Tarihçe

2001 - TOBB ETÜ’nün kurucusu ve destekleyicisi Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (TOBEV) resmiyet kazanması.

2002 - TOBEV’in TOBB ETÜ’nün kurulmasına karar vermesi.

2003 - TOBB ETÜ’nün Kuruluş Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi.

2004 - 3 fakülte (Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat) 10 bölümle ilk öğrencilerin kabul edilmesi.

2007 - Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kurularak ilk öğrencilerini kabul etmesi.

2008 - TOBB ETÜ’nün ilk mezunlarını vermesi ve ilk mezuniyet töreni.

2009  -  Yabancı Diller Binasının hizmet vermeye başlaması.  

2009 - Hukuk Fakültesinin kurularak ilk öğrencilerini kabul etmesi.  

2010 - TOBB ETÜ Öğrenci Konukevi’nin açılarak öğrencilere barınma imkanı sağlaması.

2013 - Tıp Fakültesinin kurularak ilk öğrencilerini kabul etmesi.

2013 - TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nin açılarak eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma hizmeti sağlamaya başlaması. 

2013 -  Genç girişimcilere iş fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı ve yol gösterici olacak TOBB ETÜ-GARAJ’ın hizmet vermeye başlaması.   

2014 - Tıp Fakültesi Morfoloji Laboratuvarı binasının hizmet vermeye başlaması.

2016 -  TOBB ETÜ Özel Hastanesinin TOBB ETÜ’ye bağlanması.