HABERİ PAYLAŞIN

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2019 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

2019 yılı 2. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1983 proje önerisinden 1596’sı bilimsel değerlendirmeye alınmış ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda 186 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Bölüm öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Bedri Kamil Onur Taş “Kamu Alımı İhalelerinde İlan İçeriğinin Ekonomik Etkileri: Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi Analizi” projesi ile destek almaya hak kazandı.

Projede, literatürde yer almayan yeni bir manipülasyon yönteminin disiplinler arası yöntemler kullanarak ortaya çıkarılması ve ekonomik etkilerinin araştırılması hedefleniyor. İhaleler ve kamu alımları hakkında Ekonomi literatüründe yer alan teorik ve ampirik bulgular ve Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka alanlarında geliştirilecek doğal dil işleme algoritmaları ile 10 milyondan fazla AB kamu alım ihalesinin bilgi içeriği incelenecek, Doğal Dil İşleme’ ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak Avrupa Birliği (AB) ile ilgili kamu alım ilanları değerlendirilecektir. İlan manipülasyonu olasılığı yüksek olan AB kamu alımları makine öğrenmesi yöntemleri ile tespit edilecek ve ekonometrik analizler ile ilan manipülasyonunun rekabet, sözleşme alım fiyatı, yabancı firma kazanma olasılığı gibi ekonomik faktörler üzerine etkisi incelenecek.

Öğretim üyemizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.