2016 - 2017 Lisans

Güz Dönemi

27 Haziran - 1 Temmuz 2016

Devam Eden Öğrenciler İçin Güz Dönemi Ön Kayıtları

11 - 22 Temmuz 2016

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları

25 - 27 Temmuz 2016

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi

29 Temmuz 2016

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı

1 - 9 Ağustos 2016

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

15 - 19 Ağustos 2016

LYS ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıtları ve Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

1 - 19 Ağustos 2016

Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması

15 Ağustos - 5 Eylül 2016

Devam Eden Öğrencilerin Öğrenim Ücreti Taksitini Ödemesi

29 Ağustos 2016

Ders Programının İlanı

31 Ağustos - 1 Eylül 2016

Yandal ve Çift Anadal Programına Başvurular

1 Eylül 2016

Eski Kayıtlı Öğrenciler İçin Yarıyıl Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL - ITP)

1 Eylül 2016

Yeni Kayıt Olan Öğrenciler için Düzey Belirleme Sınavı (Ön Eleme) ve Sınav Sonuçlarının İlanı

1 - 2 Eylül 2016

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

2 Eylül 2016

Yeni Kayıt Olan Öğrenciler için Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

5 – 9 Eylül 2016

Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları (Yandal ve İkinci Anadal Programları Dâhil)

6 Eylül 2016

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

7 - 9 Eylül 2016

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

12 - 15 Eylül 2016

Kurban Bayramı Tatili (4,5 gün)

19 Eylül 2016

Hazırlık Programı A Temel, A Başlangıç, C, B ve D Kurlarında Derslerin Başlaması

19 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

26 - 27 Eylül 2016

Yeni Öğrenciler İçin Uyum ve Yönlendirme Toplantısı

3 Ekim 2016

Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

29 Ekim 2016

Cumhuriyet Bayramı Tatili (1,5 gün)

7 Kasım 2016

Dersten Vazgeçme

14 - 18 Kasım 2016

Bahar Dönemi Ön Kayıtları

10 Aralık 2016

Derslerin Sona Ermesi

15 Aralık 2016

Hazırlık Programı A, B, C ve D Kurlarında Derslerin Sona Ermesi

17 Aralık 2016

Hazırlık Programı B, C ve D Kurları için Program Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

19 - 29 Aralık 2016

Dönem Sonu Sınavları

26 Aralık 2016

Hazırlık Programı B (Eski Kayıtlı), C (Eski Kayıtlı) ve D (Eski Kayıtlı) Kurları için Yarıyıl Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

19 Aralık 2016 - 9 Ocak 2017

Bahar Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

1 Ocak 2017

Yılbaşı Tatili

2 Ocak 2017

Hazırlık Programı İkinci Yarıyıl Birinci Periyot A, B, C ve D Kurlarında Derslerin Başlaması

2 Ocak 2017

Bahar Dönemi Ders Programının İlanı

4 - 6 Ocak 2017

Yandal ve Çift Anadal Programına Başvurular

6 Ocak 2017

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

Bahar Dönemi

9 - 11 Ocak 2017

Ders Kayıtları (Yandal ve İkinci Anadal Programları Dâhil)

9 Ocak 2017

Derslerin Başlaması

23 Ocak 2017

Ders Ekleme / Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

27 Şubat 2017

Dersten Vazgeçme

6 - 10 Mart 2017

Yaz Dönemi Ön Kayıtları

30 Mart 2017

Hazırlık Programı İkinci Yarıyıl Birinci Periyot A, B, C ve D Kurlarında Derslerin Sona Ermesi

31 Mart 2017

Derslerin Sona Ermesi

1 Nisan 2017

Hazırlık Programı B, C ve D Kurları İçin Program Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL - ITP)

10 Nisan 2017

Hazırlık Programı İkinci Yarıyıl İkinci Periyot A, B ve C Kurlarında Derslerin Başlaması

03 - 14 Nisan 2017

Dönem Sonu Sınavları

17 Nisan - 2 Mayıs 2017

Yaz Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

30 Nisan 2017

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

Yaz Dönemi

24 Nisan 2017

Ders Programının İlanı

26 - 28 Nisan 2017

Yandal ve Çift Anadal Programına Başvurular

2 - 5 Mayıs 2017

Ders Kayıtları (Yandal ve İkinci Anadal Programları Dâhil)

2 Mayıs 2017

Derslerin Başlaması

15 Mayıs 2017

Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

19 Mayıs 2017

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Haziran 2017

Dersten Vazgeçme

28 Haziran – 2 Temmuz 2017

2017-2018 Güz Dönemi Ön Kayıtları

6 Temmuz 2017

Hazırlık Programı İkinci Yarıyıl İkinci Periyot A, B, C ve D Kurlarında Derslerin Sona Ermesi

8 Temmuz 2017

Hazırlık Programı B, C ve D Kurları İçin Program Sonu (Yeterlik) Sınavı (TOEFL-ITP)

24 Temmuz - 18 Ağustos 2017

Hazırlık Programı Yaz Okulu

28 Temmuz 2017

Derslerin Sona Ermesi

7 – 18 Ağustos 2017

Dönem Sonu Sınavları

27 Ağustos 2017

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi
2016 - 2017 Tıp Fakültesi

Güz Dönemi

27 Haziran – 1 Temmuz 2016

Devam Eden Öğrenciler İçin Güz Dönemi Ön Kayıtları

15 - 19 Ağustos 2016

LYS ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıtları ve Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

1-19 Ağustos 2016

Yatay Geçiş Başvuruları

15 Ağustos - 5 Eylül 2016

Devam Eden Öğrencilerin Öğrenim Ücreti Taksitini Ödemesi

29 Ağustos 2016

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler İçin Güz Dönemi Ders Programının İlanı

1 Eylül 2016

Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin Düzey Belirleme Sınavı (Ön Eleme) ve Sınav Sonuçlarının İlanı

2 Eylül 2016

Yeni Kayıt olan Öğrenciler İçin Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

1 - 2 Eylül 2016

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

5 - 9 Eylül 2016

Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları

6 Eylül 2016

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

7 - 9 Eylül 2016

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

12 - 15 Eylül 2016

Kurban Bayramı Tatili (4,5 gün)

19 Eylül 2016

2., 3. Sınıf Dersleri, 4. Sınıf Klinik Stajları ile Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Başlaması

19 Eylül 2016

1. Sınıflar İçin Oryantasyon Haftası

22 Eylül 2016

Beyaz Önlük Töreni

3 Ekim 2016

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları için Son Gün

28 Ekim 2016

TIP 301 Teorik Sınavı

29 Ekim 2016

Cumhuriyet Bayramı Tatili (1,5 gün)

3- 4 Kasım 2016

TIP 201 Pratik ve Teorik Sınavları

7 Kasım 2016

Dersten Vazgeçme

14 - 18 Kasım 2016

Bahar Dönemi Ön Kayıtları

25 Kasım 2016

TIP 101 Teorik Sınavı

10 Aralık 2016

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Sona Ermesi

16 Aralık 2016

TIP 302 Teorik Sınavı

19 – 29 Aralık 2016

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları

22-23 Aralık 2016

TIP 202 Pratik ve Teorik Sınavları

19 Aralık 2016 – 9 Ocak 2017

Bahar Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

2 Ocak 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler için Bahar Dönemi Ders Programının İlanı

6 Ocak 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

9 Ocak 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Başlaması

9 - 11 Ocak 2017

Ders Kayıtları

23 Ocak 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders Ekleme / Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

