Prof. Dr. Yusuf SARINAY'ın Özgeçmişi, TOBB ETÜ

Konya’da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Memur - Ankara Sanayi Odası

Araştırma Görevlisi - Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Bölümü dalında Yüksek Lisansını aldı.

Öğretim Görevlisi - Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü - Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Üniversitelerarası Kurul, Doçent Doktor - Atatürk İnkılap ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Başkanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tarih Bölüm Başkanı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

TOBB ETÜ Rektör