HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ akademisyenleri, COVID-19 salgınının ekonomik etkileri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ekonomik politikalara destek oluyor. Medyada da yer bulan rapor ve çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Güven SAK, Prof. Dr. Fatih ÖZATAY

COVID-19 küresel salgınının yol açacağı derin iktisadi daralmayı, kamunun düşen talebi doğrudan karşılama amaçlı kapsamlı müdahalesi olmadan, piyasa mekanizmasına dayalı kısmi önlemlerle izale edebilmek mümkün değildir. Firmaların yükümlülüklerini sonu belirsiz bir dönem için tatil etmelerini engellemek ve onları kendi değer zincirleri içinde işler halde tutmak kamu müdahalesinin temel hedefi olmalıdır.

Küresel salgının olası iktisadi etkilerini hızla yönetebilmek için bir tedbir seti geliştirmenin, küresel salgına karşı doğru tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracağının belirtildiği ve 23 Mart 2020’de Dünya Gazetesi’nde yayımlanan bu tartışma notu kavramsal bir çerçeve çizmektedir.

 

Prof. Dr. Güven SAK, Prof. Dr. Fatih ÖZATAY

Bu notta, COVID-19 küresel salgınının yol açtığı halk sağlığı meselesini, bir test ve/veya aşı bulununcaya kadar kontrol altında tutabilmek için gündeme getirilen zorunlu sosyal mesafe koyma tedbirinin hane halkı ve işletmelerde yaratacağı etkilerin nasıl yönetilebileceğine ilişkin bir çerçeve ortaya konulmaktadır.

 

Prof. Dr. Serdar SAYAN, Dr. Öğr. Üyesi Güneş A. AŞIK

Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19 salgınında açıklanan tedbir paketinin değerlendirildiği bu çalışmada, mevcut koşullar altında derin bir talep düşüşünün ve görülmemiş düzeyde bir işsizlik artışının önüne geçmek üzere ilave önlemler de tartışılmaktadır.

 

Prof. Dr. Güven SAK, Prof. Dr. Fatih ÖZATAY

Bu notta, COVID-19 sürecinin reel ekonomide bir değil, bir kaç çeyrek sürmesinin 2020’de ne mertebede bir ekonomik daralmaya neden olacağı hakkında fikir vermeyi amaçlayan bu notta, daha sonra ise, reel ekonomide bu boyutta bir “ani duruş” halinde “şeffaf ve güvenilir bir program çerçevesi” ile küresel işbirliğinin vazgeçilmezliği vurgulanarak, G20 temelli bir işbirliği mekanizması önerilmektedir. Böylece tek tek ülkelerde bu mertebede bir fiskal genişlemenin küresel işbirliği olmadan yapılabilir olmadığının da altını çizilmektedir. Dış dünya; kamunun ve şirketlerimizin dış yükümlülükleri açısından analize dahil edilmeye çalışılmaktadır.

 

Prof. Dr. Güven SAK, Prof. Dr. Fatih ÖZATAY

Enfekte olan kişi sayısında tepe noktasına ulaşabilmiş olmak, bundan böyle, normal şartlar altında enfekte olan kişi sayısının şimdilik azalması ihtimalinin belirmesi, ister istemez, hayatın normalleşmesi ve ekonominin yeniden açılması ile ilgili bir tartışmayı da beraberinde getirmektedir.

Bu notta ilk olarak, böyle bir tartışmaya başlarken, öncelikle hayatın normalleşmesinden ne anlamak gerektiği tanımlanmakta, daha sonra ise hayatın hızla normalleşmesi, ekonominin yeniden açılabilmesi, tüketicinin COVID-19 öncesi tüketim sepetine bir an önce geri dönebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

 

Prof. Dr. Cem KILIÇ (Milliyet)