Research Topics

Researchers
  • Doç. Dr. Serdar Palabıyık
  • Doç. Dr. Şaban Kardaş
  • Pof. Dr. Tuğrul Arat
  • Öğr. Gör. Dr. Zeynep Dağı

Related Course(s)
  • Siyaset Psikolojisi
  • Siyasetin PsikoSosyal Temelleri

Researchers
  • Doç. Dr. Hakan Övünç Ongur