HABERİ PAYLAŞIN

Doktora öğrencilerimizden Aysu Çelgin'in  "Construction of an Economic Activity Indicator for Turkey" başlıklı makalesi Emerging Markets, Finance and Trade dergisinde yayımlandı.

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için 1988-2020 dönemini kapsayan bir iktisadi faaliyet göstergesi oluşturulmuştur. Göstergenin oluşturulmasında dinamik faktör modeli yönteminden faydalanılmıştır. Veri seçiminde, öncelikle değişkenler faaliyet (gerçekleşme verileri), faaliyet (anket göstergeleri), ticaret, istihdam ve finansal değişkenler olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Her kategori için aday değişkenler belirlendikten sonra, katı-eşikleme yöntemi kullanılarak veri seçimi tamamlanmıştır. Sonuçlar, aylık iktisadi faaliyet göstergesinin, Türkiye ekonomisinin geçmiş daralma dönemlerini tespit etmede ve ekonomik faaliyetin seyri hakkında zamanlı bilgi sağlamada başarılı olduğunu göstermektedir.

İlgili çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.