HABERİ PAYLAŞIN

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İKSV 4. İstanbul Tasarım Bienali: OKULLAR OKULU – Akademi Programı kapsamında 2 Ekim 2018’de Arter’deydi.

“Mekânın Deneyimi: Duyu, Duyum ve Duygu üzerine…” adlı sunum ile, TOBB ETÜ İç Mimarlık Bölümü 1. Sınıf Temel Tasarım Stüdyosu üzerinden tasarım bilgisini üretme aracı olarak duyuların rolü sorgulandı.

2017 – 2018 Akademik Yılı içerisinde, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde yürütücülüğünü Dr. Şaha Aslan, Ferhan Kızıltepe ve Selcan Dökmen Aykaş’ın üstlendiği Temel Tasarım Stüdyosu’nda, kaynak olarak seçilen bir çiçek üzerinden üretilen mekân duygusu tartışmaya açıldı. Temel olarak, tanımlı bir hacimde, insanın duyuları ile edindiği deneyimin, plastik algıya (bilgiye) dönüşümüne dair ilk alıştırmaların yapıldığı bir platform olarak tanımlanan derste öğrencilere; duyusal deneyimlerinin, bilinçlerinde ortaya çıkardığı imgelerin üzerinde temellendiği ilkeleri sorgulatmak amaçlandı. Böylece duyu, duyum ve duygu üretimi üzerinden yaratıcı sürece, diğer bir deyişle ‘yeni bir dil’ geliştirmeye ilişkin bir farkındalık yaşamaları beklendi.

Yaşanılan deneyim; kendini “öğrenme biçimi olarak tasarım ve tasarım biçimi olarak öğrenme hakkında bir bienal” olarak tanımlayan ve 22 Eylül - 4 Kasım 2018 tarihleri arasına takvimlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde Akademi Programı içerisinde paylaşıma açıldı.