HABERİ PAYLAŞIN

Prof. Dr. Sadık Kakaç, Prof. Dr. Selin Aradağ ve Ufuk Kayabaşı’na ait “Experimental Investigation of Thermal and Hydraulic Performance of a Plate Heat Exchanger Using Nanofluids” başlıklı çalışma, 10-13 Eylül 2018 tarihlerinde Minsk'te gerçekleşen X. Uluslararası Minsk Konferansı’nda en iyi çalışma seçildi. Prof. Dr. Sadık Kakaç tarafından sunulan çalışma ayrıca, Journal of Engineering Physics and Thermophysics’de makale olarak yayımlanmaya hak kazandı.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile giderek artan enerji ihtiyacı sonucu, enerjinin daha verimli şekilde kullanılması oldukça önemli hale gelirken, ısı değiştirgeçleri arasında daha kompakt bir tasarıma sahip olan plakalı ısı değiştirgeçlerini daha verimli ve olduğundan daha kompakt hale getirmek için bir dizi çalışma yürütülüyor. Bu çalışma alanlarından birisi, akışkan olarak ısıl iletkenliği daha iyi olan nanoakışkanların plakalı ısı değiştirgeçleri içerisinde kullanılmasının etkilerinin incelenmesi. Bu doğrultuda, plakalı bir ısı değiştirgeci içerisinde Al2O3/su nanoakışkanının termal ve hidrolik etkilerini incelemek üzere TOBB ETÜ Isı Değiştigeçleri Laboratuvarında bir deney düzeneği kurularak deneyler gerçekleştirildi.

Deneyler önce su ile, ardından sıcak devrede kütlece %1’lik ve %0.5 olmak üzere iki farklı konsantrasyonda Al2O3/su nanoakışkanı için tekrarlandı. Yapılan çalışmalar sonucu her durum için Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısı korelasyonları oluşturularak ısı transferi katsayısında elde edilen iyileştirme oranları belirlendi ve basınç düşümündeki gözlenen artış incelendi. Elde edilen sonuçlar “Experimental Investigation of Thermal and Hydraulic Performance of a Plate Heat Exchanger Using Nanofluids” adlı makalede biraraya getirilerek X. Uluslararası Minsk Konferansı’nda sunuldu ve konferansın en iyi çalışması seçildi. Makale, Journal of Engineering Physics and Thermophysics’de yayımlanacak.