2019 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu %25 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   60 30 150 0 160 410
Bilgisayar Mühendisliği SAY 15 5 25 - 35 80
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 15 5 25 - 35 80
Endüstri Mühendisliği SAY 10 10 25 - 35 80
Makine Mühendisliği SAY 10 10 25 - 35 80
Biyomedikal Mühendisliği SAY 5 - 25 0 10 40
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 5 - 25 0 10 40
Yapay Zeka Mühendisliği SAY 10 - - - - 10
Tıp Fakültesi SAY 10 - 10 - 25 45
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   32 5 88 5 40 170
İktisat EA 10 5 20 - 5 40
İşletme EA 5 - 30 - 15 50
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 5 - 30 - 15 50
Uluslararası Girişimcilik EA 2 - 8 5 5 20
Hukuk Fakültesi EA 11 5 29  - 65 110
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   17 - 61  17 75 170
Mimarlık SAY 5 - 10 - 35 50
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı EA 5 - 10 10 25 50
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 4 - 21 - 15 40
Endüstriyel Tasarım SAY 3 - 20 7 - 30
Fen Edebiyat Fakültesi   15 9 61  - 25 110
Psikoloji EA 5 5 15 - 25 50
Tarih SÖZ 3 - 7 - - 10
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 3 - 7 - - 10
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 4 4 32 - - 40

 

2019 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu %25 Burslu Ücretli
Mühendislik Fakültesi            
Bilgisayar Mühendisliği SAY 3.540 5.074 20.068 - 46.228
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 3.688 6.748 26.399 - 59.339
Endüstri Mühendisliği SAY 7.573 16.813 40.148 - 93.931
Makine Mühendisliği SAY 6.655 25.879 39.354 - 101.826
Biyomedikal Mühendisliği SAY 28.431 - 116.111 - 289.166
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 27.462 - 79.823 - 215.492
Yapay Zeka Mühendisliği SAY 4.537 - - - -
Tıp Fakültesi SAY 2.003 - 11.118 - 27.285
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     
İktisat EA 2.271 42.074 207.072 - 613.134
İşletme EA 1.521 - 163.829 - 575.709
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 5.087 - 260.635 - 769.752
Uluslararası Girişimcilik EA 7.142 - 285.235 426.696 642.584
Hukuk Fakültesi EA 398 3.047 26.178 - 80.709
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi     
Mimarlık SAY 29.234 - 60.919 - 231.102
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı EA 30.835 - 193.438 284.717 820.262
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 937 - 281.158 - 803.177
Endüstriyel Tasarım SAY 41.844 - 168.412 279.146 -
Fen Edebiyat Fakültesi     
Psikoloji EA 2.848 14.248 51.770 - 253.641
İngiliz Dili ve Edebiyatı  DİL 5.369 9.432 52.796 - -
Tarih SÖZ 997 - 525.771 - -
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 1.177 - 420.558 - -

 

 

2018 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu %25 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   60 20 165 20 130 395
Bilgisayar Mühendisliği SAY 15 5 30 - 30 80
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 15 5 30 - 30 80
Endüstri Mühendisliği SAY 10 5 35 - 30 80
Makine Mühendisliği SAY 10 5 35 - 30 80
Biyomedikal Mühendisliği SAY 5 - 20 10 5 40
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 5 - 15 10 5 35
Tıp Fakültesi SAY 10 - 10 - 20 40
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   19 - 51 70 50 190
İktisat EA 5 - 20 20 5 50
İşletme EA 6 - 14 20 20 60
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 6 - 14 20 20 60
Uluslararası Girişimcilik EA 2 - 3 10 5 20
Hukuk Fakültesi EA 10 5 15  - 70 100
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   17 - 53  40 60 170
Mimarlık SAY 5 - 10 10 25 50
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı EA 5 - 10 10 25 50
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 4 - 16 10 10 40
Endüstriyel Tasarım SAY 3 - 17 10 - 30
Fen Edebiyat Fakültesi   11 5 29  - 25 70
Psikoloji EA 5 5 15 - 25 50
Tarih SÖZ 3 - 7 - - 10
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 3 - 7 - - 10
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL - - - - - -

 

2018 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu %25 Burslu Ücretli
Mühendislik Fakültesi            
Bilgisayar Mühendisliği SAY 4.259 5.552 23.858 - 48.999
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 4.136 5.880 24.668 - 54.848
Endüstri Mühendisliği SAY 7.650 17.053 44.844 - 68.040
Makine Mühendisliği SAY 6.575 9.547 40.140 - 78.924
Biyomedikal Mühendisliği SAY 26.496 - 87.137 156.909 276.050
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 23.285 - 74.963 140.324 185.028
Tıp Fakültesi SAY 1.520 - 9.410 - 22.700
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     
İktisat EA 2.323 - 213.943 - 709.730
İşletme EA 1.938 - 113.501 635.753 668.755
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 9.867 - 166.367 690.635 634.160
Uluslararası Girişimcilik EA 13.041 - 169.427 443.806 690.805
Hukuk Fakültesi EA 209 502 7.356 - 71.799
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi     
Mimarlık SAY 21.721 - 37.647 66.596 92.221
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı EA 35.838 - 137.288 279.954 686.828
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 1.244 - 272.323 678.297 829.598
Endüstriyel Tasarım SAY 34.528 - 116.662 243.728 -
Fen Edebiyat Fakültesi     
Psikoloji EA 4.184 24.061 49.603 - 194.309
İngiliz Dili ve Edebiyatı * DİL 2.589 6.038 13.233 - -
Tarih SÖZ 2.084 - 323.304 - -
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 1.342 - 241.489 - -

 

*İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü sıralamalarI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılına aittir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR