HABERİ PAYLAŞIN

Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nazife Yasemin Ardıçoğlu Akışın’ın “Hücrelerin Dili” adlı fotoğraf sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı faaliyetleri kapsamında TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaretçilerle buluştu. 13-27 Mart 2020 tarihleri arasında açık olan sergiyi öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz ziyaret etti.

 

Dr. Öğretim Üyesi Akışın; periferik kan yayması ile kan hücreleri ve bu hücrelerdeki anormalliklerin incelenmesi ile yakalanan görüntülerden oluşan sergisini şöyle tanımlamıştır: “hücrelerin şekil veya yapılarındaki değişikliklere rastlamak bu incelemeyi daha ilginç hale getirmektedir. Özellikle nötrofillerin farklı formlardaki çekirdek yapılarını görmek, inceleyen kişiyi “acaba nötrofillerin kendi aralarında harflerle, rakamlarla veya noktalama işaretleri ile süregelen olası bir iletişimi olabilir mi?” diye düşündürmektedir. Kimi zaman karşınıza çıkan bir hücre veya bir hücre çekirdeğinin yapısı bir anda günlük hayatınızda sık gördüğünüz nesneleri veya görüntüleri çağrıştırabilmektedir. Tanıya yardımcı olmanın yanında bu tür görüntüleri yakalamak ve yenilerini bulma isteği periferik kan yayması incelenmesini ayrı bir zevk haline dönüştürmektedir.”