HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ Tarih Bölümü tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında farklı konularda seminerler düzenlendi. Seminerlere öğrenci ve akademisyenlerimizin ilgisi yüksekti.

 

Prof. Dr. HİLMİ DEMİR SEMİNERİ

“Osmanlı Sonrası Ortadoğu’da Dinî-Politik Değişimler”

26 Şubat 2019

Prof. Dr. Hilmi Demir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nde çalışmıştır. Şu an Tepav ve TOBB ETÜ Tarih bölümüne çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında dini farklılaşma, Maturidilik, Selefilik, mezhepsel çatışmalar gibi konular bulunmaktadır. Demir seminerde, Ortadoğu’nun bugünkü dini-siyasi yapısını oluşturan gelişmeleri, 18. yüzyılda bölgedeki Osmanlı hakimiyeti döneminden başlatarak günümüze kadar gelen süreç içerisinde anlatmıştır. Bugünkü Ortadoğu’ya şekil veren bu sürecin dini, ekonomik ve siyasi dinamiklerinin iç ve dış aktörler ile nasıl şekillendiği seminerin odak noktaları olmuştur. Seminere TOBB ETÜ Tarih bölümü öğrencileri ve TOBB ETÜ Tarih bölümü öğretim üyeleri katılmışlardır.

 

Dr. LUCA ZAVAGNO SEMİNERİ

 “A NEW BYZANTIUM IN THE LAGOON: Venice and the Consequences of the Fourth Crusade (post-1204)”

19 Kasım 2018

Luca Zavagno, eğitimini University of Venice “Ca’Foscari” ve University of Birmingham’da tamamlamıştır. Dr. Zavagno, halen Bilkent Üniversitesi Tarih bölümünde Bizans, Akdeniz ve Ortaçağ tarihi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Zavagno bu seminerde Bizans olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan 4. Haçlı Seferi’ne kadar olan süreci ele almıştır. Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan İstanbul’un hedefinden sapan Haçlı orduları tarafından işgali ve sonrasında Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik değişimler seminerin merkezinde yer almaktadır. İstanbul’un tarihsel önemi, Venedik’in 4. Haçlı Seferi’ndeki rolü gibi konular da seminer boyunca işlenmiştir. Seminere TOBB ETÜ Tarih bölümü öğrencileri ve TOBB ETÜ Tarih bölümü öğretim üyeleri katılmışlardır.

 

Prof. Dr. NECMETTİN ALKAN SEMİNERİ

“II. Abdülhamit Dönemi Siyasi Olayları (II. Meşrutiyet Dönemi)”

13 Mart 2019

 Prof. Dr. Necmettin Alkan lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladıktan sonra Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg im Breisgau Almanya’da "Die Weltpolitik der osmanische Überlebenskampf und die Konkurrenz der Maechte um das osmanische Erbe" başlıklı teziyle doktorasını almıştır. Alkan, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. Seminerin konusu, II. Abdülhamit döneminin son yılları içermektedir. İç siyasete yön veren 31 Mart Olayı etrafında dönemin politik yaşantısı ve aktörleri ele alınmıştır. 31 Mart Olayı’nın detaylı bir analizi ile Osmanlı son dönemindeki siyasi değişimler anlatılmıştır. Seminere TOBB ETÜ Tarih bölümü öğrencileri ve TOBB ETÜ Tarih bölümü öğretim üyeleri katılmışlardır.

 

Dr. POLAT SAFİ SEMİNERİ

“Teşkilat-ı Mahsusa’yı Yeniden Düşünmek”

27 Eylül 2018

 Polat Safi, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Osmanlı Tarihi alanında 2006 yılında yüksek lisansını, 2012 yılında da doktorasını tamamlamıştır. "The Ottoman Special Organization – Teşkilat-i Mahsusa: A Historical Assessment with Particular Reference to Its Operations against British Occupied Egypt (1914-1916) " yüksek lisans tezini yazmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa üzerine çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. Seminere TOBB ETÜ Tarih bölümü öğrencileri ve TOBB ETÜ Tarih bölümü öğretim üyeleri katılmışlardır.

 

 

 

 

Dr. SEDA ERKOÇ YENİ SEMİNERİ

“Dışarıdakinden İçeridekine: Ortaçağ İngilteresi'nde Münzevi Kadınlar İçin Yazılmış El Kitapları”

9 Kasım 2018

 Seda Erkoç Yeni, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Avrupa Tarihi alanındaki yüksek lisans derecesini İngiltere'deki münzevi kadınlar için hazırlanmış el kitapları üzerine Bilkent Üniversitesi'nden almıştır. Seminerde bahsi geçen münzevi kadınların inzivaya çekilme aşaması, münzevi kadınların dini nitelikleri ve kapatıldıkları hücredeki yaşamlarını şekillendiren el kitaplarının özellikleri anlatılmıştır. Seminere TOBB ETÜ Tarih bölümü öğrencileri ve TOBB ETÜ Tarih bölümü öğretim üyeleri katılmışlardır.

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR