HABERİ PAYLAŞIN

Crush Sendromu Pediatri Özelinde Sunumu

23/02/2023 tarihinde ‘’Crush Sendromu Pediatri Özelinde ‘’ sunumu değerli hocalarımızın ve öğrencilerimizin katılımıyla TOBB ETÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleşmiştir. 

Prof. Dr. Zafer Arslan ve Prof. Dr. Gülay Demircin hocalarımız, Depremde çocuk hastaya yaklaşım, erken ve uygun tedavi ile fatal gidişin önlenebilirliği, Crush Sendromu Epidemiyolojisi, Depremde Akut Böbrek hasarı nedenleri, Ezilme sendromunda ABH nedenleri, Hemodinamik değişiklikler, Koruyucu mekanizmalar, Crush Sendromunda klinik ve laboratuvar bulguları, Crush Sendromunun çocuklarda tedavisi, Afetzedelere ilk saatler içerisinde sıvı tedavisi ve idrar takibi gibi konuları tüm detaylarıyla inceleyerek, katılımcılara Crush Sendromu hakkında değerli bilgiler aktarmıştır.