DUYURUYU PAYLAŞIN

Avrupa ve Uluslararası Rinoloji Dernekleri himayelerinde KBB araştırma görevlileri ve uzmanlarına yönelik temel ve ileri endoskopik sinüs cerrahisi, fonksiyonel ve rekonstrüktif burun cerrahisi, estetik burun cerrahisi, horlama ve uyku apnesi cerrahisi konusunda, Prof. Dr. Metin Önerci direktörlüğünde uluslararası katılımlı olması planlanan International Rhinodays Kursları yapılacaktır. Kurslar üç bölümde planlanmıştır. İlk bölüm rinoplasti, ESC, horlama, apne cerrahileri üzerinde master diseksiyon yapılacak ve katılımcılar bu diseksiyonları izleyebilecek; interaktif olarak tartışabilecektir. Bu bölüm için izleyici olarak kayıt yaptırmak gereklidir. İkinci bölümde detaylı hazırlanmış diseksiyon kitapçığı kılavuzluğunda ve deneyimli eğitimciler eşliğinde, TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı’nda taze donmuş kadavra diseksiyonu yapılacaktır. Hands-on kadavra diseksiyonu için kayıt yaptırmak gerekmektedir. Üçüncü bölümde ise konferanslar verilecek ve maket üzerinde balon sinoplasti gibi uygulamalar yapılacak olup bu bölüme katılım ücretsizdir.
Kurs takvimi ve programla ilgili detaylı bilgiye http://www.rhinodays.com adresinden ulaşabilirsiniz.Under the auspices of European and International Rhinology Society, International Rhinodays Courses are organized under the course directorship of Prof. T. Metin Önerci. The course is aimed for ENT residents and specialists on basic and advanced endoscopic sinus surgery, functional and reconstructive nasal surgery, esthetic nasal surgery, snoring and sleep apnea surgery. Courses are designed in three parts. First part is master cadaver dissection on rhinoplasty, FESS, snoring and apnea. The participants can observe these dissections and should be registered only as observer. In the second part the participants will perform fresh frozen cadaver dissection with experienced instructors and dissection manuals prepared in detail at TOBB ETU Faculty of Medicine Anatomy Laboratory. The participants should be registered for hands-on cadaver dissection. In the third part the participants can listen to the conferences and perform some techniques on models such as balloon sinoplasty. This part is free for the participants.
For detailed information on the schedule and program of the courses, please click www.rhinodays.com.