HABERİ PAYLAŞIN

30 Eylül’de TOBB ETÜ ve Tokyo Üniversitesi’nden öğrenciler Japonya’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Sasakawa Peace Foundation himayesi altında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ni tartışmak için online bir platformda bir araya geldi. Toplantıda her iki üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları, programları ve uygulamaları 4 ana başlık altında kapsamlı bir şekilde değerlendirildi:

  • TOBB ETÜ ve Tokyo Üniversitesi’nde cinsiyet eşitliğine ilişkin mevcut politikalar
  • Cinsiyet eşitliği politikaları ile gerçeklik arasındaki tutarlılıklar ve boşluklar
  • Öğrenci topluluklarının, kampüslerde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmede oynadığı rol (özellikle bu toplulukların faaliyetlerinin, şiddet ve ayrımcılıktan uzak ve toplumsal cinsiyete duyarlı kaliteli eğitimi sağlamadaki etkisi ve sınırları)
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden arınmış bir ortam yaratmak için üniversitelerin fiziki imkanlarının (kafeler, spor tesisleri, kütüphane, derslikler vb.) önemi

Türkiye ve Japonya’dan öğrencileri bir araya getiren toplantıda katılımcılar üniversitelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine nasıl baktığına dair somut örnekler verirken kampüslerde toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimin nasıl sağlanabileceğini de tartıştı.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak öğrencilerimizin ve mezunlarımızın aktif rol aldığı bu projenin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle kurulan küresel diyalogu destekliyoruz.