HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ İktisat Doktora Programı öğrencimiz Çağlar Yüncüler’in “Decomposition of bank loans and economic activity in Turkey” adlı çalışması Applied Economics dergisinde yayımlandı.

Çalışmada, Türkiye'de iktisadi faaliyet ve krediler arasındaki ampirik ilişki, kredilerin borçlu tipi (tüketici/firma), kullanım amacı (konut/ihtiyaç) ve para birimi (yerli/yabancı) alt bileşenleri ayrımında incelenmektedir. Bu doğrultuda, her kredi türü ve milli gelir harcama bileşeni için farklı VAR modelleri tahmin edilerek, farklı kredi türlerinin iktisadi faaliyet üzerindeki etkisi ve bu etkinin hangi kanallar üzerinden çalıştığı analiz edilmektedir. Sonuçlar, kredi şoklarının iktisadi faaliyet üzerindeki etkisinin şoku takiben iki çeyrek boyunca istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Tüketici kredisi ve TL cinsi firma kredisine aynı oranda gelen şokların özel tüketim, nihai yurt içi talep ve GSYİH üzerinde etkileri benzerken, tüketici kredilerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin firma kredilerine kıyasla daha zayıf olduğu bulunmuştur. Yabancı para cinsinden firma kredilerine gelen şoklar toplam yatırımlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahipken, özel tüketim ve GSYİH üzerinde çok daha zayıf bir etkiye sahiptir. Konut kredilerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin firma kredileriyle benzer düzeyde olması konut talebi ve inşaat yatırımları arasında karşılıklı güçlü bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Bulguların alternatif örneklem ve tanımlayıcı kısıtlamalara göre sağlamlığı da test edilmektedir.

İlgili çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.