TAM BURS

2018 -2019 Öğretim Yılı için Aylık Yaşam Katkı Payları
YKS Sıralaması SAY EA SÖZ
İlk 100 2.000 2.000 2.000
101 - 500 1.500 1.500 1.500
501 - 1.000 1.250 1.250 1.000
1.001 - 2.500 1.000 1.000 500 T
2.501 - 5.000 750 750 -
5.001 - 10.000 500 500 -

Tam Burslu öğrencilerimiz TOBB ETÜ'nün öğrenim ücretinden muaftır ve TOBB ETÜ Öğrenci Konukevi'nin iki kişilik odalarında ücretsiz konaklayabilir. Bu olanaklara ek olarak, tam burslu öğrencilerimiz YKS'de gösterdikleri başarıya ve yerleştikleri programın puan türüne göre aylık 500 ile 2000 arasında yaşam katkı payı alırlar. TOBB ETÜ'nün tam burslu öğrencilerimize sağladığı tüm burs olanakları karşılıksızdır. Bu burs olanakları, öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri için hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem boyunca kesilmez. Belirtilen bu sürelere hazırlık sınıfı dahildir. Öğrenim süresi boyunca verilen yaşam katkı payları, İngilizce Hazırlık sınıfında yılda 10 ay, bölüme geçen öğrencilere yılda 11 ay boyunca ödenir. Ortak eğitim uygulamasına katılacak tam burslu öğrencilere ortak eğitim süresince, o dönemde geçerli ücret tutarının varsa almakta oldukları Yaşam Katkı Payının üzerinde kalan kısmı ödenir. Ortak eğitim protokolünde belirtildiği takdirde mevzuatı ve yapısı gereği ücret ödemeyen bir kurumda ortak eğitim yapan burslu öğrencilerin ortak eğitim süresince yaşam katkı payı kesilmez.

KISMİ BURSLAR

2018 - 2019 Kısmi Burslular için Ücretler
Burslar Tıp Fakültesi Ücreti Diğer Bölüm ve Hazırlık Sınıfı Ücretleri Çift Kişilik Yurt Ücreti* Üç Kişilik Yurt Ücreti*
%75 Burslu - 9.375  3.900  3..075 
%50 Burslu 26.250 18.750  7.800 6.150 
%25 Burslu - 28.125  11.700  9.225 
Ücretli 52.500 37.500  15.600 12.300 

TOBB ETÜ'de eğitim-öğretim ücretlidir. Daha fazla öğrencinin sunduğumuz üstün olanaklara erişebilmesi için, kısmi burslu kontenjanlarla, öğrenim ücretimizde indirim yapıyoruz. %75 ve %50 burslu öğrencilerimiz, kazandıkları kontenjan türü oranında öğrenim ücreti indirimine hak kazanır. Bu ücret indirimi, yeleştiği puan türünde ilk 40.000'de yer alan öğrenciler için, bursluluk oranında, konukevi ücretlerine de uygulanır. Kısmi burslu kontenjanların sağladığı ücret indirimleri, Tıp Fakültesi öğrencileri için hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem (Toplam 16 Dönem) boyunca kesilmez.

* Konukevi ücret indiriminden yararlanmak için öğrencinin yerleştiği puan türündeki başarı sırasının ilk 40.000'de olması gereklidir.

İLK 100 BURSU

YKS’de ki herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere, tam burslu öğrencilere sağlanan olanakların üstüne ek olarak farklı olanaklar sunuyoruz.

YKS’de ilk 100’e girerek ve ilk tercihi ile yerleşmiş öğrencilere, hazırlık sınıfı eğitiminin bir yarıyılını TOBB ETÜ’nün onaylayacağı yurt dışındaki bir kurumda geçirmeleri için azami dört ay süreyle destek sağlıyoruz. Bu destek kapsamında yurt dışındaki eğitim kurumunun harcı ve ilgili ülkeye gidiş dönüş uçak biletini masrafları TOBB ETÜ tarafından karşılanır ve öğrencinin yaşam katkı payı ödemesi yurt dışındaki eğitimi süresince devam eder. Ayrıntılı bilgi alın.

BİLİM OLİMPİYATLARI BURSLARI

Bilim Olimpiyatı Başarısına Göre Alınacak Burslar
Burslar Altın Gümüş Bronz
Uluslararası ilk 100 olanakları ilk 500 olanakları ilk 1.000 olanakları
Ulusal ilk 2.500 olanakları ilk 5.000 olanakları  - 

TÜBİTAK tarafından tanınan Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere başarıları ölçüsünde burs veriyoruz. TOBB ETÜ’ye yerleştiği puan türünde ilk 50.000 içinde yer alan öğrencilerimiz Olimpiyat derecelerini belgelediklerinde tam burslu öğrencilerin yararlandığı tüm burs ve olanaklardan (öğrenim ücreti muafiyeti, ücretsiz konukevi ve yaşam katkı payı) yararlanıyor. Ayrıntılı bilgi alın.

EĞİTİM BAŞARI BURSU

Öğrenime başladıktan sonra da burs kazanabilirsiniz

Tam burslu olmayan öğrencilerimiz eğitimlerine başladıktan sonra, üstün başarı göstererek, öğrenim ücreti muafiyeti kazanabilirler. TOBB ETÜ'ye tam burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran (kısmi burslu ve ücretli) öğrenciler Üniversitenin burs yönergesinde öngörülen ders yükü ve kredi yükü şartlarını sağlamaları ve genel not ortalamalarının 4 üzerinden 3,5 ve daha yüksek olması durumunda, fakültelerin Başarı Bursu kontenjanları dahilinde, takip eden 1 eğitim dönemi için öğrenim ücretinden muaf tutulabilirler. Başarı bursu kazanan bir öğrenci, gerekli koşulları sağlayarak, yeniden başarı bursu kazanabilir. Ayrıntılı bilgi alın.

EĞİTİM BAŞARI BURSU KONTENJANLARI

Fakülte Kontenjan
Mühendislik 11
İktisadi ve İdari Bilimler 6
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 5
Hukuk 4
Fen - Edebiyat 2
Tıp 1

ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU

Şehit Çocukları İçin Burs Kontenjanları
Puan Türü Kontenjan
EA 7
SAY 9
SÖZ 3
Toplam 19

Tam burslu dışındaki programlara kayıt yaptıran şehit çocuklarına kayıt hakkı kazandıkları puan türüne göre her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanınca belirlenecek kontenjan dâhilinde eğitim ücreti muafiyeti sağlanır. Ayrıntılı bilgi alın.

SPOR BAŞARI BURSU

Öğrencilerimizin TOBB ETÜ’ye kayıt yaptırdıktan sonraki spor başarıları da ödüllendirilmektedir. TOBB ETÜ öğrencisi olup bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren öğrencilerden Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik derecesi alanlara izleyen akademik yılda eğitim ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi alın.

Davetlisiniz!

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Başladı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR