TAM BURS

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminden İtibaren Geçerli olan Aylık Yaşam Katkı Payları

 

Sıralama SAY EA SÖZ DİL
İlk 100 5.000 5.000 5.000 5.000
101 – 500 4.000 4.000 4.000 3.100
501 - 1.000 3.550 3.550 3.100 1.800
1.001 - 2.500 3.100 3.100 2.250 900
2.501 - 5.000 2.650 2.650 1.400 -
5.001 - 10.000 2.250 2.250 - -

 

 

Tam burslu kontenjana giren tüm öğrenciler bu tabloya göre yaşam katkı payı alırlar. Konukevinde konaklamayı tercih eden tam burslu öğrencilerin yaşam katkı payından 900 ₺ indirilir.

TOBB ETÜ'nün tam burslu öğrencilerimize sağladığı tüm burs olanakları karşılıksızdır. Bu burs olanakları, öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri için hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem boyunca kesilmez. Belirtilen bu sürelere hazırlık sınıfı dahildir. Öğrenim süresi boyunca verilen yaşam katkı payları, İngilizce Hazırlık sınıfında yılda 10 ay, bölüme geçen öğrencilere yılda 11 ay boyunca ödenir. Ortak eğitim uygulamasına katılacak tam burslu öğrencilere ortak eğitim süresince, o dönemde geçerli ücret tutarının varsa almakta oldukları Yaşam Katkı Payının üzerinde kalan kısmı ödenir. Ortak eğitim protokolünde belirtildiği takdirde mevzuatı ve yapısı gereği ücret ödemeyen bir kurumda ortak eğitim yapan burslu öğrencilerin ortak eğitim süresince yaşam katkı payı kesilmez.

KISMİ BURSLAR

2022 - 2023 Kısmi Burslular için  Dönemlik Ücretler
Burslar Tıp Fakültesi Dönemlik Ücreti Diğer Bölüm ve Hazırlık Sınıfı Ücretleri Dönemlik Ücreti Çift Kişilik Oda Dönemlik Yurt Ücreti*
  - -  
%50 Burslu 27.300 ₺ 19.500  7.000 
  - -  
Ücretli 54.600 ₺ 39.000  14.000 ₺

TOBB ETÜ'de eğitim-öğretim ücretlidir. Daha fazla öğrencinin sunduğumuz üstün olanaklara erişebilmesi için, kısmi burslu kontenjanlarla, öğrenim ücretimizde indirim yapıyoruz. %50 burslu öğrencilerimiz, kazandıkları kontenjan türü oranında öğrenim ücreti indirimine hak kazanır. Kısmi burslu kontenjanların sağladığı ücret indirimleri, Tıp Fakültesi öğrencileri için hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem (toplam 16 dönem) boyunca kesilmez.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS)  yerleştiği puan türlerinde, SAY, EA ve SÖZ puan türlerinde ilk 50.000 DİL puan türünde  ilk 7.500 olan öğrenciler için konukevi ücretinde burs oranında indirim sağlanır.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS)  yerleştiği puan türlerinde, SAY ve EA puan türünde ilk 10.000'e, SÖZ puan türünde ilk 5.000'e, DİL puan türünde ilk 2.500'e giremeyen tam burslu öğrenciler konukevinde %50 indirimli olarak konaklayacaktır.

* 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk %10'luk dilimde olan öğrenciler için konukevi ücretinde burs oranında indirim sağlanır.

İLK 100 BURSU

YKS’de ki herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere, tam burslu öğrencilere sağlanan olanakların üstüne ek olarak farklı olanaklar sunuyoruz.

YKS’de ilk 100’e girerek ve ilk tercihi ile yerleşmiş öğrencilere, hazırlık sınıfı eğitiminin bir yarıyılını TOBB ETÜ’nün onaylayacağı yurt dışındaki bir kurumda geçirmeleri için azami dört ay süreyle destek sağlıyoruz. Bu destek kapsamında yurt dışındaki eğitim kurumunun harcı ve ilgili ülkeye gidiş dönüş uçak biletini masrafları TOBB ETÜ tarafından karşılanır ve öğrencinin yaşam katkı payı ödemesi yurt dışındaki eğitimi süresince devam eder. Ayrıntılı bilgi alın.

İŞ DÜNYASI BURS PROGRAMI

Türk iş dünyası ve TOBB ETÜ, eğitimde fırsat eşitliği için birlikte çalışıyor.

Fark yaratan eğitim anlayışını başlattığı “İş Dünyası Burs Programı” ile devam ettiren TOBB ETÜ, 2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren, maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek vererek ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıntılı bilgi alın.

BİLİM OLİMPİYATLARI BURSLARI

Bilim Olimpiyatı Başarısına Göre Alınacak Burslar
Burslar Altın Gümüş Bronz
Uluslararası ilk 100 olanakları ilk 500 olanakları ilk 1.000 olanakları
Ulusal ilk 2.500 olanakları ilk 5.000 olanakları  - 

TÜBİTAK tarafından tanınan Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere başarıları ölçüsünde burs veriyoruz. TOBB ETÜ’ye yerleştiği puan türünde ilk 50.000 içinde yer alan öğrencilerimiz Olimpiyat derecelerini belgelediklerinde tam burslu öğrencilerin yararlandığı tüm burs ve olanaklardan (öğrenim ücreti muafiyeti, ücretsiz konukevi ve yaşam katkı payı) yararlanıyor. Ayrıntılı bilgi alın.

EĞİTİM BAŞARI BURSU

Öğrenime başladıktan sonra da burs kazanabilirsiniz

Tam burslu olmayan öğrencilerimiz eğitimlerine başladıktan sonra, üstün başarı göstererek, öğrenim ücreti muafiyeti kazanabilirler. TOBB ETÜ'ye tam burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran (kısmi burslu ve ücretli) öğrenciler Üniversitenin burs yönergesinde öngörülen ders yükü ve kredi yükü şartlarını sağlamaları ve genel not ortalamalarının 4 üzerinden 3,5 ve daha yüksek olması durumunda, fakültelerin Başarı Bursu kontenjanları dahilinde, takip eden 1 eğitim dönemi için öğrenim ücretinden muaf tutulabilirler. Başarı bursu kazanan bir öğrenci, gerekli koşulları sağlayarak, yeniden başarı bursu kazanabilir. Ayrıntılı bilgi alın.

 

EĞİTİM BAŞARI BURSU KONTENJANLARI

Eğitim Başarı Bursunun kontenjanları, her fakültenin tam burslu statü hariç ağırlıklı ÖSYS kontenjanının (fakültelerin eşdeğer ücretli öğrenci sayısının TOBB ETÜ eşdeğer ücretli öğrenci sayısı içindeki yüzde oranına göre hesaplanan kontenjanın) yüzde 5’ini geçmemek koşuluyla belirlenir.

ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU

Şehit Çocukları İçin Burs Kontenjanları

Yıl Kontenjan

2022-2023 Eğitim-Öğretim 

 

 

20

 

Tam burslu dışındaki programlara kayıt yaptıran şehit çocuklarına kayıt hakkı kazandıkları puan türüne göre her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanınca belirlenecek kontenjan dâhilinde eğitim ücreti muafiyeti sağlanır. Ayrıntılı bilgi alın.

Öğrencilerimizin TOBB ETÜ’ye kayıt yaptırdıktan sonraki spor başarıları da ödüllendirilmektedir. TOBB ETÜ öğrencisi olup bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren öğrencilerden Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik derecesi alanlara izleyen akademik yılda eğitim ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi alın.

SPOR BAŞARI BURSU

Öğrencilerimizin TOBB ETÜ’ye kayıt yaptırdıktan sonraki spor başarıları da ödüllendirilmektedir. TOBB ETÜ öğrencisi olup bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren öğrencilerden Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik derecesi alanlara izleyen akademik yılda eğitim ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi alın.