Ortak Eğitim Sisteminin İşleyişi

1.Aşama TOBB ETÜ Ortak Eğitim programına katılan her işyeriyle bir protokol imzalar ve işyerinin sağladığı kontenjanlar bilgi sistemine girilir. 
2.Aşama Her ortak eğitim döneminden önce, öğrencilerimiz biri şehir dışından olmak üzere kendilerine uygun (biri Ankara dışında olmak üzere) 5 işyerini, işyerleri de öğrenciler arasından tercih ettiği isimleri Ortak Eğitim Bilgi Sistemi (Uniform) üzerinden Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü'ne bildirirler. Öğrencilerle işyerlerinin eşleştirmesinde, işyerinin yaptığı mülakatın sonucu ve öğrencilerin akademik not ortalaması belirleyici olur.
3.Aşama Öğrenci yerleştirildiği iş yerinde 3,5 ay çalıştıktan sonra bir rapor hazırlar ve deneyimini ilgili bölümün öğretim üyelerine sunar.