir.

Seçim Kriterleri

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında Yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyeTİ için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 1’er puan azaltma uygulanır.

2016 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +1 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -1 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -1 puan

-Sonuçta ortalaya çıkan sıralamaya göre başvuru formunda gerçekleştirilen 5 tercih üzerinden bütün başvuru sahiplerinin yerleştirmesi yapılır. Bu yerleştirme sonrasında sıralamada hak kazanan öğrencilerin başvuruları ortak üniversitelere gönderilir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR