HABERİ PAYLAŞIN

Uluslararası İlişkiler öğrencilerimizden Buket Altınçelep, Birleşmiş Milletler'e bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (Sustainable Development Solutions Network) Gençlik Kolu'nda Kampüs Temsilcisi pozisyonunda staja başlamıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Çözümleri (SDSN Youth), UNSDSN Avustralya/Pasifik'in girişimi ile Mayıs 2014'te çalışmalarına başlamıştır. Avustralya'nın öncülüğünü yaptığı bu girişimin temel amacı; dünya gençliğini SDSN çatısı altında birleştirerek gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (Sustainable Development Goals - SDGs) gerçekleşmesi için katkılarının arttırılmasını sağlamaktır.

Columbia Üniversitesi, Yer Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Jeffrey Sachs'ın da desteği alınarak SDSN Youth resmi kuruluş hazırlıklarına Ekim 2014 itibariyle başlanmıştır. Diğer ağlardan temsilcilerin de katılması ile oluşan kurul, SDSN Youth girişiminin altyapısını oluşturmuştur. Bu gelişimler ışığında SDSN Youth, UNSDSN'e resmi olarak Nisan 2015'te bağlanmış bulunmaktadır. SDSN Youth ağı kapsamında Türkiye, İtalya, Avustralya, Brezilya ve Jamaika yer almaktadır.

SDSN Youth Türkiye Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi (BU-SDCPC) Müdürü, UNSDSN Türkiye Ofisi Eş-Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Cılız'ın girişimleriyle gençlik ağına dahil edilmiştir. BU-SDCPC disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji transferi sağlamaktadır.

SDSN Youth Türkiye olarak öncelikli amaç bu doğrultuda bir araya gelmek isteyen gruplara uygun platformu hazırlayabilmek ve sürdürülebilirlik eğitimleri ile farkındalığı artırmaktır.

UNSDSN'in tüm dünyadaki üniversitelerle olan güçlü bağı, eğitime ve öğrenciye verdiği önemle, Türkiye'deki öğrencilerin de sürece dahil olması ve yeni projelerin gelişiminde aktivitelerin yaratılmasında bir fırsat olarak görülebilir. Türkiye'deki genç nüfus oranın fazlalığı da dikkate alındığında bu konuya dikkat çekmek ve gençliğin istek ve coşkusunu sermaye olarak kullanarak uluslararası platformlarda öncü olabilecek girişimleri yaratmak için olanak sağlamaktadır.

SDSN Youth Türkiye'nin vizyonu gençlerin etkili katılımını sağlayarak UNSDSN'in önderliğinde 2015 ve sonrası yaratıcı ve girişimci projeleri hayata geçirmektir. Buna ek olarak, başlanan projelerin de bu çatı altında buluşturulup daha geniş kitleler ile paylaşımını sağlamaktır. SDSN Youth temsil edilen tüm bölgelerde ortak olarak dört öncelikli hedef belirlemiştir. Bunlar;

  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında gençleri eğitmek ve bunların uygulanması için gerekli ortamı ve teşviki yaratmak,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşırken gençlerin görüş ve endişelerinin sürece dahil edilmesini sağlamak,
  • Farklı kültür ve görüşlerden gençleri bir platformda buluşturarak fikirlerini ve deneyimlerini paylaşarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlamak,
  • Gençlere Sürdürülebilir Kalkınma problemlerini çözmeye yönelik proje ve girişimleri için destek olmak olarak sıralanabilir.
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR