Research Topics

Researchers
 • Doç. Dr. Nart Bedin Atalay
Related Course(s)
 • PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
 • PSİ 428 Dikkat Süreçleri
 • PSİ 461 Bitirme Projesi I
 • PSİ 462 Bitirme Projesi II

Researchers
 • Doç. Dr. Münire Özlem Çevik
Related Course(s)
 • PSİ 220 Öğrenme psikolojisi
 • PSİ 320 Bilişsel psikoloji
 • PSİ 322 Biopsikoloji
 • PSİ 429 Davranış nörobiyolojisi

Researchers
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde İkizer
Related Course(s)
 • PSİ430 Klinik Psikoloji I

Researchers
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde İkizer
Related Course(s)
 • PSİ430 Klinik Psikoloji I

Researchers
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde İkizer
Related Course(s)
 • PSI 332 Psikopatoloji
 • PSI 430 Klinik Psikoloji I

Researchers
 • Dr. Öğr. Üyesi Didem Kadıhasanoğlu
Related Course(s)
 • PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
 • PSİ 421 Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış
 • PSİ 423 Duyum ve Algı
 • PSİ 470 Algı ve Hareket
 • PSİ 471 Görsel Sinirbilim
 • PSİ 472 Görsel Algı

Related Course(s)
 • PSİ 210 Sosyal Psikoloji
 • PSİ 413 Benlik Psikolojisi ve Bağlanma

Researchers
 • Araş. Gör. Gizem Serin
Related Course(s)
 • PSİ 210 Sosyal Psikoloji
 • PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
 • PSİ 336 Trafik Psikolojisi

Researchers
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Üzümcüoğlu Zihni
Related Course(s)
 • PSİ 336 Trafik Psikolojisi
Radyo ETÜ
NOW PLAYING