26 – 27 Ocak 2017

TIP 203 Pratik ve Teorik Sınavları

27 Ocak 2017

TIP 102 ve TIP 303 Teorik Sınavı

28 Ocak-12 Şubat 2017

Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Yarı Yıl Tatili

Bahar Dönemi

13 Şubat 2017

1.,2., 3. Sınıf Dersleri ile 4. Sınıf Klinik Stajlarının Başlaması

27 Şubat 2017

Dersten Vazgeçme

6 - 10 Mart 2017

Yaz Dönemi Ön Kayıtları

31 Mart 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Sona Ermesi

23 - 24 Mart 2017

TIP 204 Pratik ve Teorik Sınavları

14 Nisan 2017

TIP 103 Teorik Sınavı

03 - 14 Nisan 2017

Dönem Sonu Sınavları

30 Nisan 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

31 Mart 2017

TIP 304 Teorik Sınavı

17 Nisan -2 Mayıs 2017

Yaz Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

Yaz Dönemi

24 Nisan 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Ders Programının İlanı

2 - 5 Mayıs 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders Kayıtları

2 Mayıs 2016

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Başlaması

4 - 5 Mayıs 2017

TIP 205 Pratik ve Teorik Sınavları

12 Mayıs 2017

TIP 305 Teorik Sınavı

15 Mayıs 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

19 Mayıs 2017

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 - 16 Haziran 2017

TIP 206 Pratik ve Teorik Sınavları

16 Haziran 2017

TIP 104 Teorik Sınavı

19 Haziran 2017

Dersten Vazgeçme

22 - 23 Haziran 2017

1. Sınıf Pratik ve Teorik Yıl Sonu Genel Sınavı

22 - 23 Haziran 2017

2. Sınıf Pratik ve Teorik Yıl Sonu Genel Sınavı

23 Haziran 2017

4. Sınıf Klinik Stajlarının Sona Ermesi

24 -27 Haziran 2017

Ramazan Bayramı Tatili (3,5 gün)

28 Haziran - 2 Temmuz 2017

2016-2017 Güz Dönemi Ön Kayıtları

30 Haziran 2017

TIP 306 Teorik Sınavı

3 - 10 Temmuz 2017

4. Sınıf Bütünleme Sınavları

6 Temmuz 2017

1. Sınıf Bütünleme Sınavı

14 Temmuz 2017

3. Sınıf Yıl Sonu Genel Sınavı

14 Temmuz 2017

2. Sınıf Bütünleme Sınavı

28 Temmuz 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Sona Ermesi

28 Temmuz 2017

3. Sınıf Bütünleme Sınavı

7 – 18 Ağustos 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler için Dönem Sonu Sınavları

27 Ağustos 2017

Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi
2016 - 2017 Yüksek Lisans

Güz Dönemi

27 Haziran - 01 Temmuz 2016

Devam Eden Öğrenciler İçin Güz Dönemi Ön Kayıtları

15 Ağustos – 5 Eylül 2016

Devam Eden Öğrencilerin Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

22 Ağustos - 1 Eylül 2016

Yatay Geçiş Başvuruları

29 Ağustos 2016

Ders Programının İlanı

29 Ağustos - 9 Eylül 2016

Özel Öğrenci Başvuruları

5 - 9 Eylül 2016

Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları

12 - 15 Eylül 2016

Kurban Bayramı Tatili (4,5 gün)

19 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

3 Ekim 2016

Ders Ekleme/Silme, Geç Kayıt Başvuruları ve Ders Saydırma Başvuruları İçin Son Gün

29 Ekim 2016

Cumhuriyet Bayramı Tatili (1,5 gün)

4 Kasım 2016

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrencilerin Başvuruları İçin Son Gün

7 Kasım 2016

2016-2017 Bahar Dönemi Başvuru İlanı

7 Kasım 2016

Dersten Vazgeçme

14 – 18 Kasım 2016

Bahar Dönemi Ön Kayıtları

7 Kasım 2016

2016-2017 Bahar Dönemi Başvuru İlanı

9 Aralık 2016

Tez Jürisi Üyelerinin Bildirimi İçin Son Gün

10 Aralık 2016

Derslerin Sona Ermesi / Tez ve Proje Önerilerinin Bildirilmesi İçin Son Gün

19 - 29 Aralık 2016

Dönem Sonu Sınavları

19 Aralık 2016

Tez Sunumu/Savunması ve Proje Danışmanı Değerlendirme Formunun Teslimi İçin Son Gün

19 Aralık 2016 – 9 Ocak 2017

Bahar Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

1 Ocak 2017

Yılbaşı Tatili

2 Ocak 2017

Bahar Dönemi Ders Programının İlanı

6 Ocak 2017

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

Bahar Dönemi

2 -11 Ocak 2017

Özel Öğrenci Başvuruları

9-11 Ocak 2017

Ders Kayıtları

9 Ocak 2017

Derslerin Başlaması

23 Ocak 2017

Ders Ekleme / Silme, Geç Kayıt Başvuruları ve Ders Saydırma Başvuruları İçin Son Gün

27 Şubat 2017

Dersten Vazgeçme

6-10 Mart 2017

Yaz Dönemi Ön Kayıtları

6 Mart 2017

2016-2017 Yaz Dönemi Başvuru İlanı

31 Mart 2017

Derslerin Sona Ermesi / Tez ve Proje Önerilerinin Bildirilmesi İçin Son Gün

3 Nisan 2017

Tez Jürisi Üyelerinin Bildirimi için Son Gün

03 - 14 Nisan 2017

Dönem Sonu Sınavları

10 Nisan 2017

Tez Sunumu/Savunması ve Proje Danışmanı Değerlendirme Formunun Teslimi İçin Son Gün

17 Nisan-2 Mayıs 2017

Yaz Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

30 Nisan 2017

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

Yaz Dönemi

24 Nisan 2017

Ders Programının İlanı

24 Nisan – 2 Mayıs 2017

Yatay Geçiş Başvuruları

24 Nisan-5 Mayıs 2017

Özel Öğrenci Başvuruları

2 -5 Mayıs 2017

Ders Kayıtları

2 Mayıs 2017

Derslerin Başlaması

2 Mayıs 2017

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 Güz Dönemi Başvuru İlanı

8 Mayıs 2017

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrencilerin Başvuruları İçin Son Gün

15 Mayıs 2017

Ders Ekleme / Silme, Geç Kayıt Başvuruları ve Ders Saydırma Başvuruları İçin Son Gün

19 Mayıs 2017

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2017

Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Güz Dönemi Başvuru İlanı

19 Haziran 2017

Dersten Vazgeçme

28 Haziran – 2 Temmuz 2017

2017-2018 Güz Dönemi Ön Kayıtları

28 Temmuz 2017

Derslerin Sona Ermesi / Tez ve Proje Önerilerinin Bildirilmesi için Son Gün

7 – 18 Ağustos 2017

Dönem Sonu Sınavları

11 Ağustos 2017

Tez Jürisi Üyelerinin Bildirimi için Son Gün

18 Ağustos 2017

Tez Sunumu/Savunması ve Proje Danışmanı Değerlendirme Formunun Teslimi İçin Son Gün

27 Ağustos 2017

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi
2015 - 2016 Eğitim - Öğrenim

Güz Dönemi

29 Haziran - 03 Temmuz

Devam Eden Öğrenciler İçin Güz Dönemi Ön Kayıtları

1 - 16 Temmuz

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları

20 - 22 Temmuz

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi

24 Temmuz

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı

6 - 7 Ağustos

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

3 - 7 Ağustos

LYS ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıtları ve Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

17 - 31 Ağustos

Yatay Geçiş Başvuruları

17 Ağustos - 4 Eylül

Devam Eden Öğrencilerin Öğrenim Ücreti Taksitini Ödemesi

26 - 28 Ağustos

Yandal ve Çift Anadal Programına Başvurular

27 Ağustos

Ders Programının İlanı

29 Ağustos

(Yabancı Diller Bölümü için) Eski Kayıtlı Öğrenciler İçin Yarıyıl Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL - ITP)

29 Ağustos

(Yabancı Diller Bölümü için) Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin Düzey Belirleme Sınavı (Ön Eleme) ve Sınav Sonuçlarının İlanı

31 Ağustos

(Yabancı Diller Bölümü için) Yeni Kayıt olan Öğrenciler İçin Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

31 Ağustos – 4 Eylül

Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları (Yandal ve İkinci Anadal Programları Dâhil)

