Ortak Eğitim Modeli

"Ortak Eğitim Modeli", öğrencilerin öğrenimleri sırasında işyerlerinde, meslekleriyle ilgili bir alanda çalışmaları ile mesleki gelişmelerini pekiştiren programlı bir eğitim stratejisidir. TOBB ETÜ'de lisans öğrencilerimiz öğrenimlerinin üçüncü yılından itibaren 3 defa 3.5 ay süreyle işyerlerinde çalışır, toplamda yaklaşık 1 yıllık iş deneyimi ile mezun olur. Derslerde öğrendiği güncel bilgileri iş hayatında uygulayan öğrencilerimiz aynı zamanda ortak eğitimde elde ettikleri deneyimleri üniversiteye aktararak eğitim programlarının güncel kalmasını sağlar. Ortak eğitim sisteminde öğrenci, üniversite-sanayi işbirliğinin bir aracı olarak hem kendini, hem üniversitesini hem de çalıştığı kurumu geliştirir.

Sistemin İşleyişi

TOBB ETÜ Ortak Eğitim programına katılan her işyeriyle bir protokol imzalar ve işyerinin sağladığı kontenjanlar bilgi sistemine girilir. Her ortak eğitim döneminden önce, öğrencilerimiz biri şehir dışından olmak üzere kendilerine uygun (biri Ankara dışında olmak üzere) 5 işyerini, işyerleri de öğrenciler arasından tercih ettiği isimleri Ortak Eğitim Bilgi Sistemi (Uniform) üzerinden Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü'ne bildirirler. Öğrencilerle işyerlerinin eşleştirmesinde, işyerinin yaptığı mülakatın sonucu ve öğrencilerin akademik not ortalaması belirleyici olur. Öğrenci yerleştirildiği iş yerinde 3,5 ay çalıştıktan sonra bir rapor hazırlar ve deneyimini ilgili bölümün öğretim üyelerine sunar.

Yurt İçinde Ortak Eğitim

Öğrencilerimiz ortak eğitimlerini yurt içinde şirket ya da araştırma kurumlarında da yapabilirler. Türkiye genelinde, sayıları her gün artan 2200'ün üzerinde şirket ve kuruluşta ortak eğitim dönemlerini geçirebilirler. Alanında lider özel şirketlerin yanında, TÜBİTAK, TOBB gibi önde gelen kurumlarda ya da Anayasa Mahkemesi, Devlet Arşivleri gibi kamu kurumlarında ortak eğitim yapmak mümkün.

Türkiye'nin dört bir yanında anlaşmalı olduğumuz işyerleri var. Öğrencilerimizin seçeneklerini artırmak için her gün daha fazla işyeri Ortak Eğitim sistemine katılıyor, sanayi-üniversite işbirliğiyle eğitim her geçen gün daha da güçleniyor.

YURT İÇİ ANLAŞMALI ŞİRKETLERDEN BAZILARI

Yurt içi Anlaşmalı Şİrketler
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR