HABERİ PAYLAŞIN

Hukuk eğitiminin bir parçası da hukuk öğrencilerini, hukuki yardım alabilme olanağı bulunmayan bireylere destek olmaya teşvik etmek ve böylelikle de öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak olmalıdır. Bu türden bir bilinç aynı zamanda onlara, mezuniyet sonrasında çözmek zorunda oldukları uyuşmazlıklara ilişkin arka planı tanıyabilme şansını da kazandıracaktır.

Bu amaçla Fakültemiz öğrencileri, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminden itibaren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Barosu ile işbirliği içinde Ankara - Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere bir danışman gözetiminde hukuki destek sağlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de eğitim-öğretimin bir parçası olarak yaygın şekilde kullanılan hukuk klinikleri ülkemizde az sayıda Hukuk Fakültesi bünyesinde uygulanmaktadır. TOBB ETÜ Hukuk Kliniği de bunlar arasında yer almaktadır.