1 – 3 Eylül

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

4 Eylül

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

7 – 8 Eylül

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

7 Eylül

Derslerin Başlaması

7 Eylül

(TIP Fakültesi için) 2. ve 3. Sınıf Dersleri ile Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Başlaması

8 Eylül

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-A, B ve C Kurlarında Derslerin Başlaması

14 Eylül

(TIP Fakültesi için) 1. Sınıf Derslerinin Başlaması

18 Eylül

(TIP Fakültesi için) Beyaz Önlük Töreni

23 - 27 Eylül

Kurban Bayramı Tatili (4,5 gün)

28 Eylül

Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

28 Eylül

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders: Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları için Son Gün

26 - 27 Ekim

(TIP Fakültesi için) TIP 201 Pratik ve Teorik Sınavları

28 - 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı Tatili (1,5 gün)

2 Kasım

Dersten Vazgeçme

2 Kasım

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersten Vazgeçme

2 – 6 Kasım

Bahar Dönemi Ön Kayıtları

11 Kasım

(TIP Fakültesi için) TIP 301 Teorik Sınavı

26 Kasım

(TIP Fakültesi için) TIP 101 Teorik Sınavı

2 Aralık

Derslerin Sona Ermesi

2 Aralık

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Sona Ermesi

3 Aralık

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-A, B ve C Kurlarında Derslerin Sona Ermesi

6 Aralık

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-B ve C Kurları İçin Program Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

7 - 17 Aralık

Dönem Sonu Sınavları

7 - 17 Aralık

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları

14 Aralık 2015 – 6 Ocak

Bahar Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

14 Aralık

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-B (Eski Kayıtlı) ve C (Eski Kayıtlı) Kurları İçin Yarıyıl Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL- ITP)

20 Aralık

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

20 Aralık

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

21 Aralık

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-İkinci Yarıyıl Birinci Periyot A, B ve C Kurlarında Derslerin Başlaması

21 - 22 Aralık

(TIP Fakültesi için) TIP 202 Pratik ve Teorik Sınavları

24 – 30 Aralık

Bütünleme Sınavları

24 – 30 Aralık

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları

28 - 30 Aralık

Yandal ve Çift Anadal Programına Başvurular

31 Aralık

Bahar Dönemi Ders Programının İlanı

31 Aralık

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler için Ders Programının İlanı

1 Ocak

Yılbaşı Tatili

3 Ocak

Bütünleme Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

3 Ocak

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

4 Ocak

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Başlaması

4 - 6 Ocak

MES başvuruları

4 - 6 Ocak

(TIP Fakültesi için) Ders Kayıtları

18 Ocak

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders Ekleme / Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

20 Ocak

(TIP Fakültesi için) TIP 302 Teorik Sınavı

22 Ocak

(TIP Fakültesi için) Derslerin Sona Ermesi

23 Ocak – 7 Şubat

(TIP Fakültesi için) 1. ve 3. Sınıflar İçin Yarı Yıl Tatili

28 – 29 Ocak

(TIP Fakültesi için) TIP 203 Pratik ve Teorik Sınavları

1 - 14 Şubat

(TIP Fakültesi için) 2. Sınıflar İçin Yarı Yıl Tatili

Bahar Dönemi

4 - 6 Ocak

Ders Kayıtları (Yandal ve İkinci Anadal Programları Dâhil)

4 Ocak

Derslerin Başlaması

18 Ocak

Ders Ekleme / Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

8 Şubat

(TIP Fakültesi için) 1. ve 3. Sınıf Derslerinin Başlaması

15 Şubat

(TIP Fakültesi için) 2. Sınıf Derslerinin Başlaması

29 Şubat

Dersten Vazgeçme

29 Şubat

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersten Vazgeçme

29 Şubat - 4 Mart

Yaz Dönemi Ön Kayıtları

17 Mart

(TIP Fakültesi için) TIP 102 Teorik Sınavı

17 Mart

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-İkinci Yarıyıl Birinci Periyot A, B ve C Kurlarında Derslerin Sona Ermesi

19 Mart

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-B ve C Kurları İçin Program Sonu Yeterlik Sınavı (TOEFL - ITP)

