HABERİ PAYLAŞIN

Gazi Teknopark Mikro Şebekesi - Akıllı Enerji Farkındalık Sistemi - Enerji Kaynak Planlaması 

Türkiye’nin ilk mikro şebekesi, Gazi Teknopark Gölbaşı Yerleşkesi’nde, Başkent EDAŞ ve Gazi Teknopark’ın işbirliğiyle, SEAS (Smart Energy Aware Systems) ITEA 2 projesi kapsamında ve TÜBİTAK desteğiyle kurulmaktadır. Mikroşebeke, dağıtık enerji kaynakları, enerji depolama araçları ve enerji yüklerini birbirine bağlayan ve ana şebeke ağına karşı tek bir varlık olarak hareket eden bir şebeke yönetim şeklidir. Günümüzde artan enerji talebi, kendini yönetebilen akıllı mikro şebekeleri gerektirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyle mikro şebekelerin bileşenlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlayan akıllı şebeke yaklaşımı önem kazanmıştır. Bu proje ile Gazi Teknopark’ta kurulan bu mikro şebekenin enerji kaynak planlaması için bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.

Başlangıçta mikro şebekeye ait olan üretim ve tüketim verilerinin profilleri çıkarılmıştır. Planlama için iki farklı yöntem: akış şeması yönetim modeli ve doğrusal programlama kullanılmıştır. Kurulan doğrusal programlama modelinde amaç fonksiyonu, şebekenin ana şebekeye bağlı veya adalanmış durumları için güç kullanımını dengelerken ana şebeke ve birincil müşterileriyle sağladığı enerji alışverişlerinde operasyon maliyetlerini en aza indirgemek olarak belirlenmiştir. Modelin çözdürülmesi için CPLEX kullanılmıştır. Akış şeması yönetim modeli JAVA dilinde kodlanmıştır. Kurulan modeller farklı senaryolar altında çalıştırılmış ve farklı durumlara ne tür yanıtlar verdiği incelenmiştir. Son olarak elde edilen tüm sonuçlarıyla birlikte model, mikro şebekede kullanılabilmesi amacıyla mikro şebeke operatörüne sunulmuştur. Operatörün yapılan sistemi kullanması durumunda, senelik kazancın yaklaşık Doğrusal Programlama sonucu 8.548 TL, Akış Yönetimi sonucu 2.708 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR