HABERİ PAYLAŞIN

Bu yıl birincisi San Deco tarfından düzenlenen San Deco Mimarı Proje yarışmasında yapılan jüri çalışmaları sonucunda mimarlık bölümü öğrencilerimizden Beyza Ayaz ve İrem Tümay birinci oldu.

 

Yarışma 46 farklı üniversiteden 143 öğrenci 102 proje ile katılması ile gerçekleşti.

 

Duvarın ötesinde” adlı yarışma, duvar üzerinden mekânı kavrama ve yeniden üretme girişimi üzerinedir. Mekânın, eylemlerin, gündelik hayatın, kültürün ve kentin biçimlenmesinde önemli kavramsal ve yapısal unsurlardan biri olan duvara odaklanmak ve içeriğini sorgulamak, Covid-19 pandemisinin insanları mekanlarının sınırları içinde izole olmaya zorunlu tutması nedeniyle, anlamlı hale gelmektedir. Pandemi nedeniyle evlerinde, duvarların arasına sıkışan biz insanların bugün mekânı üreten tüm kavramsal ve yapısal araçlar hakkında düşünmek ve sorgulama yapmak için elimizde önemli bir fırsatı var. Yarışmanın amacı günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünülmesidir. Yarışma bu kapsamda tasarımcıları, kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları, yaptıkları sorgulamanın araçları olarak yeniden tasarlamaya davet etmektedir. 

Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz