HABERİ PAYLAŞIN

3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen 7. Uluslararası İşletme Yönetimi Kongresi’nde TOBB ETÜ İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Ezgi Gümüştekin, Güneş Topçu ile hazırladığı “On the Normality of Stock Return Distributions: Evidence from Borsa İstanbul” adlı bildiriyi sundu.

Borsa İstanbul bünyesinde bulunan 3 sektörden 9 firmanın günlük hisse senedi getirilerinin incelendiği bildiri, bu yılki teması “21. Yüzyılda Çağdaş Yönetim Teknikleri” olan kongrede dikkat çekince, çalışma Acta Academica Karviniensia dergisinde “Normality of Turkish Stock Returns Over Time” adıyla yayımlandı.

Çalışmada, işlem hacimleri ve kotta bulunmaları göz önüne alınarak seçilen banka, otomotiv ve holding sektörlerinden firmaların getirileri üzerine kısa ve uzun vadelerde (bildiride 5, makalede 3 olmak üzere) normalite testleri yapıldı. Finansın temel modellerinin normal dağılım üzerine olduğu ve bunun piyasalar ile olan uyumu araştırıldı. Elde edilen bulgularda; getirilerin, kısa vadeye bakıldığında normal dağılım göstermediği ancak vade uzadıkça normal dağılıma yaklaştığı sonucuna ulaşıldı. Sonuç olarak, yatırımcıların kısa vadede riski değerlendirirken, getiri varsayımının normalliğine güvenmemeleri gerektiği gözlemlendi.

Ezgi Gümüştekin ve Güneş Topçu’nun makalesine bu bağlantıdan, makalenin özet açıklaması ile birlikte bulunduğu sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.