2017 Taban Sırası
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu Ücretli
Mühendislik Fakültesi          
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 5.031 7.354 31.988 58.582
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MF-4 3.287 8.333 29.380 55.896
Endüstri Mühendisliği MF-4 9.439 19.052 39.617 67.690
Makine Mühendisliği MF-4 6.719 10.718 42.132 69.545
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 27.413 - 78.555 222.274
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 23.158 - 82.958 128.923
Tıp Fakültesi MF-3 1429 - 8.591 18.828
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     
İktisat TM-1 8.430 - 177.785 344.266
İşletme TM-1 6.338 - 134.017 198.591
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 9.215 - 100.586 302.138
Uluslararası Girişimcilik TM-1 14.733 - 149.010 317.124
Hukuk Fakültesi TM-3 343 1.040 14.850 38.605
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi     
Mimarlık MF-4 18.547 - 33.443 72.427
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 37.317 - 100.144 309.057
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 4.757 - 176.154 350.057
Endüstriyel Tasarım MF-4 33.146 - 152.050 -
Fen Edebiyat Fakültesi     
Psikoloji TM-3 3.953 16.124 32.667 117.374
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 2.589 - 13.233 -
Tarih TS-2 6.771 - 237.551 -
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 3.071 - 142.457 -

 

2018 Burslar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü İlk 100 101 - 500 501 - 1000 1001 - 2500 2501 - 5000 5001 - 10000
Mühendislik Fakültesi              
Bilgisayar Mühendisliği SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Endüstri Mühendisliği SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Makine Mühendisliği SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Biyomedikal Mühendisliği SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Tıp Fakültesi SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi       
İktisat EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
İşletme EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Uluslararası Girişimcilik EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Siyaset Bilimi EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Hukuk Fakültesi EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi       
Mimarlık SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - -
Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Fen Edebiyat Fakültesi       
Psikoloji EA 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.250 ₺ 1.000 ₺ 750 ₺ 500 ₺
Tarih SÖZ 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - -
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 2.000 ₺ 1.500 ₺ 1.000 ₺ 500 ₺ - -

 

2018 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu %25 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   60 20 165 20 130 395
Bilgisayar Mühendisliği SAY 15 5 30 - 30 80
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 15 5 30 - 30 80
Endüstri Mühendisliği SAY 10 5 35 - 30 80
Makine Mühendisliği SAY 10 5 35 - 30 80
Biyomedikal Mühendisliği SAY 5 - 20 10 5 40
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 5 - 15 10 5 35
Tıp Fakültesi SAY 10 - 10 - 20 40
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   19 - 51 70 50 190
İktisat EA 5 - 20 20 5 50
İşletme EA 6 - 14 20 20 60
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 6 - 14 20 20 60
Uluslararası Girişimcilik EA 2 - 3 10 5 20
Hukuk Fakültesi EA 10 5 15  - 70 100
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   17 - 53  40 60 170
Mimarlık SAY 5 - 10 10 25 50
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı EA 5 - 10 10 25 50
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 4 - 16 10 10 40
Endüstriyel Tasarım SAY 3 - 17 10 - 30
Fen Edebiyat Fakültesi   11 5 29   25 70
Psikoloji EA 5 5 15 - 25 50
Tarih SÖZ 3 - 7 - - 10
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 3 - 7 - - 10

 

2017 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm Puan Türü Tam Burslu %75 Burslu %50 Burslu Ücretli Toplam
Mühendislik Fakültesi   60 31 191 113 395
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 15 6 31 28 80
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MF-4 15 5 35 25 80
Endüstri Mühendisliği MF-4 10 5 40 25 80
Makine Mühendisliği MF-4 10 5 40 25 80
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 5 5 25 5 40
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 5 5 20 5 35
Tıp Fakültesi MF-3 10 - 10 20 40
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi   21 29 114 46 210
İktisat TM-1 6 9 33 12 60
İşletme TM-1 6 9 33 12 60
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 6 9 30 15 60
Uluslararası Girişimcilik TM-1 3 2 18 7 30
Hukuk Fakültesi TM-3 10 5 18 67 100
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   17 12 71 65 165
Mimarlık MF-4 5 5 10 30 50
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 5 5 15 25 50
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 4 - 21 10 35
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 3 2 25 - 30
Fen Edebiyat Fakültesi   14 11 50 20 95
Psikoloji TM-3 5 5 20 20 50
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 3 2 10 - 15
Tarih TS-2 3 2 10 - 15
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 3 2 10 - 15

 

Davetlisiniz!

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Başladı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR