Kütüphane
Reservation Date
Saat Z-48 149 154 GEBİM
08:30
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

Akşamları 20:30 - 22:30 arası randevu alanlar odayı 23:30’a dek kullanabilir ve Pazar sabahları 10:30 – 12:30 arası randevu alanlar saat 10:00’da giriş yapabilirler.

Grup Çalışma Odaları Rezervasyon Sistemi ve Oda Kullanım İlkeleri
  • Grup çalışma odalarını kullanmak için online rezervasyon yapıldıktan sonra bankodaki görevliye başvurularak form imzalanır ve kimlik karşılığı oda teslim alınır.
  • Oda kirletilmeden, alındığı gibi teslim edilmeli, odaya girildiğinde sorun saptanırsa anında görevliye bildirilmedir.
  • Odayı kullanacak grup en az 2, en çok 8 kişi olabilir.
  • Odalar en erken 2 gün önce rezerve edilebilir.
  • Grup çalışma odaları ardışık saatlerde ayrı ayrı rezerve edilemez. Grup içindeki tüm kişilerin sisteme kaydolması beklenmektedir.
  • Odalar 2 saatlik zaman dilimleri için verilmekte olup, sırada bekleyen yoksa görevlinin bilgisi dahilinde yeni bir grup gelene dek oda kullanımı sürdürülebilmektedir.
  • 15 dakika içinde oda teslim alınmazsa rezervasyon banko görevlisi tarafından iptal edilmektedir.
  • Odanın kullanımı esnasında cep telefonları titreşimde tutulmalıdır.
  • Öğrenciler odada eşyalarını bırakarak kütüphaneden ayrılmamalıdır.
  • Odanın kurallara uygun şekilde, çevreyi rahatsız etmeden ve kirletilmeden kullanılması konusunda hassas davranılması beklenmektedir. Aksi bir durum saptandığında ve bunun 3 kez tekrarı halinde 1 ay süreyle kara listeye alma uygulaması yapılacaktır.
Student Login

To make a library reservation, you can log in using your student number and password given to you during the student enrollment.If you forget your password or do not know, please request a new password from Student Affairs.

Participant List

Please enter the number of the students who will participate in the box below. You can add more than one participant by clicking 'Add New Student' link.

Add New Student
Music Studio