Prof. Dr. Güven SAK's Biography, TOBB ETÜ

He was born in Bursa, Turkey

Graduated from Bursa Anadolu Lisesi (Bursa Anatolian High School)

BSc in Economics, Economics Department, the Middle East Technical University, Ankara, Turkey

M.A. in Economics, School of Economics, University of East Anglia, Norwich, UK

Junior Research Officer, Research Officer and Senior Research Officer at the Capital Markets Board of Turkey

Ph.D. in Economics, Social Sciences Institute, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Assistant Professor of Public Economics, Department of Public Finance, Faculty of Political Science, Ankara University, Ankara, Turkey

Associate Professor of Public Economics, Department of Public Finance, Faculty of Political Science, Ankara University, Ankara, Turkey

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda Banka dışından Atanan Kurucu Üye

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Mali İktisat Profesörü

Founding Member of the Board of Trustees of TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETÜ), Ankara, Turkey

Founding managing director of Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Ankara, Turkey

Professor of Economics, Economics and International Entrepreneurship Departments, Faculty of Economics and Administrative Sciences, TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETÜ), Ankara, Turkey

Vice Rector of TOBB ETÜ

Acting Rector of TOBB ETÜ

Vice Rector of TOBB ETÜ

Acting Rector of TOBB ETÜ

Radyo ETÜ
NOW PLAYING