HABERİ PAYLAŞIN

ERASMUS+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘DT4VET’ Projesinin açılış toplantısı 10 Şubat 2020 tarihinde TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi.

TOBB ETÜ’de geliştirilen; meslek liselerinde görev yapan eğitimcilere ‘Tasarım Odaklı Düşünme (TOD)’ eğitiminin verileceği, ERASMUS+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen DT4VET Projesinin açılış toplantısı 10 Şubat 2020 Pazartesi günü TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bülben Yazıcı, öğrencilerin tasarım olgusuyla daha üniversiteye gelmeden tanışmalarını istedikleri için bu projeyi geliştirdiklerini ifade ederek “Bunun için en iyi yol da, öğrencileri bu konuda yönlendirecek meslek lisesi eğitimcilerine tasarım odaklı düşünmeyi öğretmekten geçiyordu.  TOD, takım çalışmasını destekleyen, yaratıcı ve eleştirel düşünmeye imkan tanıyan, inisiyatif alınmasını sağlayan, girişimciliği destekleyen bir yöntemdir. Eğitimcileri eğiterek, TOD’u öğrencilere öğretmiş olacağız” dedi. Aynı fakülteden Dr. Işıl Ruhi Sipahioğlu da proje ortakları ile 2 yıllık projenin uygulama aşamaları ve elde edilecek çıktılar hakkında bilgi verdi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ise projeyi çok önemsediklerini belirtti. Projeye yabancı ortakların yanı sıra Türkiye'den 4 kuruluşun katıldığını aktaran Çolakoğlu, "Projemiz 7 ortaklı çok güçlü bir proje. Büyük bütçeli ve uzun süreli projelere göre, bu tür kısa süreli ve çok ortaklı projelerin çıktıları ve kurumsal kapasite geliştirmeye etkileri çok daha fazla. AB projesi olduğu için, proje çıktıları tüm AB ülkelerinin kullanımına da açık olacaktır. Türkiye’de TOD’a ihtiyaç vardır; çünkü yaratıcı ve eleştirel düşünceye ihtiyaç vardır. Bakanlık olarak projenin uygulamasından ve sonuçlarından en iyi şekilde istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı. Daha sonra TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Özsoy “Sosyal İnovasyon ve TOD” sunumu gerçekleştirdi; proje ortaklarının temsilcileri de birer konuşma yaptı.

 

 

DT4VET Projesi nedir? 

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamındaki “Educating Designerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinking Tool for Educators" başlıklı proje 2021 yılı sonuna kadar sürecek ve Türkiye, Finlandiya, İtalya ve Almanya’dan 7 kurumun ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Bu kurumlar şöyle:

 1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Türkiye
 2. ODTÜ Tasarım Fabrikası, Türkiye
 3. Vaasa University of Applied Sciences (VAMK), ​​Finlandiya
 4. Fondazione Scuola Nazionale Servizi (SNS), İtalya
 5. The Institute Technology and Education (ITB), University of Bremen, Almanya
 6. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
 7. ASO Teknik Koleji, Türkiye

Küresel ekonomideki değişimler, dijital teknolojilerin iş dünyasında kullanılması ve yeni girişimcilik türlerinin geliştirilmesi geleceğin meslek profillerini değiştirmektedir. Bu değişimler, mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin güncellenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Mesleki eğitim sistemindeki sorunlar (eğitim programlarının güncellenmesindeki yavaşlık, yönetim modelleri ve sektöre özgü özellikler) ile ilgili olarak DT4VET, mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin, iş dünyasının işgücü ile ilgili beceri taleplerini aktif ve yansıtmaya yönelik bir strateji izlemeyi amaçlamaktadır.

 

TOD kavramının sürdürülebilir ve sistemli bir şekilde öğretilmesi hedefleniyor

Alanın, inisiyatif almaya açık; sorunları belirleme ve çözüm üretme becerisi yüksek, piyasanın beklentilerinin ötesinde öğretim yöntemlerini ve içeriklerini eleştirel olarak gözden geçirme ve geliştirme becerisine sahip yansıtıcı eğitimcilere ihtiyacı vardır. DT4VET Projesi; TOD yöntemini eğitimcilerin eğitim metotlarını ve uygulamalarını yönlendirecek önemli bir etmen olarak değerlendirmektedir. TOD yöntemi; yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif alma ve sistemik/bütünsel bir yaklaşımda ortak hedefler ve girişimcilik yeterlilikleri için birlikte çalışma becerisi gibi birbirinin içine geçen becerilerin çoğunu aynı anda ele alır.

DT4VET'in temel hedefi, meslek liselerinde eğitim veren eğitimcilere TOD kavramını öğretmektir. Bu sayede eğitimciler bu kavramı içselleştirebilecek ve eğitimlerine yansıtabileceklerdir. Bu sayede eğitimciler bu kavramı içselleştirebilecek ve eğitimlerine yansıtabilecektir. DT4VET Projesi, TOD kavramının eğitimcilerden öğrencilere sürdürülebilir ve sistemli bir biçimde geçirilebilmesi için “DT4VET Çalışma Seti” ve “DT4VET Çevrimiçi Eğitim Modülü”nü geliştirerek eğitimcilerin çapraz becerilerini ve girişimcilik yeterliliklerini geliştirmeyi planlamaktadır.

 

DT4VET’in nihai olarak üreteceği dört ‘fikri çıktı’

 1. Tasarım odaklı düşünme eğitiminde kullanılan mevcut yöntemleri/modelleri/araçları analiz eden “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri: Yeniden Düşünmek” yayını.
 2. Avrupa ülkelerindeki meslek liselerindeki eğitimcilerinin ihtiyaç analizini yapan “Meslek Eğitiminin Neye İhtiyacı Var?” yayını.
 3. “DT4VET Çalışma Seti”, kullanıcının problem çözme becerileri kazanabileceği kullanıcı dostu bir tasarım odaklı düşünme çalışma seti.
 4. DT4VET web sitesinde, School Gateway: Teachers Academy ile ODTÜ Bilgeİş’de yer alacak olan çevrimiçi ve açık erişim “DT4VET Çevrimiçi Eğitim Modülü”.