Kanunlar

YÖK Yönetmelikleri

TOBB ETÜ Yönetmelikleri

TOBB ETÜ Yönergeleri

 • TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Şartları -- pdf / doc
 • TOBB ETÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları -- pdf / doc
 • İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönerge --pdf / doc
 • Lisans Programı İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Öğretimi ve Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge -- pdf / doc
 • Lisans Programı Burs Yönergesi -- pdf / doc
 • Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi -- pdf / doc
 • Yatay Geçiş Esasları -- pdf / doc
 • Öğrenci Konukevi Yönergesi -- pdf / doc
 • Çift Anadal Programı Yönergesi -- pdf / doc
 • Yandal Programı Yönergesi -- pdf / doc
 • Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi -- pdf / doc
 • Öğrenci Konseyi Yönergesi -- pdf / doc
 • Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi -- pdf / doc
 • Kütüphane Yönergesi -- pdf / doc
 • Ortak Eğitim Yönergesi -- pdf / doc
 • Yatay Geçiş Başvuru Formu -- pdf
 • Belge Talep Formu -- pdf
 • İlişik Kesme Formu -- pdf
 • Yabancı Öğrenciler İçin Lisans Programlarına Başvuru Formu -- pdf
 • Bachelor’s Degree Application Form for International Students -- pdf
 • Dersten Vazgeçme Formu -- pdf
 • Çift Anadal / Yandal Başvuru Formu -- pdf