Kanunlar

YÖK Yönetmelikleri

TOBB ETÜ Yönetmelikleri

TOBB ETÜ Yönergeleri

 • Atama ve Yükseltilme Usul ve Esasları
 • TOBB ETÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları -- pdf  
 • İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönerge --pdf / doc
 • Lisans Programı İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Öğretimi ve Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge -- pdf 
 • Lisans Programı Burs Yönergesi -- pdf / doc
 • Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi -- pdf 
 • Yatay Geçiş Esasları -- pdf 
 • Öğrenci Konukevi Yönergesi - pdf
 • Çift Anadal Programı Yönergesi -- pdf / doc
 • Yandal Programı Yönergesi -- pdf / doc
 • Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi -- pdf 
 • Öğrenci Konseyi Yönergesi -- pdf 
 • Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi -- pdf
 • Kütüphane Yönergesi -- pdf
 • Ortak Eğitim Yönergesi -- pdf
 • Yatay Geçiş Başvuru Formu -- pdf
 • Belge Talep Formu -- pdf
 • İlişik Kesme Formu -- pdf
 • Dersten Vazgeçme Formu -- pdf
 • Çift Anadal / Yandal Başvuru Formu -- pdf
 • Personel Yönergesi -- pdf
 • Üniversite Dışı Görevlendirme, Destekleme, Davet ve Harcırah Yönergesi -- pdf
 • Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge --pdf
 • Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi -- pdf
 • TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi -- pdf  
 • Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlık Sistemi Geri Bildirim Formu -- doc
 • Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Danışmanlık Sistemi Geri Bildirim Formu -- doc
 • Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Sistemi Değerlendirme Formu -- doc
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR