Prof. Dr. Güven SAK'ın Özgeçmişi, TOBB ETÜ

Bursa’da doğdu.

Bursa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

East Anglia Üniversitesi, İktisat Okulu’ndan (University of East Anglia, School of Economics) İktisat dalında Yüksek Lisansını aldı.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nde Araştırmacı Yardımcısı, Araştırmacı ve Baş Araştırmacı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İktisat doktora derecesini aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Mali İktisat Yardımcı Doçenti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Mali İktisat Doçenti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda Banka dışından Atanan Kurucu Üye

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Mali İktisat Profesörü

TOBB ETÜ Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu İcra Direktörü

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve Uluslararası Girişimcilik Bölümlerinde Profesör

TOBB-ETÜ Rektör Yardımcısı

TOBB-ETÜ Rektör Vekili

TOBB-ETÜ Rektör Yardımcısı

TOBB-ETÜ Rektör Vekili