Human Research Evaluation Board Members of TOBB ETU

TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu, Üniversite akademik personeli ve öğrencilerinin, insanlarla veya insanlar üzerinde yapacakları klinik dışı ve girişimsel olmayan deney, inceleme ve alan çalışmaları ile, diğer kurum ve kişilerin Üniversitemizde yapacakları aynı kapsamdaki çalışmalara ilişkin başvuruları sağlık, güvenlik, hukukun genel ilkeleri, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri ve etik açıdan değerlendirir ve uygun bulunan başvurular için onay belgesi düzenler.

Ediz Demirpençe, Ediz Demirpençe Prof.
Ethem Akyol, Ethem Akyol Asst. Prof.
Nimet Zorlu, Nimet Zorlu
Ozan Ergül, Ozan Ergül Assoc. Prof.
Tahir Hanalioğlu, Tahir Hanalioğlu Prof.
Tayyibe Nur Çağlar, Tayyibe Nur Çağlar Prof.
Tuba Işınsu İsen Durmuş, Tuba Işınsu İsen Durmuş Prof.