HABERİ PAYLAŞIN

Nörofibromatozis deri ve sinir sistemini etkileyen en yaygın tek gen hastalığı grubudur. Nörofibromatozis Tip 1 (NF1), Tip 2 (NF2) ve Schwannomatozis olmak üzere üç major tipi mevcuttur, ancak bunların içinde en yaygın olanı 1/3.000 görülme sıklığı ile NF1’dir. Tüm NF hastalık gruplarının görülme sıklığı dikkate alındığında ülkemizde 40.000-50.000 NF hastası mevcuttur.

Genetik geçişli olan bu hastalık tıbbın birçok dalını ilgilendirmekte olup hasta ve ailelerinde ciddi düzeyde medikal sorunların yanında, sosyal ve psikolojik huzursuzluklara da yol açmaktadır. Hafif seyreden formları olmakla birlikte kanser gelişimine yatkınlıkla seyreden bir hastalık olduğundan çok ağır klinik tablolar da ortaya çıkmaktadır. Bu kitabın ana konusu NF1 hastalığının biyolojik temelleri, geliştirilmekte olan yeni tedavi yöntemleri, hastaların yaşam kalitelerinin arttırılması ve özellikle hastalık hakkında ülke çapında farkındalık yaratmaktır.