24 Mart

Derslerin Sona Ermesi

24 Mart

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Sona Ermesi

28 Mart

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-İkinci Yarıyıl İkinci Periyot A, B ve C Kurlarında Derslerin Başlaması

28 – 29 Mart

(TIP Fakültesi için) TIP 204 Pratik ve Teorik Sınavları

28 Mart – 7 Nisan

Dönem Sonu Sınavları

28 Mart – 7 Nisan

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları

18 - 29 Nisan

Yaz Dönemi Öğrenim Ücreti Taksitinin Ödenmesi

10 Nisan

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

10 Nisan

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

13 – 19 Nisan

Bütünleme Sınavları

13 – 19 Nisan

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları

20 Nisan

(TIP Fakültesi için) TIP 303 Teorik Sınavı

24 Nisan

Bütünleme Sınavı Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

Yaz Dönemi

18 - 20 Nisan

Yandal ve Çift Anadal Programına Başvurular

22 Nisan

Ders Programının İlanı

22 Nisan

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Ders Programının İlanı

24 Nisan

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

25 - 29 Nisan

Ders Kayıtları (Yandal veİkinci Anadal Programları Dâhil)

25 - 29 Nisan

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Ders Kayıtları

2 Mayıs

Derslerin Başlaması

2 Mayıs

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Başlaması

9 - 10 Mayıs

(TIP Fakültesi için) TIP 205 Pratik ve Teorik Sınavları

16 Mayıs

Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Başvuruları İçin Son Gün

19 Mayıs

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

13 - 14 Haziran

(TIP Fakültesi için) TIP 206 Pratik ve Teorik Sınavları

16 - 17 Haziran

(TIP Fakültesi için) TIP 103 Pratik ve Teorik Sınavları

22 Haziran

(TIP Fakültesi için) TIP 304 Teorik Sınavı

23 Haziran

(TIP Fakültesi için) Derslerin Sona Ermesi (Tıp)

23 Haziran

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-İkinci Yarıyıl İkinci Periyot A, B ve C Kurlarında Derslerin Sona Ermesi

27 Haziran

Dersten Vazgeçme

27 Haziran

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerden Vazgeçme

27 Haziran

(Yabancı Diller Bölümü için) Haz. Sınıfı-B ve C Kurları İçin Program Sonu (Yeterlik) Sınavı (TOEFL-ITP)

27 Haziran – 1 Temmuz

2016-2017 Güz Dönemi Ön Kayıtları

30 Haziran

(TIP Fakültesi için) 1. Sınıfların Yıl Sonu Genel Sınavı

4 - 7 Temmuz

Ramazan Bayramı Tatili (3,5 gün)

12 Temmuz

(TIP Fakültesi için) 3. Sınıfların Yıl Sonu Genel Sınavı

13 Temmuz

(TIP Fakültesi için) 2. Sınıfların Yıl Sonu Genel Sınavı

14 Temmuz

(TIP Fakültesi için) 1. Sınıfların Bütünleme Sınavı

18 Temmuz - 19 Ağustos

(Yabancı Diller Bölümü için) Hazırlık Programı Yaz Okulu

26 Temmuz

Derslerin Sona Ermesi

26 Temmuz

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Sona Ermesi

26 Temmuz

(TIP Fakültesi için) 3. Sınıfların Bütünleme Sınavı

27 Temmuz

(TIP Fakültesi için) 2. Sınıfların Bütünleme Sınavı

1 – 10 Ağustos

Dönem Sonu Sınavları

1 – 10 Ağustos

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler için Dönem Sonu Sınavları

14 Ağustos

Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

14 Ağustos

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Dönem Sonu Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

18 - 24 Ağustos

Bütünleme Sınavları

18 - 24 Ağustos

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler için Bütünleme Sınavları

28 Ağustos

Bütünleme Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

28 Ağustos

(TIP Fakültesi için) Seçmeli ve Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları Sonrası Başarı Notlarının Bildirimi

29 Ağustos - 1 Eylül

MES Başvuruları