Human Research Evaluation Board Members of TOBB ETU

TOBB ETÜ İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu, Üniversite akademik personeli ve öğrencilerinin, insanlarla veya insanlar üzerinde yapacakları klinik dışı ve girişimsel olmayan deney, inceleme ve alan çalışmaları ile, diğer kurum ve kişilerin Üniversitemizde yapacakları aynı kapsamdaki çalışmalara ilişkin başvuruları sağlık, güvenlik, hukukun genel ilkeleri, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri ve etik açıdan değerlendirir ve uygun bulunan başvurular için onay belgesi düzenler.

Ediz Demirpençe, Dean of the Graduate School of Health Sciences Ediz Demirpençe Prof. Dean of the Graduate School of Health Sciences
Ethem Akyol, Deputy Head of Department Ethem Akyol Asst. Prof. Deputy Head of Department
Nimet Zorlu, Nimet Zorlu
Tahir Hanalioğlu, Tahir Hanalioğlu Prof.
Tayyibe Nur Çağlar, Dean of the Faculty of Architecture and Design Tayyibe Nur Çağlar Prof. Dean of the Faculty of Architecture and Design
Tuba Işınsu İsen Durmuş, Tuba Işınsu İsen Durmuş Prof.