HABERİ PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği (SGU) tarafından 14 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Uzmanları ve Akademisyenler Buluşması’nın ilk paneli “Sosyal Güvenlikte Son Eğilimler” başlığı altında gerçekleştirildi.

Panele Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin katıldı. Panelin ev sahipliğini TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Sezal ve Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Yalçın Yalçınkaya yaptı. Panelde akademisyenler, sosyal güvenlik uzmanları ve TOBB ETÜ Ekonomi Topluluğu öğrencileri dinleyici olarak yer aldılar.

SGK Başkanı Dr. Bağlı açılış konuşmasında aktüeryal denge, hesaplamalar, mevzuatın hazırlanması ve araştırma geliştirme gibi birçok konuda sosyal güvenlik uzmanlarının önemli birer danışman olduklarını belirterek “Günümüzde hiyerarşinin ve statülerin konuştuğu değil, bilginin konuştuğu bir dönemdeyiz. Kim ne kadar biliyorsa o kadar yönetecek, o kadar hakim olacaktır” ifadelerini kullandı. Dr. Bağlı, sosyal güvenlik uzmanlarına eğitim seviyelerini yükseltmeleri için önerilerde bulunduğunu anlatarak, akademisyenlerle bir araya gelmenin ve onlardan geri bildirim almanın kurum için çok önemli olduğunu kaydetti ve "Arkadaşlar, mutlaka yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi yapın. Bunun için mesai problemi çıkarmayız" dedi. SGK'nın mali olarak çok iyi durumda olduğunu dile getiren Bağlı şunları kaydetti:

"İddia ediyoruz, SGK aslında bir Türk mucizesinin adıdır. Yani kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar olduğu bir ülkede, bu kadar geniş bir nüfus SGK kapsamında… Bu nüfusa, bu kadar derin bir sağlık güvencesi sağlayabilmek ve bunu da ciddi bir kamu açığına sebebiyet vermeden sürdürebilmek... Buna biz Türk mucizesi diyoruz."

 

 

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezal da konuşmasında sosyal güvenlik kavramının çok boyutlu ve kapsamlı bir konu olduğunu, nüfusun tamamına etki eden böyle önemli bir konunun işlenmesinin değerli olduğunu belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı Yalçınkaya da açılış konuşmasında “TOBB ETÜ ile birlikte düzenlediğimiz bu panelde geçmişten daha çok bugünü, bugünden daha çok geleceği konuşacağız, teori ile pratiği bir araya getireceğiz” dedi. Sosyal politikalar alanında kriz yönetiminin miadını doldurduğunu belirten Yalçınkaya,  yeni konseptin risk yönetimi olduğunu; bu konseptin özellikle yaşlanmaya başlayan ve göç alan her ülke için bir realite olduğunu dile getirdi.

 

Panelin ilk oturumunda sosyal güvenlikte temel göstergeler, ikinci oturumunda sağlık harcamalarının sosyal güvenlik ile ilişkisi, üçüncü oturumunda ise Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan sanayide dijital dönüşümün sosyal güvenliğe yapacağı etkiler üzerinde duruldu.