HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, “Fikir-Araştırma” dalında Necip Fazıl Ödülü kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle her yıl Star Gazetesi tarafından şair, yazar ve düşünce adamı Necip Fazıl Kısakürek anısına, sanat, fikir ve edebiyat insanlarına verilen ‘Necip Fazıl Ödülleri’ bu yıl beşinci kez sahiplerini buldu. Ödüllerin sahipleri, Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti tarafından belirlendi.   

TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, “Selçuklu ve Osmanlı dönemi Anadolu coğrafyasının toplumsal, kültürel ve inanç tarihinde Babailer, Kalenderiler, Bektaşiler, Vefailer gibi konuların çok az bilinen yanları; ayrıca söz konusu dönemlerin devlet-toplum-İslam ilişkisi meseleleri gibi özellikle sorunlu yanları üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültürümüze ve tarih çalışmalarına sağladığı önemli katkılar” ile Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

 

Ödül Kazanan Diğer İsimler

"Necip Fazıl Şiir Ödülü" şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine yaptığı katkılar için Arif Ay'a; "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü" ise yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul'a verildi. Prof. Dr. Muhammed Harb ise öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"nü aldı. Yasemin Karahüseyin'e yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle; Fatih Baha Aydın'a da dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle ve bir kültür romanı olan Bihaber’de ironinin gücünü ustalıkla kullanmasıyla "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" verilirken, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan Prof. Dr. Nevzad Atlığ ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"nün sahibi oldu.

 

Prof. Dr. Ocak’ın Özgeçmişi Ve Kitapları 

1945 yılında Yozgat'ta doğan Prof. Dr. Ocak, yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde asistan oldu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesi’nde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı.

Prof. Dr. Ocak, 1974 yılında Strasbourg Üniversitesi (bugünkü Marc Bloch Üniversitesi) Beşerî Bilimler Fakültesi'nde Prof. İrene Melikoff yönetiminde doktora çalışmalarına başladı ve 1978'de La Révolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siècle adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ocak, 1983-2001 yılları arasında Türk Tarih Kurumu, 1983’ten bu yana Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve 1997'den bu yana Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı asli üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir.

1998'den bu yana, Brill (Leiden) Yayınevi'nin Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi yönetiminde yayımlamakta olduğu The Ottoman Heritage dizisinin danışma kurulu üyeliğini yürüten Prof. Dr. Ocak; İslam tarihindeki grupları, kişilikleri ve yapıları sosyal tarih perspektifinden incelerken, günümüzde de ilgiyle tartışılan birçok konuya akademik yaklaşımla yorumlar getirmektedir.

Yerli ve yabancı bilimsel dergi ve kitaplar ile ansiklopedilerde çok sayıda makale ve bölümleri bulunan Prof. Dr. Ocak’ın yayınlanmış kitaplarından bazıları şöyledir: 

-Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yay., İstanbul 1996, 2000

-Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri,İletişim Yay.2002.

-İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü,TKAE. Yay., Ankara 1985, 1999.

-Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, TTK. Yay., Ankara 1992, 1999.

-Türkler, Türkiye ve İslâm, İletişim Yay., İstanbul, 2003

-Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul, 2003

-Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003.

-Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yay., 2002

-Türk Folkloründe Kesik Baş, TKAE. Yay., Ankara 1989.

-Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Edit.),T.T.K. Yayınları,Ankara,2006

-Sarı Saltık: Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destânî Öncüsü, TTK. Yay., Ankara 2003.

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR