HABERİ PAYLAŞIN

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a ‘Sosyal Bilimler’ alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi.

Prof. Dr. Ocak ödülünü, 12 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

 

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından "tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla" ‘Sosyal Bilimler’ alanındaki ödülün Ahmet Yaşar Ocak'a verilmesinin uygun bulunduğu ifade edildi.

 

 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan, dünyada kültür ve sanatın yücelmesine zemin hazırlayan ve üstün gayret gerektiren, yetenekleriyle özgün eserler üretip estetik değerlere bağlı hizmetlerde bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına onurlandırılması amacıyla her yıl veriliyor.

İletişim Başkanlığının açıklamasında; Türkiye'nin her biri defalarca ödüllendirilmeye layık, sayısız kültür ve sanat insanına sahip olduğu vurgulanarak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun, titiz bir çalışma yürüterek Türkiye'nin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını, eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirdiği bildirildi.

 

 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yıl “edebiyat” alanında Nuri Pakdil, “müzik” alanında MFÖ, “sinema” alanında Mesut Uçakan, “resim” alanında Devrim Erbil, “geleneksel sanatlar” alanında Fuat Başar, “mimarlık” alanında Doğan Kuban, “Vefa Ödülü”nün ise görevde iken geçirdiği bir trafik kazasında vefat eden Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırıldı.

 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın Özgeçmişi ve Kitapları

 

1945 yılında Yozgat'ta doğan Prof. Dr. Ocak, yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde asistanlık yapan Prof. Dr. Ocak, doktorasını Strasbourg Üniversitesi’nde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı.

Prof. Dr. Ocak, Strasbourg Üniversitesi (bugünkü Marc Bloch Üniversitesi) Beşerî Bilimler Fakültesi'nde Prof. İrene Melikoff yönetiminde doktora çalışmalarına 1974 yılında başladı ve 1978'de La Révolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siècle adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ocak, 1983-2001 arasında Türk Tarih Kurumu ve  1983’ten beri Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1997'den beri Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı asli üyeliklerinde bulundu. Halen Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir.

Ocak ayrıca 1998'den bu yana, Brill (Leiden) Yayınevi'nin Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi yönetiminde yayımlamakta olduğu The Ottoman Heritage dizisinin danışma kurulu üyesidir. Ocak; İslam tarihindeki grupları, kişilikleri ve yapıları sosyal tarih perspektifinden incelerken, günümüzde de ilgiyle tartışılan birçok konuya akademik yaklaşımla yorumlar getirmektedir.

Yerli ve yabancı bilimsel dergi ve kitaplarda, ansiklopedilerde  çok sayıda makalesi ve bölümleri bulunan Ocak’ın yayınlanmış kitaplarından bazılarının isimleri şöyledir: 

- Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yay., İstanbul 1996, 2000

- Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri,İletişim Yay.2002.

- İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü,TKAE. Yay., Ankara 1985, 1999.

- Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, TTK. Yay., Ankara 1992, 1999.

- Türkler, Türkiye ve İslâm, İletişim Yay., İstanbul, 2003

- Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul, 2003

- Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003.

- Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yay., 2002

- Türk Folkloründe Kesik Baş, TKAE. Yay., Ankara 1989.

- Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Edit.),T.T.K. Yayınları,Ankara,2006

- Sarı Saltık: Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destânî Öncüsü, TTK. Yay., Ankara 2003.