HABERİ PAYLAŞIN

Mimarlık bölümü öğrencilerimizden İshak Şimşek ve Cansu Çelik, Aslı Özbek ve Nihat Eyce tasarım stüdyosu kapsamında hazırladıkları DESTINESIA isimli projeleri ile uluslararası Salut Paris yarışmasından mansiyon ödülü kazandı.

Öğrencilerimizin hazırladıkları proje raporuna göre, günümüz geleneksel yaşamın devam ettiği yerlerde, insanların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları ve etkileşimin olduğu mahremiyet alanların (evler, barınaklar gibi) dışındaki her yerde kamusal alan potansiyeli vardır. Ana sorun, bu alanların şehir, bağlam ve kullanıcı ile kurduğu iletişimdir. Kamusal alandaki bu iletişim ve etkileşim süreç içinde gerçekleşir. Süreç yani değişim, gelişim, oluşum. Diğer bir deyişle, kamusal alan farklı kapalı-açık, dolu-boş ve kot farklılıklarıyla deneyimler sunarak kullanıcıların farklı başlangıçlara ve sonlara çıkmalarını sağlar. Yapılan analize göre, 19. Yüzyılda Paris için en büyük kentsel dönüşümlerden biri gerçekleşti ve Paris’i çevreleyen ilk ulaşım ağını kurulmuştu. Daha sonra teknolojinin ve daha iyi kentsel ulaşım imkanlarının gelişimi ile 1934 yılında bu ulaşım ağı resmi olarak kapatıldı. Bu da şehri doğrusal bir aksta ikiye bölüp, Paris’i çevreleyen bir boşluk oluşturdu. Destinesia projesi terk edilmiş bu eski tren hattı ile kent ve doğa arasında bir arayüz oluşturarak şehir ve petite centure arasındaki iletişim eksikliğini çözmektedir. Ayrıca Paris halkı için kamusal alan ve soludukları doğa ile birlikte çalışan mekanlar sunmaktadır. Projenin tasarım konseptine göre tasarım, verilen alanın 1/3’ünü kaplayarak, şehir kotundan farklı ve değerli olan tüm boşluğu doldurmamakla birlikte şehir ve Petite Ceinture arasındaki iletişim kopukluğunu ortadan kaldıran bir arayüz oluşturmaktadır. Restoran ve farklı işlevler için kullanılan La Recyclerie ziyaretçileri için farklı programlar ve alanı zaten kullanmakta olan Ruisseau topluluğu için yeşil yoga alanları, toplantıları için amfi ve tarım gibi farklı faaliyet alanları sunmaktadır. Paris halkının şehir hayatından kaçabileceği ve nefes alabileceği yeşil bir alana dönüştürür. Aslında tasarımın kentten doğaya bir akış sağlamak hedefidir.

Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.