TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Üyeleri

TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu, Üniversite akademik personeli ve öğrencilerinin, insanlarla veya insanlar üzerinde yapacakları klinik dışı ve girişimsel olmayan deney, inceleme ve alan çalışmaları ile, diğer kurum ve kişilerin Üniversitemizde yapacakları aynı kapsamdaki çalışmalara ilişkin başvuruları sağlık, güvenlik, hukukun genel ilkeleri, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri ve etik açıdan değerlendirir ve uygun bulunan başvurular için onay belgesi düzenler.

İsmail Burhan Türkşen, TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Başkanı İsmail Burhan Türkşen Prof. Dr. TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Başkanı
Ediz Demirpençe, Ediz Demirpençe Prof. Dr.
Tayyibe Nur Çağlar, Bölüm Başkanı, Üniversite Senato Üyesi Tayyibe Nur Çağlar Prof. Dr. Bölüm Başkanı, Üniversite Senato Üyesi
Tuba Işınsu İsen Durmuş, Bölüm Başkanı Tuba Işınsu İsen Durmuş Doç. Dr. Bölüm Başkanı
Ozan Ergül, Ozan Ergül Yrd. Doç. Dr.
Şaziye Arık Serter, Kurul Sekreteri Şaziye Arık Serter Kurul Sekreteri