TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Üyeleri

TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu, Üniversite akademik personeli ve öğrencilerinin, insanlarla veya insanlar üzerinde yapacakları klinik dışı ve girişimsel olmayan deney, inceleme ve alan çalışmaları ile, diğer kurum ve kişilerin Üniversitemizde yapacakları aynı kapsamdaki çalışmalara ilişkin başvuruları sağlık, güvenlik, hukukun genel ilkeleri, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri ve etik açıdan değerlendirir ve uygun bulunan başvurular için onay belgesi düzenler.

Ediz Demirpençe, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Ediz Demirpençe Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Ethem Akyol, Bölüm Başkan Yardımcısı Ethem Akyol Dr. Öğr. Üyesi Bölüm Başkan Yardımcısı
Nimet Zorlu, Kurul Sekreteri Nimet Zorlu Kurul Sekreteri
Ozan Ergül, Ozan Ergül Doç. Dr.
Tahir Hanalioğlu, Bölüm Başkanı Tahir Hanalioğlu Prof. Dr. Bölüm Başkanı
Tayyibe Nur Çağlar, M.T.F. Dekanı, İAD Kurulu Bşk. Tayyibe Nur Çağlar Prof. Dr. M.T.F. Dekanı, İAD Kurulu Bşk.
Tuba Işınsu İsen Durmuş, Bölüm Başkanı Tuba Işınsu İsen Durmuş Prof. Dr. Bölüm Başkanı
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR