Research Topics

Researchers
 • Doç. Dr. Nart Bedin Atalay
Related Course(s)
 • PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
 • PSİ 428 Dikkat Süreçleri
 • PSİ 461 Bitirme Projesi I
 • PSİ 462 Bitirme Projesi II

Researchers
 • Prof. Dr. Münire Özlem Çevik
Related Course(s)
 • PSİ 220 Öğrenme psikolojisi
 • PSİ 320 Bilişsel psikoloji
 • PSİ 322 Biopsikoloji
 • PSİ 429 Davranış nörobiyolojisi

Researchers
 • Doç. Dr. Gözde İkizer
 • Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı
Related Course(s)
 • PSİ 455 Klinik Psikoloji
 • • PSİ 456 Afet ve Travma Psikolojisi

Researchers
 • Do. Dr. Gözde İkizer
 • Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı
Related Course(s)
 • PSİ 455 Klinik Psikoloji

Researchers
 • Doç. Dr. Gözde İkizer
 • Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı
Related Course(s)
 • PSİ 455 Klinik Psikoloji

Researchers
 • Dr. Öğr. Üyesi Didem Kadıhasanoğlu
Related Course(s)
 • PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
 • PSİ 421 Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış
 • PSİ 423 Duyum ve Algı
 • PSİ 472 Görsel Algı

Related Course(s)
 • PSİ 210 Sosyal Psikoloji

Researchers
 • Araş. Gör. Gizem Serin
Related Course(s)
 • PSİ 210 Sosyal Psikoloji
 • PSİ 320 Bilişsel Psikoloji
 • PSİ 473 Trafik ve Ulaşım Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri

Researchers
 • Doç. Dr. Yeşim Üzümcüoğlu Zihni
Related Course(s)
 • PSİ 473 Trafik ve Ulaşım Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri