DUYURUYU PAYLAŞIN

Matematik Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Meltem Gölgeli'nin TÜBİTAK'a sunduğu "Enfeksiyon hastalıkları için mevsimsel dinamiklerin ve bakteriyel menenjit hastalığının Türkiye’de dönemsel alevlenmelerinin matematiksel modellemesi" başlıklı 1001 projesi, 2019 yılı I. Dönem başvuruları arasında Türkiye çapında sunulan 2226 adet proje arasında desteklemeye değer görülen 271 projeden birisi oldu. Projede yürütücü Dr. Meltem Gölgeli'nin dışında, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatihcan Atay da araştırmacı olarak görev yapacak.

Enfeksiyon hastalıklarının matematiksel modelleri ile ilgili araştırma konularını içeren proje süresince, bir hastalığın dönemsel olarak alevlenme-sönme davranışları, mekanizmayı yöneten parametrelerin tahmini ve hastalığın yayılmasını engelleyebilecek olası kontrol stratejileri matematiksel yöntemler kullanarak araştırılacak. Çalışma ülkemizde yaygınlığı açısından olmasa da öldürücülüğü ve hastada bıraktığı sekeller açısından oldukça dikkat çekici olan bakteriyel menenjit hastalığının dönemsel dinamiklerinin incelenmesi modeline özelleştirilecek ve araştırmanın iki temel başlığını gecikmeli diferensiyel denklemlerin ve otonom olmayan dinamik sistemlerin analizleri oluşturacak.

Süresi 30 ay olan ve 1 yüksek lisans bursu ve 1 doktora sonrası araştırmacı bursu desteği alan projede böylece enfeksiyon hastalıklarının matematiksel modellemesinde gecikmeli diferensiyel denklemlerin kullanılması alanında uzmanlaşacak bir yüksek lisans öğrencisinin yetiştirilmesi ve uygulamalı matematik alanında doktorasını tamamlamış bir bursiyerin, kariyerini tıbbi-biyolojik sistemlerin dönemsel davranışlarının matematiksel modellemesi üzerine geliştirmesi sağlanacak. Disiplinler arası araştırma potansiyeli ve sonuçların farklı disiplinlere olası etkileri yüksek olan projenin çıktıları nitelikli bilimsel dergilerde yayınlanacak. Ayrıca proje kapsamında disiplinler arası bir ulusal çalıştay yapılması planlanıyor.  

Dr. Meltem Gölgeli'yi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.