HABERİ PAYLAŞIN

Dr. Barend Noordam, Does Diplomatic Power Grow From The Barrel Of A Musket?: Military Technology, Intercultural Mediators, And Ottoman-Ming Chinese Contact In The 16th Century, 3 Temmuz 2018

 

Doç. Dr. Fatih Yeşil, Habsburg Başkentinde Bir Osmanlı Sefiri: Ebubekir Ratib Efendi,  31 Mayıs 2018

 

Dr. Pınar Üre, “Beyaz Çar” Kutsal Topraklarda: İmparatorluk Filistin Ortodoks Cemiyeti Ve İmparatorluğun Son Yıllarında Filistin’de Rus Şarkiyatçıları, 20 Mart 2018

 

Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, Sultanın Casusları, 5 Mart 2018

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR