HABERİ PAYLAŞIN

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Hasan Çolak Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council) tarafından “advanced grant” ile desteklenen projede kıdemli araştırmacı oldu. 2,5 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahip olan ve Dr. Ioana Feodorov tarafından Romanya Akademisi bünyesinde yürütülecek olan proje “Arap Hıristiyanlar İçin Erken Arap Matbaacılığı: 18. Yüzyılda Doğu Avrupa ve Osmanlı Yakın-Doğusu” başlığını taşıyor. 5 yıl boyunca sürecek olan projede Romanya ve Türkiye dışında Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İngiltere, Lübnan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde çalışan araştırmacılar yer alıyor.

2019 yılında Toplumsal ve Beşerî Bilimler alanında yapılan toplam 500 “advanced grant” başvurusu içerisinde destek almaya hak kazanan 48 projeden biri olan proje, Romanya’da destek alan tek proje olurken ilgili yıl ve alanda destek alan Türkiye merkezli bir proje bulunmamaktadır.

Öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Proje detaylarına buradan ulaşılabilir.