HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ İktisat Doktora programı öğrencimiz M. Utku Özmen’in “Cross-country variation in the share of national movies in total box office revenue” adlı çalışması Journal of Media Economics dergisinde yayımlandı.

Yerli filmlerin toplam gişe hasılatı içindeki payında ülkeler arasında gözlenen farklılığın incelendiği çalışmada; 43 ülkeden 2005-2015 dönemine ait yıllık verilerle yapılan analizler, toplam gişe hasılatında yerli filmlerin payının yerli film üretimi, dünyaca ünlü yönetmen sayısı ve milliyetçilik hissi ile pozitif yönde; demokrasi düzeyi, yurtdışı bilgilere erişim özgürlüğü ve ortak dil kullanımı ile negatif yönde ilişkili olduğuna işaret ediyor. İç piyasa etkisi ve kültürel indirim hipotezlerini destekleyen bulgular, yapımcılar, yönetmenler ve farklı dillerde içerik sunan çevrimiçi platformlar için faydalı çıkarımlar içeriyor. 

İlgili çalışmaya bu bağlantıdan ulaşılabilir.