HABERİ PAYLAŞIN

Bölümümüz tarafından düzenlenen seminerler kapsamında, 3 Şubat 2020 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Mıynat “Sikkelerin Dilinden Orta Çağ Doğu Akdeniz’inde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkileşimler” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.

Seminerde Dr. Ali Mıynat, Danişmendliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler,  Anadolu Selçukluları, Bizans, Haçlı,  Ermeni ve Gürcü Krallıklarına ait paraların görselleri üzerinden ekonomik faaliyetlerin sosyo-kültürel etkileşimleri nasıl yönlendirdiği vurgulandı. Üzerinde dini ve kültürel işaretler bulunan sikkelerin taklit ve benzerlerinin, ticaretin devamlılığı için bahsi geçen krallık ve devletlerin hükümdarlarınca kullanıldığı, bu sayede benzer paraların uzun yıllar boyunca farklı hükümdarlar ve devletler tarafından kullanılabildiği belirtildi. Aynı zamanda Dr. Ali Mıynat katılımcılarla Nümizmatik bilimi üzerine deneyimlerini ve alanın özellikleri konusunda bilgiler paylaştı.

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Ali Mıynat, lisans sonrası eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Birmingham Üniversitesi’nde tamamladı. Dr. Ali Mıynat’ın çalışmaları Nümizmatik üzerinden Anadolu Selçukluları, İlk Türkmen Devletleri, Bizans (Doğu Roma) ve Haçlılar Arasındaki Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileşimler üzerine odaklanıyor. Bu çalışmalardan bazılarını “Ortaçağ İslam Dünyasında Sıradışı Bir Para Birimi: Bakır Dirhemler”, “ Bir Mengücekli Türkmen Beyi: Fahreddin Behramşah ve Yeni Keşfedilen Altın Sikkeleri”, “Eyyubi Hanedanlığı’nın Son Kalesi: Hasankeyf’in Düşüşü” gibi makaleler oluşturuyor.