2017 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   60 31 191 113 395
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 15 6 31 28 80
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MF-4 15 5 35 25 80
Endüstri Mühendisliği MF-4 10 5 40 25 80
Makine Mühendisliği MF-4 10 5 40 25 80
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 5 5 25 5 40
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 5 5 20 5 35
Tıp Fakültesi MF-3 10 - 10 20 40
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi   21 29 114 46 210
İktisat TM-1 6 9 33 12 60
İşletme TM-1 6 9 33 12 60
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 6 9 30 15 60
Uluslararası Girişimcilik TM-1 3 2 18 7 30
Hukuk Fakültesi TM-3 10 5 18 67 100
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   17 12 71 65 165
Mimarlık MF-4 5 5 10 30 50
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 5 5 15 25 50
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 4 - 21 10 35
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 3 2 25 - 30
Fen Edebiyat Fakültesi   14 11 50 20 95
Psikoloji TM-3 5 5 20 20 50
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 3 2 10 - 15
Tarih TS-2 3 2 10 - 15
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 3 2 10 - 15

 

2016 Taban Sırası
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu Ücretli
Mühendislik Fakültesi          
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 6.219 9.157 33.138 69.607
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MF-4 3.638 8.772 26.312 53.215
Endüstri Mühendisliği MF-4 7.523 15.706 38.496 76.657
Makine Mühendisliği MF-4 7.418 9.574 36.463 63.251
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 22.654 35.260 69.853 81.788
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 20.748 40.026 90.415 226.819
Tıp Fakültesi MF-3 335 - 7.858 17.914
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi     
İktisat TM-1 8.105 29.928 147.284 324.719
İşletme TM-1 3.412 28.084 118.914 235.401
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 10.631 28.466 104.285 279.848
Uluslararası Girişimcilik TM-1 18.479 37.243 162.906 313.289
Hukuk Fakültesi TM-3 179 740 15.197 40.463
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi     
Mimarlık MF-4 12.900 18.391 32.248 58.665
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 27.653 44.839 97.152 334.608
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 4.974 - 136.392 367.789
Endüstriyel Tasarım MF-4 34.212 36.491 125.108 -
Fen Edebiyat Fakültesi     
Psikoloji TM-3 2.494 19.877 33.080 112.459
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 2.733 11.403 21.985 -
Tarih TS-2 3.064 35.370 140.073 -
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 3.195 76.382 106.974 -

 

2017 Burslar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü İlk 100 101 - 500 501 - 1000 1001 - 2500 2501 - 5000 5001 - 10000
Mühendislik Fakültesi              
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Endüstri Mühendisliği MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Makine Mühendisliği MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Tıp Fakültesi MF-3 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi       
İktisat TM-1 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
İşletme TM-1 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Uluslararası Girişimcilik TM-1 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Siyaset Bilimi TM-2 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Hukuk Fakültesi TM-3 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi       
Mimarlık MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - -
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
Fen Edebiyat Fakültesi       
Psikoloji TM-3 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 800 ₺ 600 ₺ 400 ₺
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 2.000 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - - -
Tarih TS-2 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - -
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - -

 

2016 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   60 31 191 113 395
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 15 6 31 28 80
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MF-4 15 5 35 25 80
Endüstri Mühendisliği MF-4 10 5 40 25 80
Makine Mühendisliği MF-4 10 5 40 25 80
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 5 5 25 5 40
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 5 5 20 5 35
Tıp Fakültesi MF-3 10 - 10 20 40
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi   22 32 115 46 215
İktisat TM-1 6 9 33 12 60
İşletme TM-1 6 9 33 12 60
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 6 9 30 15 60
Uluslararası Girişimcilik TM-1 4 5 19 7 35
Siyaset Bilimi TM-2 2016 - 2017 Öğretim Yılında Öğrenci Alınmayacaktır.
Hukuk Fakültesi TM-3 10 5 18 62 95
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   17 12 71 65 165
Mimarlık MF-4 5 5 10 30 50
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 5 5 15 25 50
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 4 - 21 10 35
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 3 2 25 - 30
Fen Edebiyat Fakültesi   20 30 35 15 100
Psikoloji TM-3 5 5 15 15 40
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 5 15 10 - 30
Tarih TS-2 5 5 5 - 15
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 5 5 5 - 15