Ortak Eğitim Nedir?

Ortak eğitim, sadece TOBB ETÜ'de uygulanan öğrencilerin iş deneyimi ile mezun olmaları için üniversite-iş dünyası işbirliği esasına dayanan bir eğitim anlayışıdır. 

  • "Ortak Eğitim Modeli", öğrencilerin öğrenimleri sırasında işyerlerinde, meslekleriyle ilgili bir alanda çalışmaları ile mesleki gelişmelerini pekiştiren programlı bir eğitim stratejisidir.
  • TOBB ETÜ'de lisans öğrencilerimiz öğrenimlerinin üçüncü yılından itibaren 3 defa 3.5 ay süreyle işyerlerinde çalışır, toplamda yaklaşık 1 yıllık iş deneyimi ile mezun olur.

Dönem

Güz

Bahar

Yaz

1. Yıl

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

2. Yıl

4. Dönem

5. Dönem

Ortak Eğitim (1)

3. Yıl

6. Dönem

Ortak Eğitim (2)

7. Dönem

4. Yıl

Ortak Eğitim (3)

8. Dönem

-

*TOBB ETÜ'de 8 akademik dönem, 3 ortak eğitim dönemi bulunmaktadır. 

  • Derslerde öğrendiği güncel bilgileri iş hayatında uygulayan öğrencilerimiz aynı zamanda ortak eğitimde elde ettikleri deneyimleri üniversiteye aktararak eğitim programlarının güncel kalmasını sağlar.
  • Ortak eğitim sisteminde öğrenci, üniversite-sanayi işbirliğinin bir aracı olarak hem kendini, hem üniversitesini hem de çalıştığı kurumu geliştirir.