HABERİ PAYLAŞIN

Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek amacıyla yıl boyunca başvuruya açık olan TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında önerilen ve öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Zafer SAY’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Litografik Yöntemler İle Hazırlanan Pt, Pd ve Au Nano Yapıları Üzerinde 3-Nitrostiren'in Moleküler H2 İle Kemoselektif İndirgenmesi Esnasında Katalizör Yüzey Dinamiklerinin Nanometre (< 20 Nm) Uzaysal Çözünürlüğe Sahip Taramalı Yakın Alan Optik Mikroskopi (Snom) Yöntemi İle Infrared Spektroskopik İncelenmesi” başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Projede, farklı boyutlarda ve şekillerde hazırlanacak olan Pt, Pd ve Au katalizörleri üzerinde ve farklı reaksiyon koşullarında yapılacak incelemeler ile bu yapıya duyarlı (structure[1]sensitive) 3-itrostyene’in H2 molekülü ile indirgenmesinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmada, ilgili reaksiyonun mekanizmasının aydınlatılması adına en temel adımlardan biri olan metal-reaktant ilişkisinin ve bağlanma geometrilerinin en yüksek çözünürlük ile ortaya koyulması hedeflenmektedir. Proje, 15.11.2021 ile 15.05.2024 tarihleri arasında yürütülecektir.

Öğretim üyemizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz